Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayar Giriş Soruları-13

Soru 1      

Aşağıdaki programlardan hangisi görüntülü veya yazılı olarak haberleşmeyi sağlar?

         
E-mail
Messenger
Not defteri
Microsoft access

 

Soru 2      

Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi eğitim kurumlarmı ifade eder?

         
com
net
gov
edu

 

Soru 3      

Aşağıdaki internet kısaltmalarından hangisi Türkiye’yi ifade eder?

         
tc
uk
tr
il

 

Soru 4      

İnternette dosya transferini sağlayan protokol hangisidir?

         
FTP Protokolü
TCP/IP Protokolü
WWW
E-mail

 

Soru 5      

Ağ ortamında çalışmak için aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

         
Telefon hattı
Ses kartı
Hub
Modem

 

Soru 6      

İnternete bağlanmak için aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

         
Ağ kartı
Yazıcı
Web cam
Telefon hattı

 

Soru 7      

Mail adresi alırken aşağıdaki karakterlerden hangisi kullanılamaz?

         
o
e
i
ü

 

Soru 8      

İnternet kullanıcılarının birbirleri ile haberleşmesini sağlayan protokol hangisidir?

         
FTP Protokolü
TCP/IP Protokolü
WWW
E-mail

 

Soru 9      

Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek anlamına gelen bir ifadedir?

         
Web
E-mail
Chat
Download

 

Soru 10      

İnternete bağlı bilgisayarlardan aynı anda veya farklı zamanlarda dosya, resim veya metin gönderme işleminin adı nedir?

         
Web
E-mail
Chat
Download

 

Soru 11      

5) Bağlı olduğumuz web sayfasını yenilemek için aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi ile yapılır?

         
F1
F2
F4
F5

 

Soru 12      

Bağlanmak istediğimiz web adresini internet Explorer programının hangi bölümüne yazarız?

         
Durum çubuğuna
Araç çubuğundan
Adres çubuğundan
Bağlantılar

 

Soru 13      

Aşağıdaki sitelerden hangisi bir konuda arama yapmak için kullanılan arama motoruna örnektir?

         
www.hotmail.com
www.meb.gov.tr
Başlat - ara
www.google.com

 

Soru 14      

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir e-mail adresine örnektir?

         
kullaniciadifâ),hotmail.com
www.meb.gov.tr
http://meb@gov.tr
www.kullaniciadifflihotmail.com

 

Soru 15      

Aşağıdakilerden hangisi farklı bölgelerde bulunan bilgisayarların bağlanmasını sağlayan ağ türüdür?

         
Yerel ağ
Uluslararası ağ
Kişisel ağ
Ağ kartı

 

Soru 16      

Hazırladığımız Power point sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir?

         
Biçim -> Slayt düzeni
Araçlar -> Özelleştir
Araçlar -> Seçenekler - güvenlik
Biçim -> Slayt tasarımı

 

Soru 17      

Başka bir Power point sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır?

         
Ekle -> Yeni slayt
Ekle -> Nesne
Ekle -> Slayt çoğalt
Ekle Dosyadan slayt al

 

Soru 18      

Aşağıdakilerden hangisi Power pointte bir slaytm kopyalanmasını sağlar?

         
Ekle -> Yeni slayt
Ekle -> Nesne
Ekle -> Slayt çoğalt
Ekle Dosyadan slayt al

 

Soru 19      

Power pointte slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir?

         
Slayt gösterisi -> Özel animasyon
Slayt gösterisi -> Slayt geçişi
Biçim Slayt düzeni
Ekle -> Animasyon

 

Soru 20      

Power pointteki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?

         
Görünüm
Biçim
Ekle
Araçlar

 

Soru 21      

Power pointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?

         
Slayt gösterisi -> Özel animasyon
Slayt gösterisi Slayt geçişi
Biçim -> Slayt düzeni
Ekle Animasyon

 

Soru 22      

Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?

         
Düzen -> Nesne
Biçim -> Yazı tipi
Görünüm -> Normal
Biçim Slayt tasarımı

 

Soru 23      

Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?

         
Slayt düzeni
Slayt geçişi
Slayt tasanmı
Şablon

 

Soru 24      

Power pointte metinler nereye yazılır?

         
Dikdörtgen şekli çizip içerisine
Kare çizip içerisine
Metin kutusu ekleyip içerisine
Slayt’a direk yazarız

 

Soru 25      

Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?

         
Ekle-> Film ve Sesler->Dosyadan Ses
Dosya-> Resim -> Dosyadan
Ekle-> Ses
Ekle-> Film ve sesler -> Video

 

Soru 26      

Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?

         
Doküman
Şablon
Sunum
Sayfa

 

Soru 27      

Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

         
Resim yapmak
Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

 

Soru 28      

Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?

         
F2
F4
F5

 

Soru 29      

Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

         
Xls
Doc
Ppt
Txt

 

Soru 30      

Power Point’e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?

         
Ctrl+N
Ctrl+M
Ctrl+C
Ctrl+E