Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Excel İşletmenlik Soruları-3

Soru 1      

B10 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek hangisidir?

         
=$B10
=$B$10
=B10$
=B10

 

Soru 2      

=UZUNLUK(“ATATÜRK”) fonksiyonunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

         
6
8
7
9

 

Soru 3      

Aşağıdakilerden hangisi sayıların bölümünden, kalanı bulan fonksiyondur?

         
MOD (MOD)
MİN ( MIN)
MAK ( MAX)
ORTALAMA (AVERAGE)

 

Soru 4      

C1 hücresindeki =A1+B1 formülünün alt hücrelere (hücre adreslerine uygun) uygulanması istenmektedir. Buna göre yapılacak en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir?

         
C1 hücresinde iken fare sol düğmesine iki defa tıklanır.
C1 hücresinde iken fare sağ düğmesine iki defa tıklanır.
C1 hücresinde iken C1 hücresinin sağ alt köşesinden tutularak aşağı doğru sürüklenir.
C1 hücresinde iken C1 hücresinin sağ alt köşesinden tutularak yukarı doğru sürüklenir.

 

Soru 5      

Aşağıdakilerden hangisi Görünüm menüsünde yapılabilir?

         
Hücrelere isim verilmesi
Hücrelere kenarlık eklenmesi
Hücre içeriğinin silinmesi
Formül çubuğunun görüntülenmesi

 

Soru 6      

=Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

         
23
23,4
23,5
23,451

 

Soru 7      

=Soldan(“Kütüphane”;4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

         
Kütüp
phane
Kütü
hane

 

Soru 8      

Ekle/ Çalışma Sayfası komut dizisinin görevi nedir?

         
Yeni bir çalışma sayfası ekler
Yeni bir çalışma kitabı ekler
Yeni bir grafik ekler
Yeni bir çalışma alanı ekler

 

Soru 9      

A1 ile A8 arasındaki hücrelerde bulunan değerlerin aritmetiksel ortalamasını bulan formül hangisidir?

         
=Ortalama(A1.A8)
=Ortalama(A1,A8)
=Ortalama(A1:A8)
=Ortalama(A1;A8)

 

Soru 10      

Veri – Form seçeneği ile hangi işlem yapılamaz?

         
Bir ölçüt verilerek arama yapılması
Yeni bir kayıt eklenmesi
Olan bir kaydın silinmesi
Kayıtların yazı tiplerinin silinmesi

 

Soru 11      

Kopyalanan bir hücredeki bilgilere ait olarak aşağıdakilerden hangisi özel yapıştırılamaz?

         
Hücre değeri
Hücre formülü
Hücre biçimi
Hücrelerin etkilediği hücreler

 

Soru 12      

Araçlar – Otomatik Düzelt komut dizisinin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

         
Yazılan bir formülün yazım hatalarını otomatik olarak düzeltir
Yazılan bir metindeki yazım hatalarını otomatik olarak düzeltir
Sadece sayısal olarak girilen verilerde otomatik düzeltme yapar
Hiçbiri

 

Soru 13      

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

         
Excel bir kelime işlem programıdır
Excel bir bellek hizmet programıdır
Excel bir işletim sistemidir.
Excel bir elektronik tablo programıdır

 

Soru 14      

Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi Excel'e ait değildir?

         
XLC
XLT
XLW
XLB

 

Soru 15      


Yukarıdaki tabloya göre =MAK(A1:C1) =MAX(A1:C1) fonksiyonu sonucunda hangi değer üretilir?

         
9
8
3
2

 

Soru 16      

Bir hücre grubu fare kullanılarak sürüklenir ve bırakılırsa yapılan işlem nedir?

         
Yapıştırma
Taşıma
Kopyalama
Silme

 

Soru 17      

Tam ekrandan normal görüntüye dönmek için gereken seçim nedir?

         
Yakınlaştır
Tam ekran
Yarım ekran
Hiçbiri

 

Soru 18      

Dosyayı yazıcıya gönderen komut hangisidir?

         
Ctrl – Y
Ctrl – P
Ctrl – M
Ctrl – X

 

Soru 19      

1. Sayılar 2. Fonksiyonlar 3. Formüller Yukarıdaki bilgilerin hangileri hücrelere yazılabilir?

         
1 2
1 2 3
2 3
3

 

Soru 20      

.BAK hangi tip dosyanın uzantısıdır?

         
Grafik
Yedek
Çalışma
Makro

 

Soru 21      

Aşağıdakilerden hangisi Excel programı için hatalıdır?

         
Bir anda birden fazla hücre silinebilir.
Bir anda birden fazla sütun silinebilir.
Bir anda birden fazla sayfa silinebilir.
Bir anda birden fazla menü silinebilir.