Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Word İşletmenlik Soruları-5

Soru 1      

Belirtilen metni veya ifadeyi bulmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

         
Ctrl+F
Ctrl+G
Ctrl+A
Ctrl+D

 

Soru 2      


Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirmeyi göstermektedir?

         
I – II
I – II – III
I – II – V
II – IV

 

Soru 3      


Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?

         
A
B
C
D

 

Soru 4      

Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi kullanılmalıdır?

         
Ctrl+A
Ctrl+G
Ctrl+S
Ctrl+Z

 

Soru 5      

Araç çubuğu üzerindeki yazıcı simgesi hangi görevi gerçekleştirir?

         
Baskı ön izleme
Belgeyi yazıcıya yollar
Rapor hazırlar
Sayfa düzenini sağlar

 

Soru 6      

Excel ile Word arasındaki fark nedir?

         
Word veri tabanı, Excel bellek hizmet programıdır
Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir
Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir
Excel kelime işlem programı, Word hesap tablosudur

 

Soru 7      

Yazı karakterleri görünümünü değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

         
Biçim – Yazı tipi (Format – Font)
Düzen – Yazı tipi (Edit – Font)
Dosya – Yazı tipi (File – Font)
Görünüm – Yazı tipi (View – Font)

 

Soru 8      


Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

         
Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar.
Satır başına gitmeyi sağlar.
Şekli döndürmeyi sağlar.
Yapılan işlemin geri alınmasını sağlar.

 

Soru 9      


Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?

         
A
B
C
D

 

Soru 10      


Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

         
A
B
C
D

 

Soru 11      


Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Aktif dökümanı yazıcıdan alır.
Aktif dökümanı bellekten siler.
Aktif dökümanı belleğe yükler.
Aktif dökümanı disk veya diskete kaydeder.

 

Soru 12      

Word belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
.DOC
.DOT
.TMP
.XLS

 

Soru 13      

Taşıma amaçlı olarak kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

         
CTRL + C
CTRL + X
CTRL + Y
CTRL + V

 

Soru 14      

Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu durumda iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

         
Blok belleğe kopyalanır
Blok silinir
Blok belleğe taşınır
Blokta bulunan karakterler Koyu olarak biçimlenir

 

Soru 15      


Yukarda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

         
Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
Bloklu alnı kesip, panoya kopyalar
Bloklu alanı panoya kopyalar
Baskı önizleme yapar.

 

Soru 16      

İmlecin bulunduğu bölümden itibaren, belgenin sonuna kadar seçim işlemi yapan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

         
Shift – Ctrl – Aşağı ok
Shift – Ctrl – End
Shift – End
Shift – Aşağı ok – End

 

Soru 17      


simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Paragraf girintisini arttır .
Paragraf girintisini azalt .
Paragrafı ortalar.
Paragrafa para formatı verir.

 

Soru 18      

Aracının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Metin kutusu ekler
Bloklu alanın altını çizer
WordArt ekler
Yazı tipi rengini değiştirir

 

Soru 19      

Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

         
Pencere menüsü kullanılır.
Dosya menüsü kullanılmalıdır.
Görünüm menüsü kullanılmalıdır.
Yardım menüsü kullanılmalıdır

 

Soru 20      

Belge içinde seçim işlemleri yaparken aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

         
Shift+ Ctrl+End
Shift + Aşağı ok
Shift+tab+sol ok
Ctrl + shift + home