Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Windows İşletmenlik Soruları-3

Soru 1      

Windows Gezgininde (Windows Explorer) klasörler (Folders) bölümünde yer alan + işaretinin anlamı nedir?

         
Gizli dizin
İçi boş bir dizin
İçinde alt dizin bulunan bir dizin
Silinemez nitelikte bir dizin

 

Soru 2      

Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini’nde (Windows Explorer) dosyaların özellikleriyle birlikte görüntülenmesini sağlar?

         
Görünüm/ Büyük Simgeler (View/ Large Icons)
Görünüm/ Küçük Simgeler (View\ Small Icons)
Görünüm/ Liste (View\ List)
Görünüm/ Ayrıntılar (View\ Details)

 

Soru 3      

Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgininin bölümlerinden biri değildir?

         
Pencere başlığı
Kontrol menüsü
Menü çubuğu
Araç Çubuğu

 

Soru 4      

Windows Gezgini (Windows Explorer) ortamında durum çubuğunda aşağıdakilerden hangisi görüntülenmez?

         
Diskde ne kadar boş alan kaldığı
Seçili dosyanın türü
Seçili olan dosyaların kaç tane olduğu
Aktif disk etiket adı

 

Soru 5      

Windows Gezgini'nde A sürücüsünde iken farenin (mouse) sağ tuşuna basıldığında çıkan Disket kopyala seçeneğinin görevi nedir?

         
Aynı özelliklere sahip iki disketi karşılaştırır
Aynı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
Farklı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
Hard diski yedeklemeyi sağlar

 

Soru 6      

Windows Gezginindeki sık kullanımların görevi nedir?

         
Araç Çubuklarını Saklar
Sık kullanılan dosyaları saklar
Düğmeleri saklar
Sık kullanılan dosyaları siler.

 

Soru 7      

Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini penceresi üzerinde bulunmaz?

         
Formül çubuğu
Başlık çubuğu
Menü çubuğu
Araç çubuğu

 

Soru 8      

Windows Gezginine(Windows Explorer) nasıl ulaşılır?

         
Başlat/ Programlar/ Donatılar / Windows Gezgini(Start/ Programs/ Windows Explorer)
Başlat/ Çalıştır/ Gözat/ Windows Gezgini(Start/ Run/ Browse/ Windows Explorer)
Bilgisayarım/ Sağ tuş/ Araştır(My Computer/ Sağ tuş/ Explore)
Hepsi

 

Soru 9      

Windows Explorer (Windows Gezgini) ortamında bir dosyayı seçtikten sonra Edit/ Copy (Düzen/ Kopyala) seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Seçili dosyayı istenilen alana taşır.
Dosyanın bir kopyasını Recycle Bin ’e (Geri Dönüşüm Kutusu) atar.
Dosyanın kopyasını almamızı sağlar.
Hiçbiri

 

Soru 10      

Windows Gezgini’nde (Windows Explorer) bir klasörün (folder) ismini nereden değiştirebiliriz?

         
Dosya(File) menüsünün Yeniden Adlandır(Rename) seçeneği ile
Klasörün (Folder) üzerinde iken Farenin (Mouse) sağ tuşu ile gelen menüdeki Yeniden Adlandır (Rename) seçeneği ile
Düzen (Edit) menüsündeki Yeniden Adlandır (Rename) seçeneği ile
A ve B şıkkı doğru

 

Soru 11      

Windows Gezgini’nde (Windows Explorer), nesnelerin disk üzerinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Görünüm-Simgeleri yerleştir-Tarihe göre (View/ Arrange Icons/ Date)
Görünüm-Küçük simgeler (View/ Small Icons)
Görünüm-Simgeleri yerleştir-Boyuta göre (View/ Arrange Icons/ Size)
Görünüm-Simgeleri yerleştir-Ada göre (View/ Arrange Icons/ Name)

 

Soru 12      

Windows Gezgininde (Windows Explorer) iken Görünüm-Ayrıntılar (View/ Details) seçeneği seçildiğinde nesnelere ait hangi bilgi liste içerisinde yer almaz?

         
Adları
İçerikleri
Türleri
Değiştirilme tarihleri

 

Soru 13      

Windows Gezgininde Görünüm Menüsünde Git komutu ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Bir önceki konuma gidilir
Bir Sonraki konuma Gidilir
Bir Üst düzeydeki Klasöre Gidilir
Bir Alt düzeydeki Klasöre Gidilir

 

Soru 14      

Windows Gezgininin menü çubuğunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

         
Görünüm
Veri
Araçlar
Yardım

 

Soru 15      

Windows Gezgininde Tümünü Seç seçeneğinin kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?

         
CTRL+Z
CTRL+A
CTRL+C
CTRL+V

 

Soru 16      

Windows Gezgini ile ilgili verilerden hangisi yanlıştır?

         
Bu uygulama ile dosya ve dizin kesme-kopyalama ve yapıştırma işlemleri yapılır.
Bilgisayardaki A, C, D sürücülerinin tamamı görülebilir.
Dosya ve dizinlerin adları değiştirilebilir.
Dosya ve dizinlerin özellikleri görüntülenemez.

 

Soru 17      

Sürücüler (Yan bellek üniteleri) bilgisayarın hangi klasöründe (folder) bulunur?

         
Windows
Bilgisayarım (My Computer)
Ms Office
Programlar (Program Files)

 

Soru 18      

Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini (Windows Explorer) Dosya (File) menüsünün bir alt seçeneği değildir?

         
Yeni (New)
Özellikler(Properties)
Sil (Delete)
Yapıştır (Paste)

 

Soru 19      

Windows Gezginindeki (Windows Explorer) Düzen (Edit) menüsündeki Geri Al (Undo) komutunun görevi nedir?

         
Yapılan son işlemi geri alır
Dosyaları siler.
Silinmiş dosyaları orjinal konumlarına geri alır.
Yapılan son işlemi tekrar eder

 

Soru 20      

Windows Gezgininin (Windows Explorer) Dosya (File) menüsündeki Aç (Open) ne işe yarar?

         
Seçili dosyayı açar.
Bilgisayarım penceresini açar.
Yardımı açar.
Seçili dosyayı temizler.

 

Soru 21      


Yandaki buton hangi işlemi yapar?

         
Dosya açar
Dosya siler
Dosya kopyalar
Açık olan uygulamayı kapatır

 

Soru 22      


Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?

         
Bilgisayarım
Belgelerim
Geri dönüşüm kutusu
Internet Explorer

 

Soru 23      

Aşağıdakilerden hangisi denetim masasında bulunmaz?

         
Ağ (Network)
Ses (Sound)
Fare (Mouse)
Bilgisayarım (My Computer)

 

Soru 24      

Bir dosyayı türüne göre aramak için hangi bölüm açılır?

         
Ara/ Ad ve Konum(Find/ Name &Location)
Ara/ Değiştirilme Tarihi(Find/ Modified Date)
Ara/ Gelişmiş(Find/ Advanced)
Ara/ Yeni Arama(Find/ New Find)

 

Soru 25      

Görev çubuğundaki (Taskbar) tarih ve saat (date and time) öğesinin üzerine iki kere tıkladığımızda ne olur?

         
Saat çalışır
Denetim Masası (Control Panel) çalışır
Saati, tarihi gösterir ve ayarlanabilir.
Hiçbiri