Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Word İşletmenlik Soruları-3

Soru 1      

Pencere menüsündeki böl seçeneği ne işe yarar?

         
Belgeyi iki parça halinde gösterir.
Tablodaki seçili hücreleri böler.
Tablodaki bölünmüş hücreleri birleştirir.
Belgeyi sütunlara ayırır.

 

Soru 2      

Paragrafları biçimlendirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

         
Görünüm – Paragraf (View – Paragraph)
Düzen – Paragraf (Edit – Paragraph)
Dosya – Paragraf (File – Paragraph)
Biçim –Paragraf (Format – Paragraph)

 

Soru 3      

Paragrafları biçimlendirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

         
Görünüm – Paragraf (View – Paragraph)
Düzen – Paragraf (Edit – Paragraph)
Dosya – Paragraf (File – Paragraph)
Biçim –Paragraf (Format – Paragraph)

 

Soru 4      

Word ile yapmış olduğumuz bir tabloda sola sütün eklemek için hangi yolu kullanırız?

         
Tablo menüsünden – Sola sütün ekle
Tablo menüsünden – Ekle – Sola sütün
Biçim menüsünden – Sola sütün ekle
Biçim menüsünden – Ekle – Sola sütün

 

Soru 5      


Oluşturulmuş bir düz yazıyı sütunlara bölmek için hangi düğme kullanılmalıdır?

         
A
B
C
D

 

Soru 6      


Oluşturulmuş bir tabloya hazır otomatik biçimlerden birini vermek için hangisi kullanılır?

         
A
B
C
D

 

Soru 7      

Pencereye cetvel eklediğimiz menü aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya
Ekle
Görünüm
Düzen

 

Soru 8      

Aşağıdakilerden hangisi Word editöründe yapılabilir?

         
Etiket dosyası hazırlar
Yazıcıdan döküm alır
Veri sıralama
Hepsi

 

Soru 9      

Kopyalama için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

         
CTRL + C
CTRL + X
CTRL + Y
CTRL + V

 

Soru 10      

Word editöründe bir anda açılabilecek kaç dosya olabilir?

         
Dosya uzunluklarına bağlı olarak değişir
Dosya uzunluklarına ve sistemin belleğine bağlı olarak değişir
Sistemin belleğine bağlı olarak değişir
255 Adet dosya açılabilir

 

Soru 11      

Bir menü altına istenen işlem seçeneği aşağıdakilerden hangisi ile atanabilir?

         
Araçlar – Özelleştir seçeneğinden Komutlar kartoteksi kullanılarak
Araçlar – Özelleştir seçeneğinden Araç Çubukları kartoteksi kullanılarak
Araçlar – Özelleştir seçeneğinden Düzen kartoteksi kullanılarak
Böyle bir işlem yapılamaz.

 

Soru 12      

Dosya/ Baskı ön izleme seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosyayı yazdırır
Ön izleme yapar
Grafik çizer
Dosyayı siler

 

Soru 13      

Açık olan belgeler arasında geçiş yapmak için kullanılan menü hangisidir?

         
Araçlar
Düzen
Ekle
Pencere

 

Soru 14      

İmlecin solunda bulunan karakterleri silmek için kullanılan tuş hangisidir?

         
Delete
Spacebar
Backspace
Insert

 

Soru 15      

Bir dizi işlemin, bir kısayol tuşuna, bir menü altına, bir simgeye atanarak kolayca yapılmasını sağlama amacını gerçekleştiren tanım aşağıdakilerden hangisidir?

         
Şablon tanımı
Makro tanımı
Formül tanımı
Sıralama tanımı

 

Soru 16      


Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

         
Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar.
Satır başına gitmeyi sağlar.
Şekli döndürmeyi sağlar.
Yapılan işlemin geri alınmasını sağar.

 

Soru 17      

Word ile yapmış olduğumuz bir tabloda alta satır eklemek için hangi yolu kullanırız?

         
Tablo menüsünden – Alta satır ekle
Tablo menüsünden – Ekle – Alta satır
Ekle menüsünden – Alta satır ekle
Biçim menüsünden – Ekle – Alta satır

 

Soru 18      

         

 

Soru 19      


Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir?

         
A
B
C
D

 

Soru 20      


Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Bloklu alanı panoya kopyalar
Bloklu alanı kesip panoya kopyalar
Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
Hiçbiri

 

Soru 21      

Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu durumda iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

         
Blok belleğe kopyalanır
Blok silinir
Blok belleğe taşınır
Blokta bulunan karakterler Koyu olarak biçimlenir

 

Soru 22      

Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu durumda iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

         
Blok belleğe kopyalanır
Blok silinir
Blok belleğe taşınır
Blokta bulunan karakterler Koyu olarak biçimlenir

 

Soru 23      

Yeni bir dosya oluşturmak için hangi tuş kombinasyonu kullanılmalıdır?

         
Ctrl + O
Ctrl + Y
Ctrl + N
Ctrl + P