Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Excel İşletmenlik Soruları-3

Soru 1      


A3 ile C1‘i toplayıp sonucu B2 ile çarpan formülün sonucu kaçtır?

         
20
24
30
38

 

Soru 2      


Yukarıdaki tablodan 8 ile 5 çarpıp sonucu 10 ile bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=A3*B2/A1
=A3+B2/A1
=(A3*B2)/A1
=(A3+B2)/A1

 

Soru 3      

E6 hücresindeki sayıdan E4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=E6 – E4/2
=(E6 – E4)/2
=(E6:E4)/2
=(E6 – E4):/2

 

Soru 4      


Yukarıdaki tabloda 50 rakamı ile 70 rakamının ortalamasını alan formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=Ortalama(A1:C4)
=Ortalama(A3+B2/2)
=Ortalama(A3;B2)
=Ortalama(A2+(C4/2))

 

Soru 5      


Yukarıdaki tabloya göre aylık ortalama gideri veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=ortalama(B2:B5)
=ortalama(C2:C5)
=ortalama(C2;C5)
=ortalama(B2;B5)

 

Soru 6      


Yukarıdaki tabloda ilk üç ayın gelirlerinin toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
= topla (B2:B3)
= topla(B2:B4)
= topla(B2;B4)
= (B2:C4)

 

Soru 7      


Yukarıdaki tabloda Veli’nin 1. ve 2. Vize ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=Ortalama(B3:C3)
=Topla(B3:C3)
Ortalama (B3:C3)
=Topla(B3;C3)

 

Soru 8      


Yukarıdaki tabloda 1999 yılına ait kâr‘ı veren D4 hücresindeki formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=B4 – C4
=Topla(B4/C4)
=Topla(B4*C4)
B4 – C4

 

Soru 9      

Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu 50’den küçük olanlara “KALDI”, büyük alanlara “GEÇTİ” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=Eğer(Not<50;“Kaldı”; ”Geçti”)
= Eğer(Not<50;”Kaldı”, ”Geçti”)
=Eğer(Not>50;Geçti;Kaldı)
=Eğer(Not>50;”Kaldı”; ”Geçti”)

 

Soru 10      

=TAMSAYI(13,76) fonksiyonu sonucunda hangi değer üretilir?

         
13
13,8
14
14,00

 

Soru 11      

=MAK(A1:A10) fonksiyonuna karşılık gelen formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=A1:A10
=$A$1:$A$10
=ENBÜYÜK(A1:A10)
Karşılığı yoktur.

 

Soru 12      

=ORTALAMA(A1;A3) fonksiyonuna karşılık gelen formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=A1+A3/ 2
=A1+A2+A3/ 2
=(A1+A3)/ 2
=(A1+A2+A3)/ 2

 

Soru 13      

İki metni birleştiren formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=”Ali”&”Veli”
“Ali”&”Veli”
=”Ali &Veli”
=Ali $Veli

 

Soru 14      

=Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?

         
23
23,4
23,5
23,451

 

Soru 15      

A1 hücresinde ATATÜRK ifadesi var, A2 hücresine A1 hücresini kullanarak ATA kelimesini yazdırmak istersek aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kullanılır?

         
=Sağdan(A1;3)
=Soldan(A1;3)
=Parçaal(A1;3)
=Çağır(A1;3)

 

Soru 16      

Excel çalışma sayfasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Grafik
Şablon
Mektup formu oluşturma
Veri birleştirmek

 

Soru 17      

=ParçaAl(“Kütüphane”;6;3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

         
ha
Kütüphane
han
ane

 

Soru 18      

A1 ile A10 hücreler arası toplamını bulduran formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=Topla(A1:A10)
=Topla(A1 – A10)
=Topla(A1.A10)
=Topla(“A1:A10”)

 

Soru 19      

=Yuvarla(Ortalama(A2:B5); 0) formülünün işlevi nedir?

         
A2 ve B5 hücrelerinin ortalamasını buldurur.
A2’den B5 hücresine kadar olan sayıların toplamını alarak sonucu yuvarlatır
A2’den B5 hücresine kadar olan sayıların ortalamasını aldırarak sonucu yuvarlatır.
Formül hatası vardır.

 

Soru 20      

=Eğer(c2>=90;”a”;Eğer(c2>70; ”b”; Eğer(c2>60;”c”; Eğer(c2>50;”d”;”e”)))) formülünde öğrencinin b notunu alabilmesi için c2 değerinin, kaç olması gerekir?

         
90
75
70
65

 

Soru 21      


Düğmesinin görevi nedir?

         
İşlev sihirbazını ekrana getirir.
Aktif hücreye otomatik toplam almayı sağlar.
Aktif hücreye Sigma sembolünü ekler.
Grafik sihirbazını açar.

 

Soru 22      


Yukarıdaki hücrelerde bulunan sayıların toplamını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? I =Topla(a1:b2) II =a1+a2+b1+b2 III =Topla(a1;a2;b1;b2)

         
I
I,II
II
I,II,III

 

Soru 23      

A5 hücresinde “En Büyük Türkiye“ yazılı iken =Sağdan(A5;3) komut satırının işlevi nedir?

         
Hata mesajı verir
“iye” yazar
“En Büyük” yazar
“Türkiye” yazar

 

Soru 24      

A5 hücresinde “En Büyük Türkiye“ yazılı iken =Sağdan(A5;3) komut satırının işlevi nedir?

         
Bu komut hata mesajı verir
89
3
46