Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Word İşletmenlik Soruları

Soru 1      

Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile yeni bir belge açılır?

         
Ctrl+S
Ctrl + N
Alt+S
Ctrl + A

 

Soru 2      

Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile BİÇİM menüsü açılır?

         
Alt + A
Alt + Y
Alt + B
Alt + G

 

Soru 3      

Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile DÜZEN menüsü açılır?

         
Alt + D
Alt + Z
Alt + P
Shıft + D

 

Soru 4      

Özel bir kağıt boyutu ayarlamak için hangi menünün hangi seçeneği kullanılır?

         
Görünüm / Sayfa düzeni
Biçim / Başlangıç büyüt
Dosya / Sayfa yapısı
Görünüm / Yakınlaştır

 

Soru 5      

Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

         
Yeni – Aç – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön izleme
Aç- Yeni – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön İzleme
Aç –Yazdır – Baskı Ön İzleme -Yazı tipi rengi
Yazdır, Vurgu rengi, yazı tipi rengi – Yazdır

 

Soru 6      

Düğmelerinin sırası ile görevi nedir?

         
Kalın – İtalik – Altı Çizili
Kalın – Altı Çizili – İtalik
İtalik – Altı Çizili – Kalın
Kes – Kopyala – Yapıştır.

 

Soru 7      

Düğmesinin görevi nedir?

         
Satır ekle
Sütun ekle
Tablo ekle
Tablo ve kenarlıklar

 

Soru 8      

Klavyede olamayan karakterler nasıl eklenir?

         
Ekle – Simge
Ekle – Özel Karakterler
Ekle – Alan
Ekle – Resim

 

Soru 9      

Aşağıdaki kısayollardan hangisi ile DOSYA menüsü açılır?

         
Alt + D
Ctrl + N
Alt+S
Shıft + D

 

Soru 10      

Bir pencerede SÜTUNLAR komutu hangi menü içindedir?

         
Araçlar
Dosya
Biçim
Düzen

 

Soru 11      

Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Ekle – Resim – Küçük Resim
Ekle – Simge – Küçük Resim
Ekle – Alan
Ekle – Grafik

 

Soru 12      

Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?

         
Page Up
Page Down
Ctrl + Home
Ctrl + End

 

Soru 13      

Bir pencerede SIRALA komutu hangi menü içindedir?

         
Görünüm
Yardım
Araçlar
Tablo

 

Soru 14      

Düzen – bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?

         
Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar.
Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur.
Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer.
Toplam sözcük sayısını verir.

 

Soru 15      

Bir pencerede BÜYÜK KÜÇÜK HARF DEĞİŞTİR komutu hangi menü içindedir?

         
Araçlar
Ekle
Biçim
Görünüm

 

Soru 16      

Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

         
Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
Resim hazırlanır.
Hesap tabloları oluşturulur.
Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

 

Soru 17      

Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?

         
Ctrl + Z
Ctrl + C
Ctrl + X
Ctrl + V

 

Soru 18      

Bir pencerede PARAGRAF komutu hangi menü içindedir?

         
Biçim
Yardım
Araçlar
Ekle

 

Soru 19      

Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir?

         
Kelimeler arası boşluk
Yeni sütun başı
Yeni paragraf başı
Yeni sayfa başı

 

Soru 20      

Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

         
Dosya
Düzen
Görünüm
Ekle

 

Soru 21      

Bir pencerede YAZI TİPİ komutu hangi menü içindedir?

         
Araçlar
Yardım
Biçim
Ekle

 

Soru 22      

Bir pencerede TARİH ve SAAT komutu hangi menü içindedir?

         
Araçlar
Yardım
Görünüm
Ekle

 

Soru 23      

Ctrl+End tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
İmleci belgenin başına getirir.
İmleci belgenin sonuna getirir.
İmleci paragraf başına getirir.
İmleci paragraf sonuna getirir.

 

Soru 24      

Word programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
.xls
.bmp
.doc
.dot

 

Soru 25      

Çalışılan bir metne başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangi seçenekle yapılır?

         
Dosya/Dosya
Ekle/Dosya
Biçim/Dosya
Araçlar/Dosya

 

Soru 26      

Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

         
Tablo/Sütun ekle
Tablo/Satır Ekle
Tablo/Hücreleri Birleştir
Tablo/Hücreleri Böl

 

Soru 27      

Bir pencerede AÇIKLAMA komutu hangi menü içindedir?

         
Araçlar
Yardım
Ekle
Dosya

 

Soru 28      

Belge içerindeki yazılan bir kısaltmayı kendiliğinden düzeltebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

         
Araçlar/Otomatik Özet
Araçlar/Otomatik düzeltme Seçenekleri
Biçim/Sütunlar
Biçim/Yazı tipi

 

Soru 29      

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word ana menülerinden birisi değildir?

         
Dosya
Düzen
Ekle
Veri

 

Soru 30      

Bir pencerede KÖPRÜ komutu hangi menü içindedir?

         
Görünüm
Ekle
Tablo
Araçlar

 

Soru 31      

Bir pencerede RESİM komutu hangi menü içindedir?

         
Düzen
Ekle
Biçim
Yardım

 

Soru 32      

Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme
Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
Görünüm – Sayfa Düzeni
Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu

 

Soru 33      

Bir pencerede SİMGE komutu hangi menü içindedir?

         
Yardım
Araçlar
Biçim
Ekle

 

Soru 34      

Bir pencerede SAYFA NUMARALARI komutu hangi menü içindedir?

         
Ekle
Araçlar
Biçim
Yardım

 

Soru 35      

Bir pencerede ARAÇ ÇUBUKLARI komutu hangi menü içindedir?

         
Görünüm
Araçlar
Biçim
Yardım

 

Soru 36      

Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya –Sayfa Yapısı
Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
Ekle – Sayfa Numaraları
Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma

 

Soru 37      

Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Düzen - Sayfa Numarası
Dosya – Sayfa Numarası
Biçim – Sayfa Numarası
Ekle – Sayfa Numarası

 

Soru 38      

Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

         
Baskı Ön izleme
Sayfa Yapısı
Sayfa Düzeni Görünümü
Hiçbiri

 

Soru 39      

Bir pencerede ÜSTBİLGİ ve ALTBİLGİ komutu hangi menü içindedir?

         
Biçim
Görünüm
Dosya
Yardım

 

Soru 40      

Bir pencerede YAPIŞTIR komutu hangi menü içindedir?

         
Görünüm
Düzen
Dosya
Tablo

 

Soru 41      

Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya – Sayfa Yapısı
Görünüm – Sayfa Düzeni
Ekle – Sayfa Düzeni
Görünüm – Bağlantılı Görünüm

 

Soru 42      

Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Düzen- Sayfa yapısı –Kâğıt - Yatay
Görünüm–Sayfa Yapısı– Düzen–Yatay
Dosya–Sayfa Yapısı – Kenar Boşlukları – Yatay
Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt – Yatay

 

Soru 43      

Bir pencerede KES komutu hangi menü içindedir?

         
Yardım
Görünüm
Biçim
Düzen

 

Soru 44      

Bir pencerede KOPYALA komutu hangi menü içindedir?

         
Ekle
Görünüm
Düzen
Yardım

 

Soru 45      

Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir

         
Başlat - Programlar
Başlat – Ayarlar
Başlat - Programlar - Donatılar
Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

 

Soru 46      

Bir pencerede GERİ AL komutu hangi menü içindedir?

         
Araçlar
Düzen
Dosya
Yardım

 

Soru 47      

Bir pencerede YAZDIR komutu hangi menü içindedir?

         
Düzen
Biçim
Yardım
Dosya

 

Soru 48      

Bir pencerede KAYDET komutu hangi menü içindedir?

         
Dosya
Pencere
Düzen
Yardım

 

Soru 49      

Bir pencerede YENİ komutu hangi menü içindedir?

         
Düzen
Görünüm
Dosya
Yardım