Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Excel İşletmenlik Soruları-7

Soru 1      

=ORTALAMA(A1;A3) fonksiyonuna karşılık gelen formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=A1+A3/ 2
=A1+A2+A3/ 2
=(A1+A3)/ 2
=(A1+A2+A3)/ 2

 

Soru 2      

=Yuvarla(Ortalama(A2:B5); 0) formülünün işlevi nedir?

         
A2 ve B5 hücrelerinin ortalamasını buldurur.
A2’den B5 hücresine kadar olan sayıların toplamını alarak sonucu yuvarlatır
A2’den B5 hücresine kadar olan sayıların ortalamasını aldırarak sonucu yuvarlatır.
Formül hatası vardır.

 

Soru 3      

=Eğer(c2>=90; ”a”; Eğer(c2>70; ”b”; Eğer(c2>60; ”c”; Eğer(c2>50; ”d”;”e”)))) formülünde öğrencinin b notunu alabilmesi için c2 değerinin, kaç olması gerekir?

         
90
75
70
65

 

Soru 4      


Düğmesinin görevi nedir?

         
İşlev sihirbazını ekrana getirir.
Aktif hücreye otomatik toplam almayı sağlar.
Aktif hücreye Sigma sembolünü ekler.
Grafik sihirbazını açar.

 

Soru 5      


Yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Grafikte yatay kılavuzların görünmesini sağlar
Grafik göstergesinin görünmesini sağlar
Grafiğin rengini ayarlar
Grafiğin tipini değiştirir.

 

Soru 6      

Excel Çalışma sayfasında Sayfayı Taşı veya Kopyala komut satırının işlevi nedir?

         
Satırları kopyalamayı sağlar
Sütunları kopyalamayı sağlar
Seçilen sayfaları farklı bir yere taşır veya kopyalar
Alt ve üst bilgi vermeyi sağlar

 

Soru 7      

Aktif hücreye 2 değeri girilip Düzen/ Doldur/ Seriler/ Doğrusal seçeneği seçilip adım değeri 4 olarak belirlenirse hücrelerin alacağı değerler nasıldır?

         
2,4,8,16
2,4,8,12
2,6,10,14
2,8,32,128

 

Soru 8      


Araç düğmesi ne yapar?

         
Bilgileri hücre içerisinde sola yaslar.
Bilgileri hücre içerisinde sağa yaslar.
Bilgileri hücre içerisinde iki yana yaslar
Bilgileri seçilmiş hücreleri birleştirip, içerisinde ortalar

 

Soru 9      


Araç Düğmesinin işlevi nedir?

         
Seçili metni keser.
Sütun yüksekliği
Grafik ekler.
Satır yüksekliğini ayarlar.

 

Soru 10      

=BAĞ_DEĞ_SAY(“ALİ”) ifadesinin sonucu nedir?

         
ALİ
0
2
Hata

 

Soru 11      


Düğmesinin işlevi nedir?

         
Excel'de makro oluşturmayı sağlar
İstenilen fonksiyonların kullanılmasını sağlar.
Yeni bir çalışma sayfası eklemeyi sağlar
Format işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapar.

 

Soru 12      


Yandaki düğmenin görevi nedir?

         
Veri tabanı tablosunu belirli bir alana göre artan oranda sıralar
Veri tabanı tablosunu belirli bir alana göre azalan oranda sıralar
A ve Z ile başlayan verileri sıralar
A ve Z arasındaki verileri sıralar

 

Soru 13      

Hücre içerisinde verilen ondalıklı sayıyı yuvarlatan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

         
MAK
BAĞ_DEĞ_SAY
YUVARLA
EĞER

 

Soru 14      

Aşağıdaki işlemlerden hangisi mevcut bir grafik üzerinde Excel ortamında gerçekleştirilemez?

         
Grafiğe yeni bir veri serisi girilebilir
Grafik için başlık verilebilir.
Grafik için dipnot verilebilir.
Grafik yazıcıdan alınabilir.

 

Soru 15      

Çalışma tablosuna boş bir satır ekleyen komut dizisi nedir?

         
Görünüm/Satır
Ekle/ Satır
Görünüm/ Hücreler/Satır
Ekle/Sütun/Seçimi Evir

 

Soru 16      

=Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

         
E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
E4 boş ise Geçti yazar
E4 küçük 70 ise Geçti yazar
E4 büyük 70 ise Geçti yazar

 

Soru 17      

Excel ile Word arasındaki fark nedir?

         
Word veri tabanı, Excel kelime işlemcidir.
Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir
Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir.
Excel bellek hizmet programı, Word kelime işlemcidir.

 

Soru 18      

Hücre içindeki formülü düzeltmek amacıyla formül satırına geçmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

         
F2
F3
F1
F4

 

Soru 19      

Düzen – Doldur – Seriler – Doğrusal ilk değer=5 adım değeri =3 ise serinin görüntüsü nedir?

         
5 15 41 35
5 10 15
5 8 11 14
5 6 7 8

 

Soru 20      

Bir grup işlemin kaydedilerek daha sonra otomatik olarak yapılmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

         
Form
Makro
Rapor
Not

 

Soru 21      

Çalışma sayfasına ne ad verilir?

         
Worksheet
Graphic
Picture
Macro