Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayara Giriş Soruları-6

Soru 1      


Yukarıda bulunan dUğmenin görevi nedir?

         
Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
Döngüsel başvuruyu başlatır.
Baskı önizleme sayfasını açmaya yarar.
İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar

 

Soru 2      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Çizilen çizgilerin kalınlığını ayarlar.
Geçerli belgeye çizgi eklemeye yarar
Çizimlere gölge vermeye yarar.
Çizimlerimizi üç boyutlu yapmaya yarar.

 

Soru 3      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.
Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.
Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
Yazılı olan metni sola hizalı yapar.

 

Soru 4      


Yukarıdaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

         
Madde işareti - Numaralandırma
Numaralandırma - Madde işareti
Geri al-Yinele
Yinele - Geri al

 

Soru 5      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
Yeni bir klasör açar.

 

Soru 6      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Baskı ön izleme
Belirli bir alanı kesip panoya alır.
Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır.
Tek sayılı sayfaları yazıcıdan çıkartır.

 

Soru 7      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Seçili alanı kesip panoya alır.
Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.
Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
Panoda bulunan bilgiyi imlecin bulunduğu yere yapıştırır.

 

Soru 8      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Satır ekle
Sütun ekle
Tablo ekle
Tablo ve kenarlıklar

 

Soru 9      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Seçili alanı kesip panoya alır.
Seçili alanı kopyalayıp panoya alır.
Sayfaya makas resmi eklemeye yarar.
Panoda bulunan bilgiyi yapıştırır.

 

Soru 10      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Sayfamızdaki şekillerin büyüklüklerini belirler
Yazı tipi boyutudur.
Sayfanın boyutunu ayarlar
Belgenin yakınlaştırıp uzaklaştırma oranını belirler.

 

Soru 11      

Klavyede olmayan karakterler nasıl eklenir?

         
Ekle - Simge
Ekle - Özel Karakterler
Ekle - Alan
Ekle - Resim

 

Soru 12      

Word’de açık olan belgelerin listesini nereden görebiliriz?

         
Pencere
Görünüm
Biçim
Araçlar

 

Soru 13      

Belgeyi bir sayfa büyüklüğünde görmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

         
Görünüm - Tam Ekran
Görünüm - Yakınlaştır - Tüm sayfa
Görünüm - Yakınlaştır - Sayfa Genişliği
Görünüm - Yakınlaştır - Çoklu Sayfa

 

Soru 14      

Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Ekle - Resim - Küçük Resim
Ekle - Simge - Küçük Resim
Ekle - Alan - Resim
Ekle - Grafik

 

Soru 15      

Araç çubukları ne için kullanılır?

         
Menülerde olmayan seçenekler araç çubuklannda bulunur.
Menüleri kullanmak daha kolay olduğu için araç çubukları kullanılır.
Araç çubuklarını kullanmak menülerden daha pratik olduğu için
Program penceresinin görüntüsünü güzelleştirir.

 

Soru 16      

Yazıda seçili olan bir metnin yazı tipi boyutu hangisi ile değiştirilebilir?

         
Farenin sağ tuşu ve yazı tipi seçeneği
Farenin sağ tuşu ve Kes seçeneği
Ekle menüsü ve Kesme seçeneği
Farenin sağ tuşu ve Paragraf seçeneği

 

Soru 17      

Her sayfanın başına “Bilgisayar Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?

         
Görünüm - Üstbilgi Altbilgi
Dosya - Üstbilgi Altbilgi
Ekle - Üstbilgi Altbilgi
Düzen - Üstbilgi Altbilgi

 

Soru 18      

Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?

         
Page Up
Page Down
Ctrl + Home
Ctrl + End

 

Soru 19      

Düzen - bul seçeneği hangi işlevi gerçekleştirir?

         
Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplannı arar.
Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur.
Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızıçizgi ile çizer.
Toplam sözcük sayısını verir.

 

Soru 20      

Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?

         
Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
Resim hazırlanır.
Hesap tabloları oluşturulur.
Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır

 

Soru 21      

Dosya - Yazdır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Sadece istenilen sayfaları(3,5,8-12 vb..) yazıcıdan çıkartmak
Sadece tek numaralı sayfalan yazıcıdan çıkartmak
Belgeye koruma parolası vermek
Sadece çift numaralı sayfalan yazıcıdan çıkartmak

 

Soru 22      

Kısaltması yazıldıktan sonra boşluk bırakıldıktan sonra uzun halini yazan seçenek aşağıdakilerden hangisidir(Örn: T.C. = Türkiye Cumhuriyeti)

         
Dosya - Otomatik Düzeltme Seçenekleri - Otomatik metin
Araçlar - Otomatik Düzeltme Seçenekleri - Otomatik Düzelt
Otomatik biçim - Otomatik düzelt
Yazım ve Dilbilgisi

 

Soru 23      

Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?

         
Dosya-Farklı kaydet
Dosya - Ad değiştir
Düzen-Yeni Adla kaydet
Dosya - Kaydet

 

Soru 24      

Word’de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır?

         
Düzen - Bul
Görünüm - Tam ekran
Biçim - Biçem
Görünüm - Sayfa Düzeni

 

Soru 25      

Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?

         
Ctrl + Z
Ctrl + C
Ctrl + X
Ctrl + V

 

Soru 26      

Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir?

         
Ctrl + Z
Ctrl + C
Ctrl + X
Ctrl + V

 

Soru 27      

Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır?

         
Ctrl + Z
Ctrl + C
Ctrl + X
Ctrl + V

 

Soru 28      

Dosya kapat seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

         
Word programı kapanır
Açık olan belge kapanır
Standart araç çubuğu kapanır
Bilgisayarı kapatmaya yarar

 

Soru 29      

Seçili olan bir yazıyı farklı bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

         
Seçili metin üzerinde farenin sol tuşuna basılı tutularak istenilen yere kadar sürüklenir
Düzen - Kes ve istenilen yerde Düzen - Yapıştır
Farenin sağ tuş menüsünden Kes ve istenilen yerde Yapıştır
Düzen - Git seçeneği kullanılır.

 

Soru 30      

Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?

         
Kelimeler arası boşluk
Yeni sütun başı
Yeni paragraf başı
Yeni sayfa başı