Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayar Giriş Soruları-11

Soru 1      


Yukarıdaki düğmenin Excel’de görevi nedir?

         
Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
Sayfaya % işareti eklemeye yarar

 

Soru 2      


Yukarıdaki düğmenin görevi nedir?

         
Metin kutusu ekler
Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir

 

Soru 3      


Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

         
Sola hizalı - Sağa hizalı- Yasla
Sola Hizalı - Ortalı - Sağa Hizalı
Sağa Hizalı - Ortalı - Sola Hizalı
Sağa hizalı - Ortalı - Yasla

 

Soru 4      


Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?

         
Artan sıralama - Azalan sıralama
Azalan sıralama - Artan sıralama
Numaralandırma - Madde imleri
Madde imleri - Numaralandırma

 

Soru 5      

Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?

         
Dosya-Yazdır
Düzen-Yazdır
Biçim - Yazdır
Ekle-Yazdır

 

Soru 6      

Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?

         
Biçim - Hücreler - Yazı tipi
Biçim Hücreler - Kenarlık
Biçim - Hücreler - Desen
Biçim - Hücreler - Hizalama

 

Soru 7      

Aşağıdakilerden hangisi Biçim - Hücreler penceresindeki sekmelerden değildir?

         
Sayı
Gölgeleme
Hizalama
Desen

 

Soru 8      

Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?

         
Ekle-Çalışma
Biçim - Sayfa
Ekle - Çalışma Sayfası
Veri - Çalışma - Sayfa

 

Soru 9      

A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

         
=A5*A6
=A5*2
=A5A2
=A2*A5

 

Soru 10      

Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?

         
Ekle - Resim
Ekle - Grafik
Biçim - Otomatik Biçim
Araçlar - Özelleştir

 

Soru 11      

Araçlar - Koruma - Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?

         
Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
Sadece sayı girişlerini önler

 

Soru 12      

Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

         
Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü - hücreleri biçimlendir - sayı
Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü - özel yapıştır
Hücre üzerinde iken - ekle - grafik
Sayı bulunan hücreler işaretli iken - veri - sırala

 

Soru 13      

Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?

         
=EĞER
=DOĞRU
=YANLIŞ
=TOPLA

 

Soru 14      

Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?

         
Ekle - Hücreler - Hücreleri Aşağı Ötele
Ekle-Ad
Ekle - Sütun
Düzen - Özel Yapıştır

 

Soru 15      

Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz

         
Al+Bl
=A1+B1
=(A1+B1)
=TOPLA(Al;Bl)

 

Soru 16      

Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

         
Taşıma
Kopyalama
Çerçevelendirme
Bloklama

 

Soru 17      

(Al ;A7) neyi temsil eder?

         
Al ve A7 hücrelerini
Al den A7 ye kadar olan hücreleri
Al ve A7 hücreleri dışındakileri
A1 - A7 hariç arasındaki hücreleri

 

Soru 18      

(Al :A7) neyi temsil eder?

         
A1 ve A7 hücrelerini
A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
A1 - A7 hariç arasındaki hücreleri

 

Soru 19      

A5 neyi temsil eder?

         
A sütunu
5. satırı
A sütunu - 5. satır
A satırı - 5. sütunu

 

Soru 20      

Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

         
Sayı
Formül / Fonksiyon
Metin
Menü

 

Soru 21      

Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?

         
<
><
<>
>=

 

Soru 22      

Formül hangi işaretle başlar?

         
?
>
=
/

 

Soru 23      

Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

         
Fonksiyon tuşları
Yön tuşları
ESC tuşu
DELETE tuşu

 

Soru 24      

Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?

         
ESC + Yön tuşları
TAB + Yön tuşları
SHIFT +Yön tuşları
ENTER + Yön tuşları

 

Soru 25      

Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

         
AB:CD
A1:A10
1A:1B
A1:1C

 

Soru 26      

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

         
Al
AB
1A
A

 

Soru 27      

Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?

         
=BUGÜN()
=ŞİMDİ()
=TARİH()
=SAAT()

 

Soru 28      

33. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

         
Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+
Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala - Yapıştır
Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala - Yapıştır
Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes - Yapıştır

 

Soru 29      

C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=C3*15%
=C3*15
=C3*15
=C4*1,5

 

Soru 30      

=Aşağıyuvarla(23,451;l) sonucu nedir?

         
23
23,4
23,5
23,451