Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Excel İşletmenlik Soruları-5

Soru 1      

Yukarıdaki tabloda soyadları B sütununa kaydırmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

         
Veri – Alt Toplamlar
Biçim – Metni Sütunlara Dönüştür
Veri – Metni Sütunlara Dönüştür
Araçlar – Metni Sütunlara Dönüştür

 

Soru 2      

Excel’de oluşturulan bir sınav çizelgesinde notu 50’den küçük olanlara “KALDI”, büyük veya eşit olanlara “GEÇTİ” yazdıran formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=Eğer(Not<=50;“Kaldı”; ”Geçti”)
= Eğer(Not<50;”Kaldı”; ”Geçti”)
=Eğer(Not>50;Geçti;Kaldı)
=Eğer(Not>50;”Kaldı”; ”Geçti”)

 

Soru 3      

Dosya menüsündeki kapat seçeneğinin tümünü kapat halini alabilmesi için hangi tuşun basılması gerekir?

         
Ctrl
Alt
AltGr
Shift

 

Soru 4      

Herhangi bir hücre yada hücre grubunun fare ile sağ alt köşesinde iken görüntülenen + işaretinin anlamı nedir?

         
Hücre biçimle
Tut – Çek – Bırak
Formül biçimle
Hücreleri sil.

 

Soru 5      

Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Belirlenen hücre içindeki karakter sayısını belirler.
Belirlenen hücre içindeki rakam sayısını belirler.
Belirlenen hücre içindeki işlem operatörü sayısını belirler.
Belirlenen hücre içindeki karakter büyüklüğünü belirler.

 

Soru 6      

Aşağıdakilerden hangisi Görünüm menüsünde yapılamaz?

         
Araç çubuklarının görüntüden kaldırılması veya görüntülenmesi
Hücre biçimlerinin görüntüden kaldırılması
Formül çubuğunun görüntüden kaldırılması veya görüntülenmesi
Durum çubuğunun görüntülenmesi veya görüntülenmemesi

 

Soru 7      

Kes – Kopyala – Yapıştır işleminin kısayol tuşları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

         
Ctrl + C – Ctrl + A – Ctrl + V
Ctrl+ X – Ctrl +V – Ctrl +C
Ctrl+ X – Ctrl+ C – Ctrl +V
Ctrl+ B – Ctrl+ U Ctrl+ A

 

Soru 8      

Herhangi bir hücrenin seçilmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

         
Hücre üzerine gidip fare sol tuşu tıklamak
Satır üzerindeyken fare sol tuşu tıklamak
Satır üzerindeyken fare sağ tuşu tıklamak
Hücre üzerindeyken Enter tuşuna basmak

 

Soru 9      

Çalışma sayfasında B120 hücresine nasıl gidilir?

         
Dosya menüsünden Aç seçilerek
Düzen menüsünden Bul seçeneği ile
Düzen menüsünden Git seçilerek
Kesme yada kopyalama işlemleriyle

 

Soru 10      

Veri/ Süzme/ Otomatik Süz komut dizisinin işlevi nedir?

         
Hücrelerdeki verileri büyükten küçüğe doğru sıralar
Hücre formatını tarih formatı olarak değiştirir
Hücrelerdeki verilere otomatik olarak süzme işlemi uygular
Hücre formatını para formatı olarak değiştirir

 

Soru 11      

Aynı dosya üzerinde iki farklı alanda işlem yapılması için hangisi kullanılmalıdır?

         
Yeni Pencere
Yeni
Kaydet

 

Soru 12      

Bir dosyanın yazıcıya gönderilmesi aşamasında(Yazdır Penceresinde) aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Sayfa marjlarının düzenlenmesi
Her sayfa için kaç kopya alınacağı
Yeni bir yazıcı seçilmesi
Baskı kalitesinin yükseltilmesi

 

Soru 13      

=ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?

         
B1'den B5'e kadar olan sayıların toplamını aldırır
B1'den B5'e kadar olan sayıların ortalamasını alır
B1 ile B5 sayılarının ortalamasını alır.
B1'den B5'e kadar olan sayıları çarpar.

 

Soru 14      

Ekle – Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Yeni bir çalışma sayfası açar
Yeni bir satır açar
Yeni bir hücre ekler
Yeni bir sütun açar

 

Soru 15      

Aşağıdakilerden hangisi Excel grafik dosyası uzantısıdır?

         
XLC
XLA
XLG
XLN

 

Soru 16      

A1, A2 ve A3 hücrelerinin toplamını alan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

         
=Topla(A1+A3)
=Topla(A1;A3)
=Topla(A1:A3)
=Topla(A1,A3)

 

Soru 17      


A sütunundaki değerlerin yüzdesel grafik şeklini veren grafik tipi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Pasta
Çizgi
Çubuk
Radar

 

Soru 18      

Düzen/ Yapıştır komutu ne iş yapar?

         
Belleğe alınan yeri siler
Belleğe alınan yeri yapıştırır
Belleğe alınan yeri yazıcıya yazdırır
Belleğe alınan yeri diske yazar

 

Soru 19      

=UZUNLUK("CuMhUriyEt") =LEN("CuMhUriyEt") Fonksiyonunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

         
CuMhUriyEt
CUMHURİYET
4
10

 

Soru 20      

Ctrl+Ins hangi tuş kombinasyonu ile aynı görevi yapar?

         
Ctrl+V
Ctrl+C
Ctrl+P
Ctrl+M

 

Soru 21      

1. Sayı 2. Sözcük 3. Formül 4. Grafik Yukarıdakilerden hangisini tek hücreye yazamayız?

         
4
2
3
1