Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayara Giriş Soruları-3

Soru 1      

Not defterinde kaydedilen bir belgenin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
doc
ppt
txt
xls

 

Soru 2      


işareti ne işe yarar?

         
Ekranı kaplar
Pencereyi kapat
Başlat menüsü
Bilgisayarı kapat

 

Soru 3      

Disket formatlamak için hangisi uygulanır?

         
Bilgisayarım ->3‘/2Disket A: seçilir. Dosya Biçimlendir komutu seçilir
Sistem Araçları->Disk Temizleme
Bilgisayarım Cd-Rom D: seçilir Dosya-> biçimlendir komutu seçilir
Denetim Masası -> Disket Biçimlendir

 

Soru 4      

Windows Gezgininde Aynı klasör içindeki dosyalardan Farklı yerlerdeki dosyaları tek tek seçmek için hangi seçenek kullanılır.?

         
Shift - Mouse
Ctrl - Mouse
Shift - Yön tuşları
Ctrl - Yön tuşları

 

Soru 5      

Aşağıdakilerden hangisi Görev çubuğunun görevlerinden değildir?

         
Açık olan program ve klasör isimlerini gösterir
Açık programlar arası geçişi sağlar
Duvar kâğıdı koymayı sağlar
Açık klasörleri masaüstüne yatay, dikey ve basamaklı döşer

 

Soru 6      


Aşağıdakilerden hangisi üstteki simgenin anlamıdır?

         
Tam ekran
Simge durumuna küçült
Denetim Masası
Ekranı kapla

 

Soru 7      


Şekildeki simgenin görevi nedir?

         
Kopyala
Yapıştır
Kes
Yeni Klasör oluştur

 

Soru 8      

Klavyeden büyük harf yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

         
Caps Lock
Alt
Tab
Backspace

 

Soru 9      

22. Aşağıdakilerden hangisi klavyeden ikinci karakterleri çıkartmamızı sağlayan tuştur?

         
Ctrl
Altgr
Capslock
Shift

 

Soru 10      

Yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

         
A. Sol tuş-Yeni Klasör
B. Sağ tuş-Yeni-Klasör
C. Ekle-Yeni klasör
D. Sağ tuş-yeni-ms word

 

Soru 11      

Hangi tuş grubu geri dönüşüm kutusuna göndermeden siler?

         
Shift+F4
CTRL+ALT+DELETE
ALT+F4
Shift+Delete

 

Soru 12      

Aşağıdakilerden hangisi başlat menüsü standart seçeneklerinden değildir?

         
Ayarlar
Ara
Çalıştır
Tarih/Saat

 

Soru 13      

Bir Programa ait simgenin başlat menüsüne eklenmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

         
Programa ait simge fare ile tutularak başlat düğmesine bırakılarak
Programa ait simge fare ile tıklanır ve adı başlat olarak değiştirilir
Programa ait simge farenin sağ tuşu ile tıklanır ve gönder seçeneği seçilir
Programa ait simge fare ile tutularak bilgisayarım simgesi üzerine bırakılır

 

Soru 14      

Windows gezgini ile yeni bir dizin oluşturmak için, oluşturmak istediğimiz yeni dizinin bağlı olacağı klasörü seçtikten sonra hangi işlem sırası takip edilir.?

         
Dosya -> Özellikler
Dosya -> Yeni Klasör
Dosya -¥ Yeni -> Kısayol
Dosya (gönderi3/2 Disket (A:)

 

Soru 15      


Üstteki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya ve klasörlerin tümünü seçer
Dosya ve klasörleri simge olarak gösterir
Bir üst klasöre (seviye) geçer
Dosya ve klasörlerin özelliklerini görüntüler

 

Soru 16      

Windows da masa üstünden hangi simgeye tıklanırsa (C:/hard disk, A:/disket, CD rom sürücü) ulaşabiliriz?

         
Belgelerim
Bilgisayarım
Geri dönüşüm kutusu
Donatılar

 

Soru 17      


Üstteki başlat menüsü simgelerinden olan Çalıştır ne işe yarar?

         
Bilgisayarın içinde bulunan programları liste halinde bulur
Aranılan dosya ve klasörleri bulur
Bilgisayarımızı kendi standartlarımıza göre ayarlayabiliriz
Belirtilen adresteki Internet adresi, Belge ve programlan çalıştırabiliriz

 

Soru 18      

Windows işletim sisteminde açık olan pencere isimleri nerede görülür?

         
Görev çubuğu
Denetim masası
Klasörler
Pencere

 

Soru 19      

Windows işletim sisteminde dosya adı maksimum kaç karakter olmalıdır?

         
8 karakter
1024 karakter
200 karakter
255 karakter

 

Soru 20      

Açık Olan herhangi bir program nasıl kapatılır?

         
CTRL+Tab
CTRL+F4
ALT+Tab
ALT+F4

 

Soru 21      


Simgesi neyi ifade eder?

         
Kısa yol dosyası
Program Dosyası
Word Belgesi
Klasör

 

Soru 22      


Üstteki (hızlı başlat) simgeleri eklemek yada kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerin hangisini kullanırız?

         
Masaüstünde sağ tuş-Özellikler
Dosya Menüsü-Özellikler
Görev Çubuğu sol tuş-Özellikler
Görev çubuğu sağ tuş-Araç Çubukları

 

Soru 23      

Ekran Koruyucu aşağıdakilerden hangi seçenek ile ayarlanmaktadır?

         
Denetim masası-Görüntü
Başlat-Bul-Görüntü
Denetim masası-Ayarlar
Başlat-Çalıştır

 

Soru 24      


Simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

         
Kısa yol
Dosya
Klasör
Düğme

 

Soru 25      

Klavye ayarlarının değiştirilmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

         
Başlat-Programlar-Ayarlar-Klavye
Belgelerim-Denetim masası-Klavye
Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Klavye
Bilgisayarım-Ayarlar-Klavye

 

Soru 26      

Windows Ortamındaki kayıtlı bir dosyayı bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

         
Başlat-Ayarlar-Ara
Başlat-programlar-Ara
Başlat-Ara-Tüm Dosya ve Klasörleri
Başlat-Programlar-Dosya ve klasörleri

 

Soru 27      

Windows’ta Fare-Klavye-Sistem Araçları-Program ekle kaldır gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

         
Windows Gezgini
Bilgisayarım Simgesi
Geri Dönüşüm kutusu
Denetim Masası

 

Soru 28      

Windows gezgini penceresini açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

         
Başlat-Sağ tuş-Windows gezgini
Başlat-Belgeler-Windows gezgini
Başlat-Programlar-Donatılar-Windows gezgini
Bilgisayarım-Sağ tuş-Windows gezgini

 

Soru 29      

Herhangi bir dosya veya klasörü diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

         
Dosya menüsü-Kopyala-Disket A:/
Düzen menüsü-Kopyala-Disket A:/
Sağ tuş-Gönder-Disket A:/
Düzen menüsü-kopyala-Disket A:/

 

Soru 30      


Aşağıdakilerden hangisi üstteki simgenin anlamıdır?

         
Yeni Belge Aç
Bilgisayarı Kapat
Denetim Masası
Oturumu kapat