Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Word İşletmenlik Soruları-4

Soru 1      

Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya –Sayfa Yapısı
Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
Ekle – Sayfa Numaraları
Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma

 

Soru 2      

Word’de her sayfanın üstüne “Çankaya İlçe M.E.M.” cümlesini yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?

         
Ekle – Kesme
Biçim – Yazı Tipi
Görünüm – Üstbilgi ve Altbilgi
Ekle – Word Art

 

Soru 3      


Yazılan tarihi hızlı bir şekilde sayfanın sağ tarafına getirmek için aşağıdaki düğmelerden hangisi kullanılır?

         
A
B
C
D

 

Soru 4      

Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

         
Başlat – Programlar – Microsoft Word
Başlat – Ayarlar – Microsoft Word
Başlat – Programlar – Donatılar – Microsoft Word
Başlat – Ayarlar – Denetim Masası

 

Soru 5      

Çalıştığımız belgeye, bilgisayarda kayıtlı olan dosyalardan birini eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

         
Düzen
Ekle
Araçlar
Tablo

 

Soru 6      

Aşağıdakilerden hangisi Kes komutu ile Kopyala komutu arasındaki ortak özelliklerden değildir?

         
Resmi, yazıyı veya şekli seçmek
Seçilen alanı yapıştırmak
Seçilen alanı kesmek
Hiçbiri

 

Soru 7      

Bir tablo üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Basit formüllerin kullanılması
Hücre yükseklik ve genişlik tanımlamaları
Hücrelerin biçimlenmesi
Dosya özellikleri tablosunun oluşturulması

 

Soru 8      

Kelime altını çizdiren kısayol tuşları hangisidir?

         
CTRL+K
CTRL+I
CTRL+G
SHIFT+CTRL+A

 

Soru 9      

Bir belgedeki sayfaların numaralandırılması aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
İlk sayfada numara olup olmaması tanımlanabilir
Numara biçimi “a,b,c – 1,2,3” gibi tanımlanabilir
Numaranın sayfa üzerindeki konumu tanımlanabilir
Her resim için bir numara verilebilir

 

Soru 10      

Word belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
TXT
DOC
XLS
BAS

 

Soru 11      

8 karakter boşluk vermek yada paragraf girintisi yapmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

         
Shift
Backspace
Home
Tab

 

Soru 12      


Yandaki simge için hangi ifade doğrudur?

         
Paragraflar için numaralandırma yapar
Belgedeki her satır için numaralandırma yapar
Her sayfa için numaralandırma yapar
Her kolon için bir numara verir

 

Soru 13      

3a+b ifadesinde a+b’nin alt simge olarak yazılması için hangi yol kullanılmalıdır?

         
Biçimlendirme Araç çubuğu – x2
Biçim menüsünden – yazı tipi – Alt simge
Sağ düğme – Alt simge
Standart Araç çubuğu – x2

 

Soru 14      


Alt – Üst Bilgi (Header – Footer) işlemi aşamasında yukarıdaki simge seçildiğinde aşağıdakilerden hangisi olur?

         
Bilgiler için biçimleme ayarları yapılır
Bilgilere numara verilir
Belge için sayfa düzenleme ayarları yapılır
Üst ve alt bilgi arasında geçiş yapılır

 

Soru 15      

Seçilen metindeki özelliklerin aynısını başka metinlere veren araç çubuğu öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Baskı Ön izleme
Kopyala
Yazım ve Dilbilgisi
Yazım ve Dilbilgisi

 

Soru 16      


Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?

         
A
B
C
D

 

Soru 17      


Tablo ve Kenarlıklar araç çubuğunu ekrana getirmek için kullanılabilecek yol hangisidir?

         
A
B
C
D

 

Soru 18      


Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Aktif dokümanı yazıcıdan alır.
Aktif dokümanı bellekten siler.
Aktif dokümanı belleğe yükler.
Aktif dokümanı disk veya diskete kaydeder.

 

Soru 19      

I. Bir menü seçeneğine kısayol tuşu atama II. Disk biçimleme III. Formül çubuğunu görüntüleme IV. Bir butona bir işlem atama Yukarıdakilerden hangisi Word editöründe gerçekleştirilemez?

         
I ve IV
I,II ve IV
I, II, III ve IV
I, II, III ve IV

 

Soru 20      

Bir tablo üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Formül kullanma
Hücre yükseklik ve genişlik tanımlama
Hücre biçimleme
Üst bilgi tanımı yapma