Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Word İşletmenlik Soruları-2

Soru 1      

Ekle menüsü ile hangi işlem yapılabilir?

         
Satır ekleme
Kolon ekleme
Sayfa kesme
Seri ekleme

 

Soru 2      


Yukarda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

         
Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
Bloklu alnı kesip, panoya kopyalar
Bloklu alanı panoya kopyalar
Baskı önizleme yapar.

 

Soru 3      

Dosyayı kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz

         
Dosya Menüsü- Kaydet
Ctrl + S
F12
Ctrl + F2

 

Soru 4      


simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Seçili hücreleri böler
Seçili hücreleri siler
Seçili hücreleri biçimlendirir
Seçili hücreleri birleştirir

 

Soru 5      

İmlecin bulunduğu bölümden itibaren, belgenin sonuna kadar seçim işlemi yapan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

         
Shift – Ctrl – Aşağı ok
Shift – Ctrl – End
Shift – End
Shift – Aşağı ok – End

 

Soru 6      


simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Paragraf girintisini arttır .
Paragraf girintisini azalt .
Paragrafı ortalar.
Paragrafa para formatı verir.

 

Soru 7      


simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Çift çizgi
Çizgi Modu aç/kapa
Çizgi Sil
Çizgi Kopyala

 

Soru 8      

Düzen / Git seçeneği ile aşağıdakilerden hangisine gidilemez?

         
Sayfa
Satır
Dipnot
Üst-Alt bilgi

 

Soru 9      

Kullanıcı tanımlı şablon dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
.TMP
.DOT
.TMM
.DOC

 

Soru 10      

Adres mektup birleştirme işleminde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

         
Veri tabanı olarak Excel kullanılamaz.
Veri alma işleminde koşul kullanılamaz.
Veriler word tablosundan alınamaz .
Alınan veriler koşullu biçim içerebilir.

 

Soru 11      


Aracının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Metin kutusu ekler
Bloklu alanın altını çizer
WordArt ekler
Yazı tipi rengini değiştirir

 

Soru 12      

Hazırlanmış bir macro işlemi aşağıdakilerden hangisine atanamaz?

         
Forum
Klavye tuşları
Menü Çubuğu
Simge

 

Soru 13      

Ekle / Resim seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Belgeye manyetik ortamdan resim ekler
Belgeye grafik ekler
Belgeye tarayıcıdan resim ekler
Belgeye klavyeden resim ekler

 

Soru 14      

Bir tablo üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Tabloyu metne çevirme
Hücre yükseklik ve genişlik tanımlama
Hücre biçimleme
Formül kullanılmaz

 

Soru 15      

Birden fazla belge ile çalışırken tüm belgeleri ekranda görebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

         
Pencere menüsü kullanılır.
Dosya menüsü kullanılmalıdır.
Görünüm menüsü kullanılmalıdır.
Yardım menüsü kullanılmalıdır

 

Soru 16      

Belge içinde seçim işlemleri yaparken aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

         
Shift+ Ctrl+End
Shift + Aşağı ok
Shift+tab+sol ok
Ctrl + shift + home

 

Soru 17      

Aşağıdakilerden hangisi word için hatalı bir ifadedir?

         
Hatalı yazılan bir ifadenin doğrusu ile değiştirilmesi
Belge içine otomatik metin yerleştirilmesi
Belgeye klavyede olmayan bir simgenin yerleştirilmesi
Word tablosu içinde bir formülü etkileyen hücrelerin gösterilmesi

 

Soru 18      

Belirtilen metni veya ifadeyi bulmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?

         
Ctrl+F
Ctrl+G
Ctrl+A
Ctrl+D

 

Soru 19      

F4 kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Son yapılan işlemi geri alır.
Son yapılan işlemi yineler
Bloklu alanı siler
Kopyalama işlemi yapar.

 

Soru 20      

H2SO4 metnine H2SO4 biçimini verebilmek için hangi komut kullanılır?

         
Biçim Menüsü – Paragraf
Biçim Menüsü – Yazı Tipi
Biçim Menüsü – Metin Yönü
Biçim Menüsü – Madde İşaretleri ve numaralandırma