Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayar İşletmenliği 4

Soru 1      

Yazdır menüsünde, sayfa Aralığına 2,3,4,5 ve 10. sayfaların yazdırılması için hangisi doğrudur?

         
2-10
2-5,10
2,10
2,3…10

 

Soru 2      

Kayıtlı Belgeyi Açma İşleminin klâvye karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

         
CTRL+P
CTRL+S
ALT+P
CTRL+O

 

Soru 3      

Araçlar Dil seçeneğiyle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Dil Ayarları
Heceleme
Eş Anlamlılar Sözlüğü
Karakter Sayımı

 

Soru 4      

Word Belgesinden kayıtlı başka bir dosyaya ulaşmak için hangi menü alt seçeneği kullanılır?

         
Ekle, Köprü
Ekle, Dosya
Dosya, Şablonlar
Ekle, Yer İmi

 

Soru 5      

Word’de Masa üstünde cetvel görünmekte iken soldaki cetvelin gizlenmesi için ne yapılmalıdır?

         
Görünüm Dikey Cetvel.
Düzen Dikey Cetvel.
Araçlar, Seçenekler, Görünüm, Dikey Cetvel.
Biçim Dikey Cetvel.

 

Soru 6      

Yazdır menüsünde, sayfa aralığına 3-6,8,9 yazıldığında yazıcıdan hangi sayfalar yazdırılır?

         
3, 6 ve 9
Tüm Sayfalar
3, 4, 5, 6, 8, 9
3, 6, 8, 9

 

Soru 7      


Düğmesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Tabloyu Süzer.
Tabloyu Artan Sıralar.
Tabloyu Azalan Sıralar.
Tabloyu Karışık Sıralar.

 

Soru 8      

Belgeyi yazıcıya göndermeden son kontroller için Baskı Önizlenir. Bu işlemin klâvye kısayol’u hangisidir?

         
CTRL+F4
CTRL+ESC
CTRL+F12
CTRL+F2

 

Soru 9      

Belgenin yakınlaştırma oranı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

         
%100 Olmalı
Sayfa Genişliği uygulanır
Ekran Boyutuna göre değişir
Ekran Çözünürlüğüne göre değişir

 

Soru 10      

Belgenin Sayfa, Paragraf, kelime, karakter, boşluk gibi İstatistik bilgilerine hangi komut seçilerek ulaşılır?

         
Düzen
Dosya
Biçim
Görünüm

 

Soru 11      

Aşağıdakilerden hangisi Word’de sayfa numarası biçimi olarak kullanılmaz?

         
Sayı
Harf
Roma Rakamı
Simge

 

Soru 12      


Araç düğmesi hücre içindeki metnin yönünü hangi yöne çeviremez?

         
Yön, Aşağı
Yön, Yukarı
Yön, Sola
Yön, Yukarı-aşağı-sağa

 

Soru 13      

Büyük/Küçük Harf Değiştir seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

         
Paragraf Girintisi
Küçükler Büyük – Büyükler Küçük
Tümü Büyük
Normal tümce düzeni

 

Soru 14      

Tablo içinde kurulu olan sekmeye klâvyeden hangi tuşlarla gelinir?

         
CTRL+ALT
CTRL+TAB
CTRL+ESC
TAB

 

Soru 15      

Word programı, şıklardaki kayıtlı dosya türlerinden hangisini açamaz?

         
*.TXT
*.DOC
Diğer Metin Dosyaları
*.EXE

 

Soru 16      

Word masa üstüne Cetvel nereden yerleştirilir?

         
Görünüm
Ekle
Düzen
Biçim

 

Soru 17      

Tablo Dönüştür Komutu için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilebilir?

         
Sayıyı Metne dönüştürür.
Metni Sayıya dönüştürür.
Tabloyu Metne dönüştürür.
Sayıyı Tarihe dönüştürür.

 

Soru 18      

Word’de tablonun son satırında iken üstteki sayı değerlerinin aritmetik ortalamasının hesaplatılması için hangi komutu kullanılır?

         
SUM
AVERAGE
COUNT
INT