Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Excel İşletmenlik Soruları-4

Soru 1      

Aşağıda dosya uzantıları verilen eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

         
Paint programı = BMP
Microsoft Word programı = DOC
metin belgesi = TXT
Microsoft Excel programı = XLM

 

Soru 2      

Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?

         
AB:CD
A1:A5
1A:1B
A1:1C

 

Soru 3      

Bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir?

         
Bilgiler Hücreye sığmamıştır
Formül hatası
İşlev Hatası
Hücre Seçilmiştir

 

Soru 4      

Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?

         
Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

 

Soru 5      

=TOPLA(C3;C5) formülünü açılımı nedir?

         
=C3+C5
=C3+C4+C5
C3+2
C5+C4

 

Soru 6      

Yandaki şekilde görülen araç çubuğundaki düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

         
Araç çubukların listesini gösterir.
Çalışma sayfasına resim eklemek için kullanılır.
Çizgi rengini değiştirmek için kullanılır.
Verilere göre grafik hazırlamak için kullanılır.

 

Soru 7      

İşlem Öncesi İşlem Sonrası İşlem öncesi değerleri işlem sonrası değerlere dönüştüren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

         
A2:A6 alanı seçilir ve düğmesine basılır.
A2:A6 alanı seçilir ve düğmesine basılır.
A2:A6 alanı seçilir ve düğmesine basılır.
A2:A6 alanı seçilir ve düğmesine basılır.

 

Soru 8      

Mevcut bir dosyayı açmak için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?

         
Ctrl+O
Ctrl+A
Ctrl+N
Ctrl+S

 

Soru 9      

Excel dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
doc
txt
xls
exe

 

Soru 10      

Aşağıdakilerden hangisi A3 hücresi ile B24 hücresini toplayan doğru formüldür?

         
=Topla(A3:B24)
=TOPLA(A3:B24)
= TOPLA(A3;B24)
=Topla(A24;B3)

 

Soru 11      

Excel'de verilerin seçilmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

         
Sadece bir hücreyi seçmek için, klavyeden Ctrl tuşu basılı iken fare sol düğmesi ile bu hücreye tıklamalıyız,
Bulunduğumuz sayfadaki hücrelerin tamamını seçmek için, yan taraftaki A sütunu solundaki ve 1 numaralı satırın üstündeki kareye tıklamamız gerekir,
Bir satırı seçmek için, bu satırın numarasının yer aldığı en sol taraftaki satır numarası üzerine bir kez tıklamamız gerekir,
Bir sütunu seçmek için, bu sütunun en üstünde yer alan sütun harfi üzerine gelip, bir kez tıklamamız gerekir,

 

Soru 12      


Yukarıdaki tabloda en küçük değeri bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=MİN(A1;A5)
=MİN(A1+E1)
=MİN(A1:E1)
=MİN(A1;E1)

 

Soru 13      


Yukarıdaki tablodan 8 ile 5’i toplayıp 10’a bölen formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=A3+B2/A1
=A3+(B2/A1)
=(A3+B2)/A1
=(A3/B2)+A1

 

Soru 14      


E1 hücresindeki formül E3 hücresine kopyalandığında nasıl değişir?

         
=E1+E3
A1+C1
A3+C3
=A3+C3

 

Soru 15      


Yandaki tabloda B2 hücresi B4 hücresine taşındıktan sonra formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=A2+$A$2
=A4+$A$2
=A4+$A$4
=A2+$A$4

 

Soru 16      


Tablodaki B1 hücresini B4 hücresine kopyalarsak aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde ederiz?

         
12
13
8
15

 

Soru 17      

Virgüllü bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan araç çubuğu öğesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

         
Ondalık azalt
Ondalık arttır
Girintiyi arttır
Girintiyi azalt

 

Soru 18      


Yukarıdaki tabloda 50 rakamı ile 70 rakamını toplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=Topla(A3:B2)
=Topla(A3/B2)
=Topla(A3;B2)
=Topla(A3*B2)

 

Soru 19      

Çarpmada kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir?

         
/
:
+
*

 

Soru 20      


. Metni hücre içinde ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?

         
A
B
C
D

 

Soru 21      

Yukarıdaki tabloda Veli’nin 1. ve 2. Vize ortalamasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=Ortalama(B3:C3)
=Topla(B3:C3)
Ortalama (B3:C3)
=Topla(B3;C3)