Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayara Giriş Soruları-7

Soru 1      

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?

         
Yazılan kaynak programı makine diline çevirmek için kullanılır.
Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
Bilgilerin kalıcı olarak depo edilmesini sağlar.

 

Soru 2      

Merkezi işlem biriminin (CPU) takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Sabit disk
Ana kart
Ram
Ekran kartı

 

Soru 3      

Standart bir 3.5” HD disketin kapasitesi kaç Megabyte (MB)’dir?

         
1.0
1.22
1.44
1.72

 

Soru 4      

Aritmetik mantık birimi (ALU) aşağıdakilerden hangisinin elemanıdır?

         
CPS
RAM
CPU
ROM

 

Soru 5      

Aşağıdaki ünitelerden hangisi çıkış ünitesi olarak kullanılamaz?

         
Keyboard (Klavye)
Drive (Sürücü)
Plotter (Çizici)
Printer (Yazıcı)

 

Soru 6      

CD–ROM’lardaki veriler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

         
CD – ROM’lardaki veriler optik olarak kaydedilirler, kolay bozulmazlar.
Verileri korumak için CD’nin çizilmemesine dikkat etmek gerekir.
CD – ROM sürücü varsa hard diskten önceki sürücünün adını alır.
Hard Disk C ve D ise CD – Rom sürücü E ile belirtilir.

 

Soru 7      

Birden fazla bilgisayar arasında telefon hattı aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir?

         
TSR
MODEM
PLOTTER
SCANNER

 

Soru 8      

Seçili metinde büyük küçük harf değişimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

         
Düzen - Büyük / Küçük Harf Değiştir
Araçlar - Büyük / Küçük Harf Değiştir
Görünüm - Büyük / Küçük Harf Değiştir
Biçim - Büyük / Küçük Harf Değiştir

 

Soru 9      

Aktif bir belge içinde iken başka bir belgeye bağlantı (link) kurmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Dosya - Sayfa yapısı
Ekle - Başvuru
Ekle - Köprü
Araçlar - Makro

 

Soru 10      


Yukarıda bulunan düğmelerinin görevi sırası ile nedir?

         
Girinti Arttır - Girinti Azalt - Madde İşareti - Numaralandırma
Girinti Azalt - Girinti Arttır - Madde İşareti - Numaralandırma
Girinti Azalt - Girinti Arttır - Numaralandırma - Madde İşareti
Girinti Azalt - Girinti Arttır - Geri Al - Yinele

 

Soru 11      


Yukarıda bulunan düğmelerinin görevi sırası ile nedir?

         
Kaim - İtalik - Altı Çizili
Kalın - Altı Çizili - İtalik
İtalik - Altı Çizili - Kaim
Kes - Kopyala - Yapıştır.

 

Soru 12      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
Seçilen yazıları altı çizili yapmaya yarar.
Word Art galerisini ekrana getirir.
Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.

 

Soru 13      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
Çizilen şekillere üç boyut vermeye yarar.
Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar.

 

Soru 14      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar.
Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye yarar.
Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.

 

Soru 15      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Sayfaların akış yönünü göstermeye yarar.
Sayfamıza ok çizmeye yarar.
Fare işaretçisinin hassas çizimlerde aldığı şekildir.
Sayfamıza çizgi çizmeye yarar.

 

Soru 16      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Geçerli belgeye 3.14 değerini girmeye yarar.
Geçerli olan belgeye Pi değerini girmeye yarar
Basılmayan tüm özel karakterleri ekranda gizleyip/göstermek için kullanılır.
Sayfalar arası geçiş yapmak için kullanılır.

 

Soru 17      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Seçili olan metni altı çizili yapar.
Seçili olan metni kalın yapar.
Seçili olan metni italik yapar.
Seçili olan metnin yazı rengini değiştirmeye yarar

 

Soru 18      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Tabloların kenarlıklarını özelleştirmeyi sağlar.
Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
Çizgi biçimi rengini değiştirmeye yarar
Çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar

 

Soru 19      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Yeni bir Word belgesi açar
Daha önceden kaydedilen belgeleri açar
Geçerli belgeyi kaydeder
Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır

 

Soru 20      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Belgede aranan bir kelimeyi bulmaya yarar
Aranılan bir belgeyi bulmaya yarar.
Belgenin yazdırılmadan önce kâğıt üzerinde ki görünümünü ekrana getirir.(Baskı Ön izleme)
Aranılan bir resmi bulmaya yarar.

 

Soru 21      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Belgede yapılan işlemin doğruluk oranını belirler.
Sayıların başına yüzde işareti komaya yarar.
Sayfanın hangi oranlarda yakınlaşıp uzaklaşacağını ayarlar.
Seçilen rakamları % 112 ile çarpar.

 

Soru 22      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
İmlecin olduğu yere A harfi ekler.
Seçilen metni siler.
Yazı tipi rengidir
Seçilen metni altı çizili yapar.

 

Soru 23      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Yazım ve Dil Bilgisini açarak belgede hata denetimi yapar
Heceleme yapar.
Kelimelerin tümünü büyük harfe dönüştürür
Büyük harf / küçük harf dönüştür penceresini açar.

 

Soru 24      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Geçerli belgeyi kaydeder.
Geçerli belgeyi Baskı önizleme sayfasına getirir.
Geçerli belgeyi yazıcıdan çıkartır.
Yeni bir Word belgesi açar.

 

Soru 25      


Düğmelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

         
Girinti azalt - Girinti arttır
Girinti arttır - Girinti azalt
Numaralandırma - Madde işareti
Madde işareti - Numaralandırma

 

Soru 26      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Biçim boyacısıdır
Fırça biçimlerini ekrana getirir
Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapar,
Çizgi çizme işlemini başlatır

 

Soru 27      


Aşağıdaki şıkların hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir?

         
Yasla - Ortala - Sola hizala - Sağa hizala
Sola hizala - Ortala - Sağa hizala -Yasla
Ortala - Sola hizala - Yasla - Sağa hizala
Yasla - Sağa hizala - Ortala - Sola hizala

 

Soru 28      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Geçerli sayfaya \ işaretini koymaya yarar.
Geçerli sayfaya simge eklemeye yarar
Sayfaya çizilen çizgilerin çizgi kalınlıklarını değiştirmeye yarar.
Geçerli sayfaya bir piksel genişliğinde çizgi çizmeye yarar

 

Soru 29      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar
Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye yarar.
Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.

 

Soru 30      


Yukarıda bulunan düğmenin görevi nedir?

         
Başlangıcı büyüt seçeneğini açmaya yarar.
WordArt penceresini ekrana getirmeye yarar.
Geçerli sayfaya metin kutusu eklemeye yarar.
Yazı tip rengini değiştirmeye yarar.