Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayar Soruları

Soru 1      

Aşağıdakilerden hangisi ekran kartıdır?

         
ALU
AGP
AnaKart
Cpu

 

Soru 2      

Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellek değildir?

         
USB Disk
Hard DISK
RAM
Floppy Disk

 

Soru 3      

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan çalışabilir bir dosya türüdür?

         
Belge. BAT
Belge. XLS
Belge. BMP
Belge. DOC

 

Soru 4      

Aşağıdakilerden hangisinin bilgiye erişim hızı diğerlerinden yüksektir?

         
Slot
FDD
RAM
Flash – Disk

 

Soru 5      

Bilgilerin manyetik ortamda bulundukları adrese hangi isim verilir?

         
Disket
Harddisk
Dosya
Bellek

 

Soru 6      

Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş amaçlı kullanılır?

         
Işıklı Kalem
USB Disk
Ram Okuyucu
Flash Disk

 

Soru 7      

Internete erişim sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmalıdır?

         
Grafik Kartı
Ses Kartı
USB Giriş
Modem

 

Soru 8      

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?

         
Yazılan kaynak programı makina diline çevirmek için kullanılır.
Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
Bilgilerin kalıcı olarak depo edilmesini sağlar.

 

Soru 9      

Download Nedir?

         
Servis sağlayıcıya bağlanmak
FTP programını kullanmak
İnternetten dosya almak
Sık kullanılanlara ekleme yapmak

 

Soru 10      

İnternette sayfalar arsında gezerken bir önceki sayfaya nasıl gideriz?

         
İleri düğmesi tıklanarak
Geri düğmesi tıklanarak
Enter’a basarak
Geçmiş tıklanarak

 

Soru 11      

Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi eğitim kurumunu ifade eder?

         
edu
net
gov
com

 

Soru 12      

.İnternete girmek için hangisine gerek yoktur?

         
Yazıcı
Modem
Telefon hattı
İnternet paketi

 

Soru 13      

İnternete girmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?

         
Telefon hattı
Modem
bilgisayar
Hepsi

 

Soru 14      

İnternet ağ yapısı aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

         
www
iws
html
dns

 

Soru 15      

Powerpoint programında kaydedilen sunum dosyasının uzantısı nedir?

         
XLC
DOC
PPT
TXT

 

Soru 16      

Slaytlar arasındaki geçiş sürelerini ayarlamak için kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

         
Zamanlama provası
Slayt göster
Zaman ayarını yap
Göster

 

Soru 17      

Hazırlanmış olan sunu dosyasındaki slayt görünümlerini bilgisayar ekranında görüntülemek için kullanılan seçenek hangisidir?

         
Göster
Görüntüle
Gösteriyi görüntüle
Gösteri hazırla

 

Soru 18      

.Daha önce hazırlanan bir sunuyu görmek için hangi seçenek kullanılır?

         
Kaydet
Kes
Kopyala

 

Soru 19      

Slayt sil seçeneği neyi siler?

         
Sayfa
Slayt
Sunu
Dosya

 

Soru 20      

Powerpoint programında hazırlanan dokümana ne denir?

         
Sunu
Doküman
Tablo
Program

 

Soru 21      

Formüllerden hangisi doğrudur?

         
=Eğer(B2<45;kaldı;geçti
Eğer(B2<45;”kaldı”;”geçti”)
=Eğer(B2<45;”kaldı”;”geçti”)
=Eğer(“geçti”;”kaldı”)

 

Soru 22      

Yukarıdaki tabloda sayıların toplamının 5 fazlasını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
= Topla(A1;A4)*5
= Topla(A1;A4)+5
= Topla(A1;A4)+5
= Topla(A1:A4)+5

 

Soru 23      

E Sütununun 6. satırında bulunan hücrenin adresi hangisidir?

         
6E
E6
E$
6$

 

Soru 24      

Excel’de B3 ve B7 hücrelerindeki sayıların ortalamasını bulan formül hangisidir?

         
=(B3:B7)/2
= ORTALAMA(B3;B7)
=ORTALAMA(B3:B7)
(B^+B/)/’

 

Soru 25      

Excel çalışma kitabında sayfa sayısı en fazla kaç olabilir?

         
250
255
256
257

 

Soru 26      

.Aşağıdakilerden hangisi düzen menüsünde bulunur

         
Kopyala
Farklı kaydet
Sütun

 

Soru 27      

.Aşağıdakilerden hangisi dosya menüsünde bulunmaz?

         
Yeni
Kaydet
Değiştir

 

Soru 28      

Office panosu hangi menüdedir?

         
Araçlar
Görünüm
Pencere
Düzen

 

Soru 29      

Yazdığımız bir belgede taşıma(kesme) işlemini hangi menü ile yaparız?

         
Dosya
Düzen
Araçlar
Görünüm

 

Soru 30      

.Yazdır komutu hangi menüdedir?

         
Ekle
Tablo
Düzen
Dosya

 

Soru 31      

.İşlev ekleme komutu hangi menüdür?

         
Düzen
Görünüm
Ekle
Biçim

 

Soru 32      

Ekle menüsündeki simge komutu ne işe yarar?

         
Simge Ekler
Sütun Ekler
Çalışma Sayfası Ekler
Satır Ekler

 

Soru 33      

Yukarıdaki tabloda 7 ile 25 rakamının toplamını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=A1+A2
=A2+B3
A2+B3
=A3+B2

 

Soru 34      

Farklı hücrelerdeki veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılan işaret hangisidir?

         
-
;
*
/

 

Soru 35      

Şarta bağlı biçimlendirme için hangi komut kullanılır?

         
Koşullu Biçimlendirme
Tabloyu Biçimlendirme
Grafiği Biçimlendirme
Koşullu Hizalama

 

Soru 36      

Hangisi excel terimi değildir?

         
Hücre
Sunum
Grafik
Otomatik doldurma

 

Soru 37      

Sayfada sıralı olmayan hücrelerdeki verileri seçmek için hangisi kullanılabilir?

         
Shift
Tab
Ctrl
Esc

 

Soru 38      

Excelde formül çubuğunu ekrana hangi menüden getiririz?

         
Görünüm
Düzen
Ekle
Pencere

 

Soru 39      

Yukarıdaki tabloda en küçük değeri bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

         
=MİN(A1;A5)
MİN(A!:E!)
=MİN(A1:E1)
=MİN(A1;E1)

 

Soru 40      

Menülerden faydalanarak metne otomatik şekil veya wordart eklemenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya-Resim-Wordart/Otomatik Şekil
Görünüm-Resim
Ekle-Resim- Wordart / Otomatik Şekil
Düzen- Resim

 

Soru 41      

Excel programı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

         
Satırlar Harflerle İfade Edilir.
Sütunlar Rakamlarla İfade Edilir
Sütun İle Satırın Bileşiminden Oluşan Bölüme Hücre Denir
Excel Sayfasında Satır Ve Sütun Sayısı Eşittir.

 

Soru 42      

Excel’de klavuz çizgilerini kaldırmak için kullandığımız menü hangisidir?

         
Araçlar-Seçenekler-Düzen
Standart Araç Çubuğundan İlgili Buton
Araçlar-Seçenekler-Görünüm
Biçim-Otomatik Biçim

 

Soru 43      

A2 hücresinde bulunan uzman yazısını B5 hücresine yazdırmak için izlenecek yol hangisidir?

         
=Uzman
=A2
=B5
=A2 UZMAN

 

Soru 44      

Excel tablosunda bilgileri sınıflandırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Veri-Sırala-Otomatik Sırala
Ekle-Sırala
Veri-Süz-otomatik Süz
Veri-Bul

 

Soru 45      

Bir hücre grubu fare kullanılarak sürüklenir ve bırakılırsa hangi işlemi gerçekleştirir?

         
Yapıştırma
Taşıma
Kopyalama
Silme

 

Soru 46      

“=Ortalama(B1:B5)” fonksiyonunun işlevi nedir?

         
B1’den B5’e Kadar Olan Sayıların Toplamını Alır
B1’den B5’e Kadar Olan Sayıların Ortalamasını Alır
B1 İle B5 Sayılarının Ortalamasını Alır
B1’den B5’e Kadar Olan Sayıları Çarpar

 

Soru 47      

Hangisi a1’den a60’a kadar olan hücrelerdeki sayıları toplar?

         
=Topla(A1:A60)
=Topla(A1+A60)
=Toplam(A1+A60)
=Toplam(A1:A60)

 

Soru 48      

A5 Hücresindeki sayıdan b4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül hangisidir?

         
=(A5-B4)/2
=A5-B4/2
=2/A5-B4
=A5/2-B4

 

Soru 49      

Hücre içerisindeki verileri biçimlendirmek için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

         
Ekle-Açıklama
Biçim-Hücreler-Yazıtipi
Biçim-Yazıtipi
Dosya-Sayfa Yapısı

 

Soru 50      

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

         
Formüller £ İşareti ile Başlar
Formüller # İşareti ile Başlar
Formüller = İşareti ile Başlar
Formüller & İşareti ile Başlar

 

Soru 51      

Excelde köprü ekleme komutu hangi menüdedir?

         
Görünüm
Veri
Biçim
Ekle

 

Soru 52      

Bir dokümanın içerisinde # işareti varsa bunun anlamı nedir?

         
Hücre Tablonun Dışında Kalmıştır
Hücre Küçüktür
Hücre Çok Geniştir
Hepsi

 

Soru 53      

“Bul” komutunun işlevi hangisidir?

         
Aranan Bir Metnin Yerine Başkasını Yerleştirir
Aranan Bir Metni Bulur
Aranan Metnin Hangi Paragrafta Çok Olduğunu Bulur
Dokümandaki Dosyayı Bulur

 

Soru 54      

Sütun genişliğini verileri tam sığdıracak boyuta getirmek için yapılması gereken hangisidir?

         
Sütun- Genişlik
Sütun-En Uygun Genişlik
Sütun-Göster
Sütun-Gizle

 

Soru 55      

Formüller hangi işaretle başlar?

         
= (Eşittir)
. (Nokta)
* (Yıldız)
? (Soru İşareti)

 

Soru 56      

Araç çubuğundaki å düğmesinin adı nedir?

         
İşlev Yapıştır
Formül
Topla
Otomatik Toplam

 

Soru 57      

Sıralamayı büyükten küçüğe doğru yapabilmek için hangisi seçilmelidir?

         
Sırala
Büyük
Artan
Azalan

 

Soru 58      

Şarta bağlı işlem yapan fonksiyon hangisidir?

         
Eğer
Tanjant
Kotanjant
Cosinüs

 

Soru 59      

İşlev sihirbazı (fx) ne işe yarar?

         
Veri girme
Formül Kullanma
Çalışma Sayfası Ekleme
Grafik Çizme

 

Soru 60      

Bir excel çalışma sayfasında kaç satır bulunur?

         
255
6555
256
65536

 

Soru 61      

Bir hücre içerisine aşağıdaki verilerden hangisi girilemez?

         
Metin
Sayı
Formül
Grafik

 

Soru 62      

Powerpoint belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
Ppt
Doc
Txt
Xls

 

Soru 63      

Satırın birleştiği bölüme verilen ad hangisidir?

         
Hücre
Satır Başı
Sütun Başı
Alan

 

Soru 64      

Grafik oluşturmak için kullanılan menü hangisidir?

         
Düzen
Görünüm
Ekle
Biçim

 

Soru 65      

Excelde çalışma sayfasını silmek için kullanılan komut hangisidir?

         
Düzen-Sil
Düzen-Çalışma sayfasını Sil
Düzen-Tabloyu Sil
Düzen-Çalışma Kitabını Sil

 

Soru 66      

Excel ne amaçla kullanılır?

         
Tablo Çizme
Hesap Yapma
Grafik Hazırlama
Hepsi

 

Soru 67      

Açık olan belgeler arasında geçiş yapmamızı sağlayan menü hangisidir?

         
Araçlar
Düzen
Ekle
Pencere

 

Soru 68      

Oluşturulmuş bir tabloyu tamamen silmek için hangi yol izlenir?

         
Düzen Menüsü-Sil-Tablo
Ctrl+X
Cursör Tablonun İçinde İken Tablo Menüsü-Sil-Tablo
Tablo Menüsünden- Sil- Tablo

 

Soru 69      

Word ekranında bir resmi yazının arkasına taşımak için hangi yolu kullanamayız?

         
Çiz-Metin Kaydırma-Metin Arkasına
Sağ Buton-Resmi Biçimlendir-Düzen
Resim Araç Çubuğu-Metin-Metin Arkası
Çiz-Resmi Metin Arkasına Aktar

 

Soru 70      

Herhangi bir araç çubuğunu ekrana almak için hangi yol izlenmelidir?

         
Düzen-Araç Çubukları
Dosya-Araç Çubukları
Görünüm-Araç Çubukları
Ekle-Araç Çubukları

 

Soru 71      

Belgeye üst bilgi ve alt bilgi ekleyen komut dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Görünüm-Alt Bilgi Üst Bilgi
Dosya-Alt Bilgi Üst Bilgi
Ekle-Alt Bilgi Üst Bilgi
Biçim-Alt Bilgi Üst Bilgi

 

Soru 72      

Uygulanan son işlemi tekrarlayan komut hangisidir?

         
Gerial
Yenile
Kes
Kopyala

 

Soru 73      

Bir yazının ilk harfini büyük yazdırmak için aşağıdaki komut dizilerinden hangisi kullanılır?

         
Biçim- Paragraf- Karakter Aralığı
Biçim- Yazıtipi
Biçim-Başlangıcı Büyüt
Biçim- Sütun

 

Soru 74      

Bir tablodaki hücreleri tek bir hücreye indirgemek için kullanılan araç çubuğu öğesi hangisidir?

         
Hücreleri Birleştir
Hücreleri Böl
Girintiyi Azalt
Hiçbiri

 

Soru 75      

Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Düzen- Sayfa Numarası
Dosya- Sayfa Numarası
Biçim- Sayfa Numarası
Ekle-Sayfa Numarası

 

Soru 76      

Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

         
Baskı Önizleme
Sayfa Yapısı
Sayfa Düzeni Görünümü
Hiçbiri

 

Soru 77      

Word programında pek çok işlemi 3 yoldan birisini kullanarak yapabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu 3 yoldan birisi değildir?

         
Araç Çubukları
Menüler
Başlık Çubuğu
Kısayol Tuşları

 

Soru 78      

Klavyeden iki veya daha fazla tuş ile işlem yapabildiğimiz durumlarda ne kullanmış oluruz?

         
Araç Çubuğu
Menü
Kısayol
Kısayol Tuşu

 

Soru 79      

I-Dosya Menüsünden Kaydet Komutu II-Ctrl+S Kısayol Tuşu III-Araç Çubuğundaki Kaydet Düğmesi IV-Araç Çubuğundaki Dosya Aç Düğmesi Word’de bir dosyayı kaydetmek için yukarıdaki yollardan hangileri izlenebilir?

         
Sadece 1
1-2
1-2-3-4
1-2-3

 

Soru 80      

Bir dosyayı kaydetmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

         
Ctrl+S
Ctrl+O
Ctrl+N
Ctrl+F

 

Soru 81      

Yeni komutu hangi menüdedir?

         
Dosya
Düzen
Biçim
Ekle

 

Soru 82      

Farklı kaydet komutu hangi menüdedir?

         
Dosya
Düzen
Biçim
Ekle

 

Soru 83      

Bir tabloda yan yana iki hücreyi tek hücre haline getiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

         
Hücreleri Böl
Satır Seç
Sütun Seç
Hücreleri Birleştir

 

Soru 84      

Dosyanın görünümünü büyütmek veya küçültmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

         
Düzen-Yakınlaştır
Ekle-Yakınlaştır
Görünüm-Yakınlaştır
Dosya-Yakınlaştır

 

Soru 85      

Dosyadaki bir kelimeyi aratmak için klavyeden hangi kısayol tuşları kullanılır?

         
Ctrl+S
Ctrl+F
Ctrl+H
Ctrl+O

 

Soru 86      

Word’de bir kelimenin yanlış yazıldığını nasıl anlayabiliriz?

         
Kelime Küçülür
Kelimenin Üstü Çizilir
Kelimen sayfada görünmez
Kelimenin Altı Kırmızı Dalgalı Çizgi İle Çizilidir

 

Soru 87      

Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız komut hangisidir?

         
Madde İşaretleri Ve Numaralandırma
Kenarlıklar Ve Gölgelendirme
Üstbilgi-Altbilgi
Büyük Küçük Harf Değiştir

 

Soru 88      

I-Metni Seçiniz. II-Yazı tipi Kutusundan İstediğiniz yazı tipini Seçiniz. III-Yazı tipi boyutu kutusundan istediğiniz büyüklüğü seçiniz. Bir yazının boyutunu değiştirmek için yukarıdaki işlemler hangi sıra ile yapılmalıdır?

         
1-3
2-3
1-2
1-2-3

 

Soru 89      

´ ‚ ” H M Simgelerini yazabilmek için hangi menüden hangi seçenek kullanılır?

         
Ekle-Alan
Ekle-Simge
Ekle-Dipnot
Ekle-Açıklama

 

Soru 90      

1,2,3 ve 16’dan 22’ye kadar olan sayfaları yazdırmak için aşağıdaki ibarelerden hangisi kullanılmalıdır?

         
1,2,3,16,22
1-2-3-16-22
1,2,3,16-22
1-2-3-16,22

 

Soru 91      

Ekranın alt kısmında yer alan ve açık olan dosyanın kaç sayfadan oluştuğunu, kaçıncı sayfada bulunduğunu gösteren çubuğa ne isim verilir?

         
Araç
Durum
Kaydırma
Hiçbiri

 

Soru 92      

Pencereye cetvel ekleyen komutun bulunduğu menü aşağıdakilerden hangisidir?

         
Pencere
Görünüm
Düzen
Dosya

 

Soru 93      

Metin içinde geçen “aydın” kelimesini “uzman” olarak değiştiren komut hangisidir?

         
Bul
Git
Temizle
Değiştir

 

Soru 94      

Bütün dokümanı işaretlemek için hangi komut kullanılır?

         
Tümünü Seç
Kes
Kopyala
Yapıştır

 

Soru 95      

Klavye ile işaretleme yapabilmek için hangi tuşlar kullanılır?

         
Tab+Yön tuşu
Ctrl+Yön Tuşları
Alt+Yön Tuşları
Shift+Yön Tuşları

 

Soru 96      

Belgeye resim eklemek için hangi komut kullanılır?

         
Ekle-Resim-Küçük Resim
Ekle-Simge
Ekle-Dosya
Ekle-Alan

 

Soru 97      

“Uzman Bilgisayar Kursu” Yazısını “UZMAN BİLGİSAYAR KURSU” olarak değiştirmek için hangisi kullanılır?

         
Madde İşaretleri Ve Numaralandırma
Kenarlıklar Ve Gölgelendirme
Üstbilgi- Altbilgi
Büyük Küçük Harf Değiştir

 

Soru 98      

Belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için aşağıdaki komut dizilerinden hangisi kullanılır?

         
Biçim- Kenarlıklar
Dosya- Sayfa Yapısı
Düzen- Kes
Düzen- Özel Yapıştır

 

Soru 99      

Çalışılan bir belgeyi kapatmak için ne yapılır?

         
Dosya-Kapat
Dosya-Aç
Dosya-Yeni
Dosya-Geri Al

 

Soru 100      

Kayıtlı bir belgeyi, farklı bir yere veya farklı bir adla yeniden kaydetmek için aşağıdaki komut dizilerinden hangisi kullanılmalıdır?

         
Dosya Menüsü-Kaydet
Dosya Menüsü-Farklı Kaydet
CTRL+S
Hiçbiri

 

Soru 101      

Yeni bir belge oluşturmak için aşağıdaki komut dizilerinden hangisi kullanılır?

         
Dosya-Aç
Dosya-Yeni
Ekle-Simg
Ekle-Dipnot

 

Soru 102      

Word belgelerinin uzantısı hangisidir?

         
Txt
Xls
Doc
Ppt

 

Soru 103      

Word programı ne amaçla kullanılır?

         
Doküman Oluşturma
Program Yazma
Slayt Hazırlama
Veri Tbalosu Hazırlama

 

Soru 104      

Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için kullanılan programlara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

         
Setup
Sistem
Anti-Virüs
) Winzip

 

Soru 105      

Bilgisayarı kapatmanın en doğru yolu aşağıdakilerden hangisi?

         
Başlat-Programlar-Bilgisayarı Kapat
Başlat-Programlar-Oturumu Kapat
Başlat-Oturumu Kapat-Bilgisayarı Kapat
Başlat-Bilgisayarı Kapat-Kapat

 

Soru 106      

Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hale getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

         
Dosya-Tümünü Seç
Düzen-Tümünü Seç
Görünüm- Tümünü Seç
Sağ Buton-Tümünü Seç

 

Soru 107      

Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?

         
Başlat-Ayarlar-Bul
Başlat-Programlar-Bul
Başlat-Ara-Dosya Ve Klasörler
Başlat-Programlar-Dosya Ve Klasörler

 

Soru 108      

Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?

         
Başlat-Ayarlar-Bul
Başlat-Programlar-Bul
Başlat-Ara-Dosya Ve Klasörler
Başlat-Programlar-Dosya Ve Klasörler

 

Soru 109      

Masa üstünde bilgisayarın renk ayarının yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

         
Başlat-Ayarlar-Görünüm
Bilgisayarım-Denetim Masası-Ayarlar
Başlat-Donatılar-Ayarlar
Sağ Buton-Özellikler-Ayarlar

 

Soru 110      

Silinen bir dosyayı geri almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

         
Sağ Buton-Geri Al
Düzen–Geri Al
Başlat-Ayarlar-Geri al
Görev Çubuğu-Sağbuton-Ger Al

 

Soru 111      

Geri dönüşüm kutusunda bulunan bütün dosyaları silmek için aşağıdaki komut dizilerinden hangisi kullanılır?

         
Görünüm-Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
Geri Dönüşün Kutusu-Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
Düzen-Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
Hiçbiri

 

Soru 112      

Silinen herhangi bir dosya veya klasörün bulunduğu birim hangisidir?

         
Belgeler Kutusu
Bilgisayarım Kutusu
Gelen Kutusu
Geri Dönüşüm Kutusu

 

Soru 113      

Windows pencereleri içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem kullanılamaz?

         
Dosya Seç-Sağ Buton-Sil
Dosya Seç-Düzen-Sil
Dosya Seç-Dosya –Sil
Dosya Seç-Delete-Enter

 

Soru 114      

Dizin ve dosyanın adını değiştirmek için hangisi kullanılır?

         
Düzen Menüsünden-Yeniden Adlandır
Sağ Buton-Dosya Adlandır
Sağ Buton-Yeniden Adlandır
Dosya Menüsü-Dosya Adlandır

 

Soru 115      

Pencere içinde bulunan dosyaya masa üstünde kısayol oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

         
Sağ Buton-Gönder-Masaüstü Kısayol
Düzen Menüsü-Kısayol Oluştu
Dosya Menüsü-Masaüstü Kısayolu
Sağ Buton-Yeni –Kısayol

 

Soru 116      

Bilgisayarım penceresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

         
Bütün Sürücüleri İçerir
Denetim Masası Simgelerine Ulaşılabilir.
Donanım Ve Yazılım Bilgilerine Ulaşılabilir.
Çalışır Programlara Açma İmkanı Vermez

 

Soru 117      

Hangisi görev çubuğunda bulunmaz?

         
Başlat Menüsü Butonu
Açık Olan Programların İsmi
Denetim Masası Simgeleri
Tarih/Saat Simgeleri

 

Soru 118      

Fare imlecinin “kum saati” şeklini alması ne anlama gelir?

         
İşaretleme
Taşıma
Biçimlendirme
Bekleme

 

Soru 119      

Kaydırma çubukları hangi amaçlı kullanılır?

         
Fare İmlecini Kaydırır
Ekran Görünümünü Kaldırır
Fare İmlecini Kaldırır
Ekran Görünümünü Kaydırır

 

Soru 120      

Windows işletim sisteminde resim düzenleme programı aşağıdakilerden hangisidir?

         
Word
Excel
Paint
Eta

 

Soru 121      

Denetim masasına geçmek için sırasıyla hangi komutlar tıklanır?

         
Başlat- Programlar- Denetim Masası
Başlat- Donatılar- Denetim Masası
Başlat- Ayarlar- Denetim Masası
Başlat- Ayarlar- Sistem - Denetim Masası

 

Soru 122      

Geri Dönüşüm Kutusunda Bulunan Bütün Dosyaları Silmek İçin Hangisi Kullanılır?

         
Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
Kopyala
Araştır
Sil

 

Soru 123      

Bir uygulamayı çalıştırmak için hangi fare hareketi yapılır?

         
Tıklama
Sürükleme
Taşıma
Çift Tıklama

 

Soru 124      

Durum araç çubuğu pencerenin neresinde bulunur?

         
Solunda
Sağında
Altında
Üstünde

 

Soru 125      

“Araç çubuğu” nedir?

         
Menülerin bulunduğu bölümdür
Kaydırma çubuklarının bulunduğu bölümdür
Cetvelin bulunduğu bölümdür
Komutların kısayol düğmelerinin bulunduğu bölümdür.

 

Soru 126      

Pencerenin en üstünde bulunan mavi çubuğa ne ad verilir?"

         
durum çubuğu
araç çubuğu
başlık cubuğu
araç kutusu

 

Soru 127      

Başlat menüsünde aşağıdaki öğelerden hangisi bulunur?

         
Ayarlar
Bilgisayarım
Geri Dönüşüm Kutusu
Masaüstü

 

Soru 128      

Diğer bilgisayarlardaki belgelere ulaşmayı ve diğer bilgisayarlara bağlanmamızı sağlayan simge hangisidir?

         
Bilgisayarım
Ağ bağlantıları
Internet Explorer
Belgelerim

 

Soru 129      

Menüden komut girişi yaparken, komuttaki altı çizili harfe hangi tuşla birlikte basılmalıdır?

         
Ctrl
Shift
Alt
Tab

 

Soru 130      

Kes veya kopyala düğmesine bastıktan sonra görünen ve tıklandığında kesilen veya kopyalanan dizin ve dosyaları istenilen yere yapıştıran komut hangisidir?

         
gerial
Kes
Yapıştır
Kopyala

 

Soru 131      

Aranan belgeyi bulmak için izlenen yol hangisidir?

         
Başlat-Programlar-Bul
Başlat-Ara-Dosyalar Ve Klasörler
Başlat-Donatılar-Bul
Başlat-Belgelerim-Bul

 

Soru 132      

Uygulanan son işlemin iptali hangi komutla yapılır?

         
Tümünü Seç
Gerial
Kes
Yinele

 

Soru 133      

Hesap makinasını çalıştırmak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?

         
Başlat-Ayarlar-Hesap Makinası
Başlat-Programlar-Donatılar-Hesap Makinası
Bilgisayarım-Denetim Masası-Hesap Makinası
Başlat-Programlar-Hesap Makinası

 

Soru 134      

Aktif halde bulunan klasör penceresindeki tüm dosyaları seçmek için hangi komut uygulanır?

         
Tümünü Seç
Diğerlerini Seç
gerial
Yinele

 

Soru 135      

Kısayol simgeleri hangi amaç için kullanılır?

         
Diskette Kalan Boş Alanı Görmek İçin
Disk Üzerinde Bozuk Alanları Görmek İçin
Uygulamanın Kısayolun Bulunduğu Pencereden Açılabilmesi İçin
Uygulamanın Kapladığı Alanı Bulmak İçin

 

Soru 136      

Hangisi bilgisayarım penceresi içinde bulunmaz?

         
Denetim Masası
Disket
Yazıcılar
Başlat

 

Soru 137      

Fare imleci bir simge üzerinde iken farenin sol düğmesine basılarak farenin hareket ettirilmesi işlemine ne denir?

         
Tıklama
Çift Tıklama
İzleme
Sürükleme

 

Soru 138      

Bilgisayarın mevcut tarih ve saat bilgilerini görmenize ve değiştirmenize olanak sağlayan denetim masasındaki öğe hangisidir?

         
Sistem
Tarih-Saat
Telefon
Yazıtipleri

 

Soru 139      

Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad nedir?

         
Donanım
Yazılım
Veri
Program

 

Soru 140      

Hangisi bir işletim sistemi değildir?

         
Ms-Dos
Unix
Excel
Linux

 

Soru 141      

Aşağıdakilerden hangileri işletim sistemidir?

         
Word-Powerpoint
Excel-Autlook
Windows-Dos
Eta-LKS

 

Soru 142      

İşletim sistemi ne işe yarar?

         
Bilgisayarın Açılmasını Sağlar
Doküman Yazmak İçin Kullanılır.
Tablo Hazırlamak İçin Kullanılır
Grafik Hazırlamak İçin Kullanılır

 

Soru 143      

Delete tuşunun görevi hangisidir?

         
Cursörü Başa Alır
Cursörü Sona Alır
Sağdaki Karakteri Siler
Cursörü Kaldırır

 

Soru 144      

Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli büyük ya da sürekli küçük yazma imkanı tanıyan tuş hangisidir?

         
Shift
Caps Lock
Home
End

 

Soru 145      

Windows programı hangi program grubuna girer?

         
Kelime İşlemci
Tablo-Grafik Programı
İşletim Sistemi
Programlama Dili

 

Soru 146      

Windows açıldığında karşımıza gelen ilk yer neresidir?

         
Başlat
Arkafon
Masaüstü
Deskopit

 

Soru 147      

...............................Birer çıkış ünitesidir.

         
Ekran –Yazıcı
Optik Okuyucu-Fare
Harddisk-Klavye
Ram – Rom

 

Soru 148      

................................birer giriş ünitesidir.

         
Monitör-Yazıcı
Monitör-Yazıcı
Harddisk-Ana Kart
Ram ve Rom bellek

 

Soru 149      

Cursörün solundaki karakterleri silmek için kullanılır.

         
Del
Shift
Backspace
Enter

 

Soru 150      

Cursörü satır başına almak için............tuşu kullanılır.

         
Home
End
Caps Lock
Enter

 

Soru 151      

Bir önceki ekran görünümü ....... Tuşu ile ekrana gelir.

         
Esc
Pageup
Capslock
Enter

 

Soru 152      

Klavyedeki tuşlarda bulunan diğer karakterleri ekrana getirmek için ........ Tuşu ile birlikte o tuşa basmak gerekir.

         
Esc
Shift
Caps Lock
Enter

 

Soru 153      

Cursörü satır sonuna almak için ........ Tuşu kullanılır?

         
Home
End
Caps Lock
Enter

 

Soru 154      

Büyük harfteyken küçük harfe, küçük harfteyken büyük harfe geçmek için........... Tuşu kullanılır

         
Esc
Shift
Caps Lock
Enter

 

Soru 155      

Ekranda nerede olduğumuzu gösteren işaret.............

         
Numlock tır.
Tab dır.
İmleç tir
Esc dir.

 

Soru 156      

Bilgisayarda sesleri düzenleyen birim hangisidir?

         
Cd-Rom
seskartı
Yazıcı
Scanner

 

Soru 157      

Bilgisayarda işlenen verileri monitöre aktaran birim hangisidir?

         
Ekran Kartı
Anakart
Ram
Tv Kartı

 

Soru 158      

Bilgisayarda bulunan bilgileri başka bilgisayarlarda kullanmak üzere hangi donanım birimi kullanılır?

         
Ram
Anakart
Cd-Rom
Harddisk

 

Soru 159      

Aşağıdaki birimlerin hangisiyle bilgisayardan veri çıkışı yapılabilir?

         
Yazıcı
Ram
İşlemci
Anakart

 

Soru 160      

Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanıma ne ad verilir?

         
Klavye
Monitör
Cd-Rom
Mouse

 

Soru 161      

Bilgisayarın açılmasını sağlayan düğme hangisidir?

         
Power
Turbo
Reset
Let

 

Soru 162      

Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bilgisayar için doğrudur?I-Çok Büyük Hacimlerdeki Veri Ve Bilgiyi Çok Küçük Hacimlerde Saklar. II-Matematiksel İşlemleri Hızlı Bir Şekilde Yorumlar. III-Elektronik, Mekanik, Manyetik Bileşenlerden Oluşur

         
Yalnız I
I,II
I,II,III
Yalnız III

 

Soru 163      

Aşağıdaki tuşlardan hangisi Klavyede bulunmaz?

         
Esc
Tab
Cope
Alt

 

Soru 164      

Genellikle programlarda yardım amacı ile kullanılan tuş hangisidir?

         
F4
F3
F2
F1

 

Soru 165      

YAPILAN TÜM İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK HANGİ ÜNİTEDE SAKLANIR?

         
Prom
Eprom
Ram
Rom

 

Soru 166      

Veri ve bilgilerin kalıcı olarak saklandığı bölüm hangisidir?

         
Harddisk
Strateji, yöntem, program
Anakart
Monitör

 

Soru 167      

Hangisi Yan Bellek değildir?

         
Disket
Harddisk
Gelişmekte olan ülkelerle vergi anlaşması yapılırken OECD modeline yaklaşılmıştır.
DVD

 

Soru 168      

Hardiskin simgesi hangi durumlarda değişir?

         
cd room ikiye bölündüğü zaman
harddisk ikiye bölündüğü zaman
flopy olmadığı zaman
hiçbir zaman

 

Soru 169      

Aşağıdakilerden hangisi çıkış ünitesidir?

         
Klavye
Mause
Harddisk
Yazıcı

 

Soru 170      

Aşagıdakilerden hangisi HDD’nin simgisidir?

         
c:
a:
b:
hiçbiri

 

Soru 171      

Aşağıdakilerden hangisi giriş ünitesidir?

         
Ekran
Yazıcı
Klavye
Monitör

 

Soru 172      

Bilgilerin manyetik ortamda bulundukları adrese hangi isim verilir?

         
Disket
Harddisk
Dosya
Bellek

 

Soru 173      

Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş amaçlı kullanılır?

         
Işıklı Kalem
USB Disk
Ram Okuyucu
Flash Disk

 

Soru 174      

Internete erişim sağlamak için aşağıdakilerden hangisi  kesinlikle bulunmalıdır?

         
Grafik Kartı
Ses Kartı
USB Giriş
Modem

 

Soru 175      

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder?

         
Yazılan kaynak programı makina diline çevirmek için  kullanılır.
Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır.
Bilgisayar ile  kullanıcı arasındaki iletişimi sağlar.
Bilgilerin kalıcı olarak depo edilmesini sağlar.