Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Word İşletmenlik Soruları-5

Soru 1      

Her sayfanın başına “İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?

         
Görünüm – Üstbilgi Altbilgi
Dosya – Üstbilgi Altbilgi
Ekle – Üstbilgi Altbilgi
Düzen – Üstbilgi Altbilgi

 

Soru 2      

.Belge içerisinde yer alan bir tabloyu kendiliğinden biçimlendirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

         
Tablo/Sütun Seç
Tablo/Satır Seç
Tablo/Otomatik Tablo Biçimi
Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği

 

Soru 3      


Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Otomatik sayfa numarası yerleştirir.
Saat ve tarih yerleştirir.
Doküman adını yerleştirir.
Yazı tipini ayarlar.

 

Soru 4      


Yanda görülen simge aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

         
Belgeyi diske kaydeder
Yeni bir belge açar
Diskten belge çağırır
Hiçbiri

 

Soru 5      


İşareti kullanıldığında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

         
Numaralandırma yapar
Madde imi koyar
Madde iminin tipini değiştirir
Paragraf girintisini ayarlar

 

Soru 6      

IDosya menüsünden farklı kaydet seçeneği tıklanır. IITamam ile yapılan işlem onaylanır ve kaydet denilir. IIIOtomatik kurtarma bilgilerinin kaydetme sıklığına 10 yazılır. IVGelen menüdeki araçlar menüsünden kaydetme seçenekleri tıklanır. Yazdığımız yazının bilgisayar tarafından 10 dakikada bir otomatik olarak kaydedilmesi için yapılması gereken işlem sırası yukarıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

         
I, III, II, IV
III, IV, II, I
I, III, IV, II
I, IV, III, II

 

Soru 7      


Bir tablodaki verileri artan veya azalan sıraya göre sıralamak için kullandığımız simgeler aşağıdakilerden hangisidir?

         
A
B
C
D

 

Soru 8      


Oluşturulmuş bir belgede Enter tuşu ile geçilen yerleri gösteren düğme hangisidir?

         
A
B
C
D

 

Soru 9      

Normal sayfa görünümünden sayfa düzenine geçmek için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya – Sayfa Yapısı
Görünüm – Sayfa Düzeni
Ekle – Sayfa Düzeni
Görünüm – Bağlantılı Görünüm

 

Soru 10      


Yeni bir sayfa açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
A
B
C
D

 

Soru 11      

Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
İşaretli alanı siler.
Kenarlık Vermek / Kaldırmak için kullanılır.
İşaretli alanı kopyalar.
İşaretli alanı keser.

 

Soru 12      


Yandaki ifadenin tanımı nedir?

         
Bilgi sola dayalı
Bilgi sağa dayalı
Bilgi ortalanmış
Paragraf ayarı yapılmış

 

Soru 13      

Word belgeleri ile ilgili standart tanımların bulunduğu dosya aşağıdakilerden hangisidir?

         
Normal.TMP
Normal.DOT
TM0001.TMP
TM0001.DOT

 

Soru 14      


Yandaki şekilde görülen düğmenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Girintiyi Artır
Sağa Hizala
Girintiyi Azalt
Ortala

 

Soru 15      


Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalı?

         
A
B
C
D

 

Soru 16      

Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde imi eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

         
Dosya –Sayfa Yapısı
Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
Ekle – Sayfa Numaraları
Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma

 

Soru 17      


Bir tablodaki sütunların genişliklerini eşitlemek için hangisi kullanılır?

         
A
B
C
D

 

Soru 18      


Oluşturulan bir belgeyi kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
A
B
C
D

 

Soru 19      


Yandaki simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Çizim araç çubuğunu gösterir.
Basılamayan karakterleri gösterir / göstermez.
Baskı ön izlemeye sağlar.
Yazı rengini değiştirir.

 

Soru 20      

Ekle menüsü ile hangi işlem yapılabilir?

         
Satır ekleme
Kolon ekleme
Sayfa kesme
Seri ekleme