Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayar İşletmenliği 2

Soru 1      

Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

         
Giriş
Postalar
Görünüm
Ekle

 

Soru 2      

Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak için hangi yol izlenmelidir?

         
Giriş – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
Görünüm – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
Sayfa Düzeni – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
Ekle – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları

 

Soru 3      

CTRL+Y kısa yol tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
En son yapılan işlemi tekrar eder
En son yapılan işlemi ileri alır
En son yapan işlemi siler
En son yapılan işlemleri saklar

 

Soru 4      


Simgeleri ne işe yarar?

         
Paragraf arttırıp azaltmaya yarar
Girinti arttırıp azaltmaya yarar
Yazıyı hizalamaya yarar
Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar

 

Soru 5      


Simgesi ne işe yarar?

         
Satır aralığını ayarlamaya yarar
Kenar boşluklarını ayarlamaya yarar
Paragraf girişlerini ayarlamaya yarar
Yazının belge içerisinde ortalanmasını sağlar.

 

Soru 6      


Düğmesinin görevi nedir?

         
Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
Yeni bir klasör açar.

 

Soru 7      

Microsoft Word’de Office menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

         
Yeni
Kaydet
Tablo ekle

 

Soru 8      

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word 2007 ana menülerinden birisi değildir?

         
Giriş
Başvurular
Araçlar
Gözden geçir

 

Soru 9      


Simgeleri ne işe yarar?

         
Alt simge ve üs simge eklemeye
X’in karesini almaya
X sayısını 2 ile çarpmaya
Matematiksel işlemler yapmaya

 

Soru 10      

Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?

         
Giriş –Kenarlık ve Gölgelendirme
Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
Görünüm – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme
Sayfa düzeni - Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme

 

Soru 11      

Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

         
Giriş – Pano
Giriş – Paragraf
Ekle – Paragrafı
Biçim – Paragraf

 

Soru 12      

Belgeye sayfa numarası eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Sayfa Düzeni - Sayfa Numarası
Giriş – Üst Bİlgi - Sayfa Numarası
Biçim – Sayfa Numarası
Ekle – Üstbilgi ve Altbilgi – Sayfa numarası

 

Soru 13      

Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?

         
Ekle – Simgeler – Simge
Ekle – Metin – Simgeler
Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler
Giriş – Metin – Simgeler

 

Soru 14      

Sayfanın görünüm oranını değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

         
Biçim – Sayfa Yapısı- Yakınlaştır
Görünüm – Yakınlaştır
Ekle – Yakınlaştır
Görünüm - Pencere – Yakınlaştır

 

Soru 15      

Sayfanın üstünde ve sol tarafında bulunan cetveller nasıl görüntülenir?

         
Görünüm – Göster/Gizle - Cetvel
Görünüm – Göster/Gizle – Kılavuz Çizgileri
Sayfa Düzeni – Göster/Gizle - Cetvel
Giriş – Pencere – Cetvel

 

Soru 16      

Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?

         
Baskı Ön izleme
Sayfa Yapısı
Sayfa Düzeni Görünümü
Hiçbiri

 

Soru 17      

Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir?

         
Kes - Yapıştır
Kopyala - Yapıştır
Kes - Kopyala - Yapıştır
Hiçbiri

 

Soru 18      

Microsoft Word 2007 programında, Giriş menüsünde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

         
Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi
Yazı rengini değiştirme işlemi
Sola Hizala
Küçük resim ekleme işlemi

 

Soru 19      


Üstteki Butonun adı nedir?

         
Yazı Tipi Rengi
Dolgu Rengi
Biçim boyacısı
Gölge Rengi

 

Soru 20      

Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Bul ve değiştir işlemlerini gerçekleştirir?

         
Ctrl+S – Shift + S
Ctrl + F – Ctrl + H
F4 – F12
Shift + F – Shift + H

 

Soru 21      


Üstteki Buton ne işe yarar?

         
Tabloda satır seçmeye
Satırı yukarı taşımaya
Üste satır eklemeye
Tabloyu ikiye bölmeye

 

Soru 22      

Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?

         
CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V
CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S
CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G
CTRL+F - CTRL+ H –F5

 

Soru 23      

Dosyaya üst bilgi Ekleme işlemi nasıl yapılır?

         
Giriş – üst bilgi ve alt bilgi
Görünüm - üst bilgi ve alt bilgi
Ekle - üst bilgi ve alt bilgi
Sayfa Düzeni - üst bilgi ve alt bilgi

 

Soru 24      

Dosyadaki yazıyı yazıcıya aktarma işlemi nasıl geçekleştirilir?

         
Office Düğmesi - Düzen – Yazdır
Ekle - Yazdır
Office Düğmesi - Yazdır
Office Düğmesi – Baskı ön izleme

 

Soru 25      

Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

         
Araçlar Menüsü
Ekle Menüsü
Tablo Menüsü
Biçim Menüsü

 

Soru 26      


Düğmesinin görevi nedir?

         
Yazıyı hizalamaya yarar
Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
Çizgi eklemeye yarar
Madde işareti eklemeye yarar

 

Soru 27      

Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?

         
Ekle – Simgeler – Simge
Ekle – Metin – Simgeler
Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler
Giriş – Metin – Simgeler

 

Soru 28      


Simgesi ne işe yarar?

         
Tabloya yazı yazmaya yarar
Resim çizmeye yarar
Tablo çizmeye yarar
Kenarlık eklemeye yarar

 

Soru 29      


Simgesi ne işe yarar?

         
Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.
Word Art yazısı eklemeye yarar
Bütün tabloya A harfi yazmaya yarar
Yazı rengini değiştirmeye yarar

 

Soru 30      


Düğmesinin adı nedir?

         
Word 2007
Office
Paint
Çizim