Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayara Giriş Soruları-4

Soru 1      

Bilgisayara yeni bir kullanıcı hesabı nereden oluşturulur?

         
Denetim masası - Kullanıcı hesapları
Denetim masası - Kullanıcılar
Denetim masası - Konuşma
Denetim masası - Hesaplar

 

Soru 2      

Hesap makinesi, Not defteri ve Paint programlan nereden çalıştırılır?

         
Başlat - Programlar - Donatılar
Başlat - Donatılar
Denetim masası
Bilgisayarım - Özellikler

 

Soru 3      

Disk birleştirme programı aşağıdaki yollardan hangisi ile çalıştırılır?

         
Başlat - Ayarlar
Donatılar - Erişebilirlik
Donatılar - Sistem araçları
Donatılar - İletişim

 

Soru 4      

57. Bir pencerede bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?

         
Ctrl
Altgr
Capslock
Shift

 

Soru 5      

56. Zamanla dağılan dosyaları birleştirme işlemini yapan program aşağıdakilerden hangisidir?

         
Defrag(disk birleştirici)
Scandisk
Disk temizleme
Paint

 

Soru 6      

55. Harddiskin fiziksel hatalarını gideren program aşağıdakilerden hangisidir?

         
Defrag(disk birleştirici)
Scandisk
Disk temizleme
Paint

 

Soru 7      

54. Bilgisayarımızı her açtığımızda otomatik olarak çalışması gereken programlar hangi menüye eklenir

         
Belgeler
Programlar
Donatılar
Başlangıç

 

Soru 8      

F - Q klavye ayarlan nereden değiştirilir?

         
Denetim masası - klavye
Denetim masası - bölge ve dil seçenekleri
Başlat - ayarlar - klavye
Başlat - ayarlar - bölge ve dil seçenekleri

 

Soru 9      

Görev çubuğunun ekranın diğer kenarlarına taşınması için hangi seçenek kullanılır.?

         
Görev Çubuğunun ortasından tutularak sürüklenir.
Görev çubuğunun üst kenar çizgisi üzerinde iken farenin ok işareti iki yönlü ok olunca tutularak çekilir
Görev çubuğu sabittir taşınmaz.
Başlat butonu üzerinden tutularak sürüklenir.

 

Soru 10      


Üstteki butonun görevi nedir?

         
Yazıyı hizalamaya yarar
Klavye tuşları
Yapıştır
Kopyalama işlemi yapar.

 

Soru 11      

Bilgisayara yeni bir yazıcı tanımlarken yazıcı yükleme sihirbazı çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki işlem sırasından hangisi yanlıştır?

         
Yazıcı bilgisayarımıza doğrudan bağlı ise Bağlantı tipi olarak Yerel Yazıcı seçilir.
Yazıcı başka bir bilgisayara bağlı ise Bağlantı tipi olarak Ağ Yazıcı seçilir
Yerel yazıcı tanımlarken, yazıcı Bağlantı Noktası COMİ seçilmelidir
Yerel yazıcı tanımlarken Üreticiler başlığından Yazıcı Markası, Yazıcılar başlığından ise Model Numarası seçilir. Listelerde yazıcı adı veya modeli yoksa Disketi Var butonu tıklanarak disketten yükleme yapılır.

 

Soru 12      

49. Bilgisayar açıldıktan sonra Windows işletim sisteminde karşımıza gelen ekrana ne ad verilir?

         
Masa Üstü
Kontrol Paneli
Denetim Masası
Başlat Menüsü

 

Soru 13      


Başlık çubuğunda bulunan yandaki bütanların sırayla isimleri nedir.?

         
Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat
Önceki boyut/Ekranı Kapla/Kapat
Önceki Boyut/Tam Ekran/Kapat
Simge Durumu/Önceki boyut

 

Soru 14      

Aşağıdakilerden hangisi Windows‘ta dosya adı verirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

         
Dosya ismi en fazla 255 karakter olabilir.
Dosyalara uzantı vermek mecburi değildir.
Dosya ismi içerisinde Türkçe karakterler kullanılabilir.
Dosya ismi içerisinde (<>, ?,*,/, \) gibi işaretler kullanılmamalıdır

 

Soru 15      

Bilgisayarım bölümünde bulunduğumuz sürücüdeki bütün gizli dosyaları görebilmek için hangi seçenek kullanılır?

         
Görünüm -> Yenile
Araçlar -> Klasör Seçenekleri (Görünüm Başlığı) Gizli dosyaları göster
Görünüm Simgeleri Yerleştir.
Görünüm -> Durum Çubuğu-^Göster

 

Soru 16      

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

         
Windows’ta klasörler sarı renktedir
Klasörler; dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir
Klasör ve dizin aynı anlama gelirler
Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz

 

Soru 17      

Yazıcı ayarları nereden yapılır?

         
Başlat - ayarlar - yazıcılar
Başlat - programlar - yazıcılar
Başlat - bul
Başlat - son kullanılanlar - yazıcılar

 

Soru 18      

Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir.

         
Görsel bir işletim sistemi olması
Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi
Hepsi

 

Soru 19      

Aşağıdakilerden hangisi Windows’un Standart program öğelerinden biri değildir.?

         
Paint
WordPad
Windows Gezgini
Microsoft Excel

 

Soru 20      

Bilgisayarımızda Uzantısı XLS olan bütün belgeleri araştırarak bulmak için arama penceresinde Belge/Dosya Adı bölümüne ne yazılmalıdır?

         
*.XLS
a*.XLS*
Excel*.*
Excel*.XLS

 

Soru 21      

Windows gezgininde bir sürücü ve klasörden seçilen dosyaları, başka bir sürücü veya klasöre taşımak için hangi yöntem kullanılır?

         
Dosyaları seçtikten sonra Düzen-^Kopyala, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen ->Yapıştır
Dosyalan seçtikten sonra Düzeni Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen -> Yapıştır
Dosyalan seçtikten sonra Düzen-> Sil, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen Yapıştır
Dosyaları seçtikten sonra Düzen->Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzen -^Kopyala

 

Soru 22      

Başlat / Belgeler (Son Kullandıklarım) menüsünde hangi belge isimleri bulunur?

         
Disk üzerinden silinmiş olan belgeler
En son kullanılan bütün belgeler
En son kullanılan Word belgeleri
En son kullanılan Excel belgeleri

 

Soru 23      

Başlat / En Son Kullandıklarım menüsündeki belge isimleri hangi seçenekler ile silinir?

         
Denetim Masası / Bölgesel ve Dil Seçenekleri
Denetim Masası / İnternet Seçenekleri ile
Denetim Masası / Görev Çubuğu ve Başlat menüsü Seçeneği ile
Sistem Araçları / Disk Temizleme seçeneği ile

 

Soru 24      


Fare işaretçisi bir nesne üzerindeyken yandaki şekle dönüşürse nasıl bir anlam ifade eder?

         
Nesnenin silinebileceğini
Nesnenin boyutlandınlabileceğini
Nesnenin taşınabileceğini
Nesnenin taşınmaz olduğunu

 

Soru 25      


Windows gezginindeki standart araç çubugunda bulunan kes ile sil butonları arasındaki fark nedir?

         
Her ikisi de dosya siler.
Kes dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna atarak siler. Sil ise doğrudan siler.
Her ikiside taşıma işlemi yapar.
Kes seçilen dosya veya klasörün taşınacağını belirtmek için kullanılır. Sil seçilen dosya veya klasörü siler.

 

Soru 26      

Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?

         
Sağ tuş-Gönder-Masaüstü Kısayolu
Düzen Menüsü -Kısayol oluştur
Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolu
Sağ tuş - Kısayol oluştur

 

Soru 27      

Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?

         
Başlat menusu Düğmesi.
Açık olan programların ismi.
Denetim masası simgeleri
Tarih/saat göstergesi

 

Soru 28      

Herhangi bir dosya veya klasörün özelliklerine nereden ulaşabiliriz?

         
Dosya Menüsü-Özellikler
Düzen Menüsü-Özellikler
Sağ tuş-Özellikler
Entertuşu

 

Soru 29      


Simgesi neyi ifade eder?

         
Kısayol
Dosya
Geri Dönüşüm Kutusu
Düğme

 

Soru 30      

Arka plan resmi nerden değiştirilir?

         
Bilgisayarım - sağ tuş - özellikler
Masaüstünde boş alanda sağ tuş - özellikler
Belgelerim - sağ tuş - özellikler
Resmin üzerinde sağ tuş - özellikler