Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Bilgisayar İşletmenliği 3

Soru 1      

Word’de Yazı tipi biçimsel özelliklerini başka bir metine aktarmak için hangi Araç Düğmesi kullanılmalıdır?

         
Köprü
Biçim Boyacısı
Yazım Denetimi
Diyagram veya kuruluş grafiği ekle

 

Soru 2      

Dosya menüsünün altında yer alan, en son kullanılan dosyaların sayısı en fazla kaç tanedir?

         
0-9
0-99
1- 50
0-50

 

Soru 3      

Word 2007 belgesi üzerinde işlem yaparken, Word’ün içinden Paint programını nasıl çalıştırırız?

         
Ekle, Nesne, Bit Eşlem Resmi
Başlat, Programlar, Donatılar, Paint
Ekle, Resim
Bu işlem yapılamaz.

 

Soru 4      

Word 2007de her türlü ölçü için ölçü birimiWord Seçenekleri altından hangi alt seçenekle değiştirilir?

         
Gelişmiş,
Popüler,
Özelleştir,
Eklentiler,

 

Soru 5      

Tablo içinde Hesaplama yapmak için Tablo Araçlarından hangi seçenek kullanılır?

         
Düzen–Hesapla
Düzen – Formül
Tasarım–Hesaplama
Tasarım –Formül

 

Soru 6      

Word 2007’de en son yapılan işlemi geri almak için klâvyeden hangi kısayol tuşları kullanılır?

         
CTRL+P
CTRL+Z
CTRL+A
CTRL+F

 

Soru 7      

Sütunlu yazılarda imlecin bulunduğu yere sütun sonu eklemek için hangi tuş grubu kullanılmalıdır?

         
SHIFT+ENTER
CTRL+ENTER
SHIFT+CTRL+ENTER
ALT+ENTER

 

Soru 8      

Word 2007’de Kes-Kopyala-Yapıştır gibi işlemler hangi Sekme ile yapılır?

         
Giriş
Ekle
Sayfa Düzeni
Görünüm

 

Soru 9      

Belgeyi yazdırmanın klâvye karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

         
CTRL+P
CTRL+S
ALT+P
ALT+S

 

Soru 10      

Araçlar - Otomatik Düzelt seçeneği genel kullanımda hangi amaçla kullanılır?

         
Basit şablonlar için,
Hatalı sözcük kullanımını
Tuş Makrosu olarak,
Hepsi engellemede

 

Soru 11      

Word 2007 Belgesine kayıtlı bir dosyayı eklemek için ekle menüsünden hangi altı menü seçeneği kullanılır?

         
Ekle, Nesne
Ekle, Hızlı PArçalar
Ekle, Çapraz BAşvuru
Ekle, Köprü

 

Soru 12      

Ekranın solunda ve üstünde bulunan cetvel için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?

         
Sekme Durakları Ayarlanır.
Kenar Boşlukları Ayarlanır.
Sayfanın Doluluk Oranını Gösterir.
Hepsi Doğru.

 

Soru 13      

Belge içinde ne kadar sayfa, paragraf, satır, sözcük ve karakter olduğunu nereden görebiliriz?

         
Gözden geçir, Araştır
Gözden geçir, Sözcük Sayımı
Gözden geçir, Çevir
Gözden geçir, Eş Anlamlılar

 

Soru 14      


Düğmesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Yazıda verilen ara tuşlarını gösterir.
Yazıda Paragraf Sonlarını gösterir.
Yazıda alt satıra geçişleri gösterir.
Hepsi Doğru

 

Soru 15      

Belgenin Baskı Önizlenmesini sağlayan klâvye kısayol’u aşağıdakilerden hangisidir?

         
CTRL+F2
CTRL+ESC
CTRL+B
CTRL+2

 

Soru 16      

Belgenin en uygun yakınlaştırma oranı ne olmalıdır?

         
%110
Sayfa genişliği
%115
%100

 

Soru 17      

Belgeye Üstbilgi/Altbilgi hangi seçeneklerle eklenir?

         
Görünüm -Üstbilgi ve Altbilgi
Dosya-Sayfa Yapısı- Üstbilgi ve Altbilgi
Ekle -Üstbilgi ve Altbilgi
Biçim- Üstbilgi ve Altbilgi

 

Soru 18      

Aşağıdakilerden hangisi sayfa numaralarını hizalama türü değildir?

         
Sağda
Ortada
Solda
Yanda

 

Soru 19      

İhtiyaç duyulan araç düğmelerini masaüstüne taşımak için Word seçeneklerinden hangi alt seçenek kullanılır?

         
Popüler
Özelleştir
Gelişmiş
Görüntü

 

Soru 20      

Giriş, Büyük/Küçük Harf Değiştir seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılır?

         
Tümce Kullanımı
Eş anlamlı sözcükler sözlüğünü
Seçilen alanı
Belgeye Yazım denetimi çalıştırma düzeltme yaptırma

 

Soru 21      

Tablo içinde kurulu olan sekmeye klâvyeden hangi tuşlarla gelinir?

         
CTRL+ALT
CTRL+TAB
YÖN TUŞU
ENTER

 

Soru 22      

Word 2007’de kayıt edilen bir dosyanın uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
XLSX
DOCX
COM
EXE

 

Soru 23      

Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden hangisi ile silinmez?

         
Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
Kelime Fare ile çift tıklanır
Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes seçeneği ile

 

Soru 24      

Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki şıklardan hangisi kullanılır?

         
Office Düğmesi – Farklı kaydet
Dosya – Ad değiştir
Office Düğmesi – Yeni Adla kaydet
Dosya – Kaydet

 

Soru 25      

Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır?

         
Page Up
Page Down
Ctrl + Home

 

Soru 26      

Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir?

         
Giriş – Sayfa arka planı – sayfa
Sayfa Düzeni – Sayfa arka planı – sayfa rengi
Ekle – Sayfa arka planı – sayfa rengi
Yazı Tipi – Sayfa arka planı – sayfa rengi

 

Soru 27      

Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

         
Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
Shift ve yön tuşları ile
Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.

 

Soru 28      

Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne anlama gelir?

         
Kelimeyi seçer
Paragrafı seçer
Satırı seçer
İmleci metnin sonuna götürür

 

Soru 29      

Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?

         
Farenin sağ tuşunu tıklayarak
Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

 

Soru 30      

Word 2007 programında hazırlanan dosyaların (belge) uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
xlsx
bmp
.docx
.dotx