Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Word İşletmenlik Soruları-3

Soru 1      


Yandaki simge kullanıldığında ne olur?

         
Yazdır diyalog penceresi karşınıza çıkar
Belge doğrudan yazıcıya yollanır
Kaç sayfa yazdırılacağı sorulur
Hiçbiri

 

Soru 2      

Yanda görülen şekil aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

         
Satır Ekler
Tablo Ve Kenarlıklar
Tablo Ekler
Baskı ön izleme

 

Soru 3      

Yazılan yazıya efekt vermek için hangi menüden faydalanırız?

         
Düzen
Görünüm
Biçim
Tablo

 

Soru 4      

Aşağıdakilerin hangisi Word editöründe yapılamaz?

         
Etiket dosyası hazırlama
Veri sıralama ve sorgulama
Animasyon içeren sunu hazırlama
Hiçbiri

 

Soru 5      

Excel ile Word arasındaki fark nedir?

         
Word veri tabanı, Excel bellek hizmet programıdır
Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir
Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir
Excel kelime işlem programı, Word hesap tablosudur

 

Soru 6      

Bir grup işlemin kaydedilerek daha sonra otomatik olarak yapılmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

         
Form
Makro
Rapor
Not

 

Soru 7      

Yazı karakterleri görünümünü değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

         
Biçim – Yazı tipi (Format – Font)
Düzen – Yazı tipi (Edit – Font)
Dosya – Yazı tipi (File – Font)
Görünüm – Yazı tipi (View – Font)

 

Soru 8      


Yandaki şekilde görülen düğme aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

         
Bir önceki sayfaya gitmeyi sağlar.
Satır başına gitmeyi sağlar.
Şekli döndürmeyi sağlar.
Yapılan işlemin geri alınmasını sağlar.

 

Soru 9      

Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Görünüm – Alt Bilgi Üst Bilgi
Dosya – Alt Bilgi Üst Bilgi
Ekle – Alt Bilgi Üst Bilgi
Biçim – Alt Bilgi Üst Bilgi

 

Soru 10      

Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Aktif dökümanı yazıcıdan alır.
Aktif dökümanı bellekten siler.
Aktif dökümanı belleğe yükler.
Aktif dökümanı disk veya diskete kaydeder.

 

Soru 11      

Word belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

         
.DOC
.DOT
.TMP
.XLS

 

Soru 12      

Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Bloklu alanı panoya kopyalar
Bloklu alanı kesip panoya kopyalar
Panodaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
Hiçbiri

 

Soru 13      

Taşıma amaçlı olarak kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

         
CTRL + C
CTRL + X
CTRL + Y
CTRL + V

 

Soru 14      

Herhangi bir blok üzerinde iken blok, Ctrl tuşu ile beraber fare sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

         
Blok kopyalanır
Blok silinir
Blok taşınır
Blok kalkar

 

Soru 15      

Belgede herhangi bir kelime yada kelime grubu bloklu durumda iken Enter tuşuna basılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

         
Blok belleğe kopyalanır
Blok silinir
Blok belleğe taşınır
Blokta bulunan karakterler Koyu olarak biçimlenir

 

Soru 16      


Yandaki ifadenin tanımı nedir?

         
Bilgi sola dayalı
Bilgi sağa dayalı
Bilgi ortalanmış
Paragraf ayarı yapılmış