Üye Kayıt Üye Giriş

SINAVLAR

Windows İşletmenlik Soruları-6

Soru 1      

Multi Media ne demektir?

         
Bilgisayar destekli gazete- dergi çalışmalarıdır.
Görüntü kartlarıdır.
TV, Ses, CD gibi kartların oluşturduğu grubun adıdır.
TV, Ses, CD gibi kartların oluşturduğu grubun adıdır.

 

Soru 2      


Windows Gezgini (Windows Explorer) ortamındaki buton aşağıdaki işlemlerden hangisini yerine getirir?

         
Properties (Özellikler)
Delete (Sil)
Refresh (Yenile)
Search (Ara)

 

Soru 3      

Windows’ta Programlar (Programs) menüsüne seçenek ekleme veya kaldırma nerede yapılır?

         
Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Fare (Start\ Settings\Control Panel\ Mouse)
Başlat\Ayarlar\Denetim Masası (Start\ Settings\ Control Panel)
Başlat\Programlar\Görev Çubuğu (Start\ Settings\ Task Bar)
Başlat\Ayarlar\Denetim Masası\Görev Çubuğu ve Başlat menüsü (Start\Settings\Control Panel\ Task Bar and start menü)

 

Soru 4      

”Masa üstünde boş alanda farenin sağ tuşuna basılır. Gelen menüden Yeni seçeneği sol tuşla basılır. Klasör seçeneğinde sol tuşla basılır.” Yukarıdaki ifadeyle hangi işlemi yapmış oluruz?

         
Yeni bir klasör oluşturulur
Klasör sileriz
Klasörün adını değiştirir
Klasörü taşırız

 

Soru 5      


sembolü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

         
Programı ve pencereyi kapatır
Pencereyi önceki boyutuna getirir
Herhangi bir aktif pencere üzerindeki öğe hakkında kısa açıklama almak için kullanılır
Kullanıcının ne yapmak istediğini sorgular

 

Soru 6      

Bir klasör (folder) simgesi üzerindeyken klasör yanında "+" işareti bulunuyorsa bunun anlamı nedir?

         
Klasörün alt klasörleri de vardır ve şu an ekranda görünmektedir.
Klasörün alt klasörleri de vardır ve şu an ekranda görünmemektedir.
Klasör sadece okunabilir özelliklidir.
Klasörün alt klasörleri bulunmamaktadır.

 

Soru 7      


Pencereler üzerindeki düğmesinin görevi nedir?

         
Ekranı kapla.
Simge durumuna küçült.
Pencereyi kapat.
Önceki boyut.

 

Soru 8      

Aşağıdaki simgelerden hangisi masaüstünde standart olarak yer almaz?

         
Bilgisayarım (My Computer)
Windows Gezgini(Windows Explorer)
Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
The Microsoft Network

 

Soru 9      

Bilgisayara yüklenmiş programlar nereden kaldırılır?

         
Denetim masası / klavye / Başlat menüsü programları
Denetim masasından/Program ekle Kaldır
Başlata sağ tıkla /Araştır
Başlata sağ tıkla / Ara

 

Soru 10      

Windows'tan geçici Dos ortamına çıkan uygulama hangisidir?

         
MS DOS Komut İstemi
Word
Paint
Windows Gezgini – Dosya – Kapat

 

Soru 11      

Not defterinde delete tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         
Yardımcı tuştur.
Rakamları aktif hâle getirir.
İmlecin solundaki karakteri siler.
İmlecin sağındaki karakteri siler.

 

Soru 12      

Aralıksız birden fazla dosyayı seçmek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

         
İlk dosyayı seçip son dosyayı seçiniz
İlk dosyayı seçip ALT tuşuna basılı iken son dosyayı seçiniz
İlk dosyayı seçip SHİFT tuşuna basılı iken son dosyayı seçiniz
İlk dosyayı seçip CTRL tuşuna basılı iken son dosyayı seçiniz

 

Soru 13      

Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

         
Dosya-Tümünü Seç
Düzen- Tümünü Seç
Görünüm- Tümünü Seç
Sağ Düğme- Tümünü Seç

 

Soru 14      

Pencere içindeki dosyaya masaüstünde kısayol oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

         
Sağ düğme-Gönder-Masaüstü( Kısayol Oluştur)
Düzen Menüsü -Kısa yol oluştur
Dosya Menüsü-Masa üstü kısayolu
Sağ düğme - Yeni – Kısayol

 

Soru 15      

Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur?

         
Programlar-Donatılar
Başlat
Başlat-Belgeler
Başlat-Sık kullanılanlar

 

Soru 16      

WordPad programında paragraf girintilerini ayarlamak için hangi seçenek kullanılır?

         
Dosya/ Sayfa düzeni (File/ Page Setup)
Biçim/ Yazıtipi (Format/ Font)
Biçim/ Paragraf (Format/ Paragraph)
Biçim/ Sekmeler (Format/ Tabs)

 

Soru 17      

Başlat (Start) menüsüne yeni bir program nereden eklenir?

         
Başlat/Programlar/ Başlangıçta(Programs/ Startup)
Başlat/Ayarlar/ Denetim Masası(Settings/ Control Panel)
Başlat/Ayarlar/ Görev Çubuğu(Settings/ Taskbar)
Programlar/ Windows Gezgini (Programs/Windows Explorer)

 

Soru 18      

Aşağıdakilerden hangisi Windows gezgini (Windows Explorer) Dosya (File) menüsünün bir alt seçeneği değildir?

         
Yeni (New)
Özellikler(Properties)
Sil (Delete)
Yapıştır (Paste)

 

Soru 19      

Sistem donanım yapısı elemanlarına Yazıcılar, Disket, Sabit disk vs. (Printers, Floppy, Harddisk) kolay ulaşım nasıl sağlanır?

         
Bilgisayarım (My Computer)
Evrak Çantam (My Briefcase)
Geri Dönüşüm Kutusu (Recycle Bin)
Başlat / Dokümanlar (Start / Documents)

 

Soru 20      

Windows'ta Start/Run (Başlat/Çalıştır ) Komut dizisinin görevidir?

         
Bilgisayardaki kayıtlı bir Programı çalıştırmak.
Bilgisayara donanım ekleme.
Yazıcı ekleme.
Masa Üstünü temizleme.

 

Soru 21      

Aşağıdakilerden hangisi Ayarlar (Settings) menüsünde bulunmaz?

         
Başlangıç(Startup)
Denetim Masası (Control Panel)
Yazıcı(Printers)
Görev çubuğu (Taskbar)

 

Soru 22      

Aşağıdakilerden hangisi Windows özelliği değildir?

         
Uzun dosya isimleri kullanabilme
Görev çubuğu
Alt+Tab tuşları yerine, Alt+F10 kullanılması
Geri dönüşüm kutusu

 

Soru 23      


Araç çubuğu üzerindeki düğmesinin görevi değildir?

         
Dosya ve klasörlerin simgeler halinde görüntülenmesini sağlar.
Dosya ve klasörlerin küçük resimler halinde görüntülenmesini sağlar.
Klasörlerin kopyalanarak çoğaltılmasını sağlar.
Dosya ve klasörlerin ayrıntılı olarak görülmesini sağlar.

 

Soru 24      

Başlat (Start) menüsünde yer alan Ayarlar (Settings) altındaki seçenekler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

         
Çizim programları bu alanda toplanmıştır
Başlatılacak programlar bu alanda yer alır
Ayarlarını değiştirebileceğimiz sistem bileşenlerinin listesi görüntülenir
Daha önce açtığımız belgelerin listelendiği alandır

 

Soru 25      

Windows’ta Hesap Makinesi (Calculator) nereden çalıştırılır?

         
Başlat\ Programlar\ Donatılar(Start\ Programs\ Accessories)
Başlat\ Programlar\ Windows Gezgini (Start\ Programs\ Windows Explorer)
Başlat\ Çalıştır(Start\ Run)
Hepsi Doğru