Üye Kayıt Üye Giriş

E-Mail Nedir?


1. E-Mail Nedir? Electronic Mail (elekronik posta), herhangi bir bilgisayar ağının parçası olan bilgisayarların kullanıcılarının elektronik ortamda birbirlerine mektup göndermesini ve bu yolla haberleşmesini sağlayan servislere verilen genel addır. Internet (birçok büyük ve küçük bilgisayar ağlarından oluşan çok büyük bir bilgisayar ağı) ve diğer ağlar üzerinde kullanılan pek çok e-mail sistemleri (SMTP, IBM PROFS, SNADS, VaxMail vb…) ve bu sistemleri destekleyen pek çok e-mail programı vardır. E-mail’ in genel bir tanımı verildikten sonra, aşağıda, hemen hemen tüm e-mail programlarında ortak olan ve e-mail gönderebilmek ve okuyabilmek için bilinmesi gerekli bilgiler anlatılacak ve daha sonra özel olarak üç e-mail programı ile (Microsoft Outlook Express, Netscape Messenger, Pegasus Mail) nasıl e-mail okunacağı ve gönderileceği üzerinde durulacaktır. 2. E-Mail Gönderebilmek Ve Alabilmek İçin Bazı Genel Bilgiler  2.1. E-Mail Adresi Nasıl  günlük  hayatta ,  göndereceğimiz   mektubun  adresini ve kendi  adresimizi  mektup  zarfının  üzerinde belirtiyorsak , elektronik  ortamda  göndereceğimiz  mektuplarda  da bu bilgilere ihtiyacımız vardır.Elektronik ortamda bu adrese e-mail adresi denir. E-mail adresi, ilk  kısmı  kişinin  kendi sistemindeki kullanıcı numarası, ikinci kısmı da bulunduğu sistemin domain' ini belirtmek üzere iki kısımdan oluşur.              Kullanici_numarasi@domain_adresi 2.2. Gönderme Bilgileri Gönderme bilgilerini içeren kısaltmalar, e-mail’ in baş kısmında yer alır. From: Bu alana mail’ ı gönderen kişinin e-mail adresi (yani kendi adresimiz) yazılır. To: Bu alana  mail  göndereceğimiz  kişinin e-mail  adresi yazılır.Eğer birden fazla kişiye aynı mail ’ i göndereceksek, bazı sistemlerde aralarına  virgül , bazı  sistemlerde  boşluk  bırakılarak göndereceğimiz   kişilerin e-mail adreslerini yazarız. Subject: Bu alana mail’ ın içeriğini belirten kısa tanımlamalar yazılır. Örneğin ; Toplantı duyurusu, bir an önce oku vb… Cc: Bu  alana  mail ’ in  bir  kopyasını başka bir  kişiye ya  da  kişilere göndereceksek, onların adresleri yazılır. 2.3. Signature ( İmza ) Bazı  e-mail  programları , imza  dosyaları  hazırlamamıza  olanak  verir. İmza  dosyaları,  bir  kere  bizim tarafımızdan   hazırlandıktan sonra, göndereceğimiz her mail ’ in  sonuna otomatik  olarak yerleştirilir. İmza dosyalarına,kişinin adı soyadı,e-mail adresi,web adresi,posta adresi,tel/fax numarası gibi bilgiler konulabilir; fakat şunu da akıldan çıkarmamak gerekir ki,bir etik olarak  imza dosyaları çok uzun tutulmalıdır. 2.4. Attachment ( Eklenmiş Dosya ) Nedir?   2.5. Mail Gönderirken Dikkat Edilecek Bazı Noktalar Gönderdiğimiz mail,  gideceği  yere  ulaşmadan  önce,  pek  çok domain' den  geçer ve bazı kişiler herhangi bir yerde mail’ ı durdurup, içeriğini okuyabilirler. O nedenle, mail’ ın çok güvenlikli olduğu   iddia edilemez. Bu göz önüne alınarak, gizli bilgiler mail yoluyla gönderilmemelidir.  Eğer e-mail  programı  destekliyorsa ,  “From: “  kısmında   kendi  adresimizin  başında   isim   ve soyadımız  ve  aynı  şekilde “To: “ kısmında mail’i göndereceğimiz  kişinin adresinin  başında  onun isminin ve soyadının da  çıkması  sağlanmalıdır. Bu , birçok  karışıklığı  önler.  Gönderdiğimiz mail’ ın “Subject: “ kısmını boş bırakmamalı, içeriğe uygun, onu özetleyen bir tanım verilmelidir.Yazdığımız mail de bu subject'e uygun olmalı, içeriği aşan konulardan bahsedilmemelidir. Başka bir konudan bahsedilecekse, ayrı bir mail yazmak daha uygun olur.  Okunmayı güçleştireceğinden, mail' de sadece büyük harf kullanılmamalıdır. Bize gönderilen bir mail’ a cevap yazarken, cevabını verdiğimiz bu mail’ ı da kendi mail’ imize dahil etmemizde  birçok  yarar vardır. Mail ’ i gönderen kişi gönderdiği mail ’ in içeriğini  en  azından tam olarak hatırlamıyor olabilir. Fakat, mail’ in tamamı değil, sadece gerekli yerleri dahil edilmelidir.  İmza kullanmak, birçok durumda yararlı bir alışkanlıktır. Örneğin; gönderdiğimiz mail’ ın gönderme bilgilerinden  bize  ait  bilgiler  yerine  ulaşmayabilir. Böyle bir durumda, mail ’ imizi alan kişi imzaya bakarak, mail’ in kimden geldiğini anlayabilir.  Gereksiz mail ’ leri  silmeyi  ihmal  etmemek gerekir. Çünkü biriken mail' ler, sisteme gereksiz disk    alanı harcatır. Mail’ leri sistem dışına kendi diskimize almak da bir çözümdür.  E-mail içinde  Türkçe  karakterler  kullanılmamalıdır. Çünkü  karşı  tarafın  mail  programı  Türkçe karakterleri tanımıyor olabilir. Yüzyüze yaptığımız Şarkı Sözleride,sözlü olarak yaptığımız açıklamalar kadar, yüz ifadelerimizin de( vücut    dili, mimikler) anlatımımızda önemli rolü vardır. Yazılı Şarkı Sözleride, yüzyüze Şarkı Sözleriin bu üstünlüğünden yoksun kalırız. Bunu biraz giderebilmek için, yıllar içinde Internet kullanıcıları, yazılı anlatımımızda da duygularımızı  belirtmemize  yarayan  bazı  kısaltmalar  türetmişlerdir. Bunları  öğrenip , kullanmakta   yarar vardır. :-) veya :) Gülmek, gülümsemek *-) Öpmek :-( veya :(  Üzülmek :-))))) Kahkahalarla gülmek :’-( Ağlamak :-} Sırıtmak :-o Şaşırmak ;-) Göz kırpmak :-X Ser verip, sır vermemek :-((((( Çok üzülmek 3. Outlook Express 3.1. Outlook Express Nedir? Outlook express, hesabınıza gelen e-mailleri okumak, istediğiniz kişilere e-mail göndermek  ve haber gruplarına bağlanmak için size yardımcı olabilecek Microsoft üretimi bir programdır. 3.2. Outlook Express'i Başlatmak Eğer Win 98 i kullanıyorsanız şekilde görülen kısa yoldan,   Win 95 kullanıyorsanız aşağıdaki şekilde açabilirsiniz ; Outlook express'i kullanabilmek için bir internet bağlantısının yanında internet servis sağlayıcınızdan veya yerel network yöneticinizden sağlayabileceğiniz su bilgiler gerekmektedir. - mail konfigürasyonu yapmak için bir hesap ismi (account name ) ve şifre (password),iki server ismi (mail göndereceğiniz ve maillerinizin geleceği) - newsreading için news server ismini ve gerekiyorsa hesap isminizi ve şifrenizi giriniz. 3.3. Mail Hesabının Yapılandırılması Aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterlidir. Internet account penceresinden add düğmesi ile mail düğmesine bastığınızda mail hesabinizi outlook ile görebilmenizi sağlamak için gerekenleri yapabilirsiniz. add 'e bastıktan sonra aşağıdaki  gibi textbox'a  isminizi giriniz ve Next 'e basın,   e-mail adresinizi giriniz ve Next'e basın aşağıdaki gibi maillerinizin geleceği server (POP3 – incoming mail) ve üzerinden göndereceğiniz server'in (SMTP – outgoing mail) ismini yazınız ve Next 'e basın, account name'inizi ve isterseniz şifrenizi girin ve Next ile ilerleyin, Böylece sizin hesabınız ile ilgili bütün bilgiler gruplandırılmış oldu şimdi bu gruba istediğiniz bir ismi vermeniz gerekiyor. daha sonra bağlantı şeklini seçmeniz isteniyor,     *telefon hattı ile bağlı iseniz 1. seçenek     *bir LAN altında çalışıyorsanız 2. seçenek     *bağlantıyı kendiniz yapmayı istiyorsanız 3. seçeneği işaretlemeniz gerekiyor. eğer bu pencereye ulaştıysanız işleminiz tamamlanmıştır. aşağıdaki pencereyi açtığınızda eğer doğru yapılandırmışsanız  grup ismini görebilirsiniz.   3.4. Mailleri Okumak Maillerinizi okumak için inbox bölümünü kullanmanız gerekiyor.                                   Inbox'a girdiğiniz zaman mailleriniz bir listesi çıkar ve istediğiniz mailin üzerine çift tıklama ile mail i farklı bir sayfada veya tek tıklama ile alttaki bolümden  okuyabilirsiniz. Ayrıca  hesabınıza mail gelip gelmediğini Outlook Express 'e düzenli bir şekilde  kontrol ettirebilirsiniz. Önce Tools menusunden  Options seçeneğine girin , "Check for new messages every" başlığının yanındaki bölümden kaç dakikada bir maillerinizin kontrol edilmesini istiyorsanız ona göre ayarlayın. 3.5. Mail Yazmak Ve Göndermek Aşağıda görülen Compose Message tuşunu kullanarak mail yazabileceğiniz yeni bir pencere açarsınız. Message penceresinde *To : göndermek istediğiniz kişinin e-mail adresi *Cc, Bcc: bu bölümlere ise mailin  gitmesini istediğiniz e-mail adreslerini noktalı virgülle ayırarak yazabilirsiniz. *Subject : göndereceğiniz mailin konusunu yazabilirsiniz Diğerlerini boş bırakabilirsiniz. ve mailinizi alt tarafta görülen boşluğa yazabilirsiniz. ve send tuşuna basarak gönderebilirsiniz. Size gelen bir mail 'e cevap yazmak isterseniz ; - Reply to Author ile  sadece size mail  gönderen kişiye - Size  gelen mail sizin dışınızda bir kaç kişiye de gönderilmiş olabilir.Reply to All ile sizinle beraber o maili alanlara ve size gönderen kişiye  gönderebilirsiniz. Send and Receive ile hesabınıza bir mail gelip  gelmediğini kontrol edebilir ve gönderilmek için bekleyen mailleri gönderebilirsiniz. 3.5.1. Address Book İstediğiniz kişilerin e-mail adreslerini ve kişisel bilgilerini tutabileceğiniz  bölümdür. New Contact butonu ile yeni kayıt ekleyebilirsiniz. New Group butonu  ile istediğiniz kişilerin kayıtlarını bir başlık altında toplayabilirsiniz. New Contact butonuna bastıktan sonra aşağıdaki görüntü elde edilir; Adress Book' a ekleme yapmak istediğiniz kişinin bilgilerini uygun bir şekilde girin ve ok tuşuyla kaydedin. Kaydettiğiniz kişiler adress book a yerleştirilir ve bu bilgiler düzenli bir şekilde tutulur. Bu kayıtları daha düzenli bir şekilde tutmak için gruplar da kurabilirsiniz.Nasıl mı? New Group butonuna basınca aşağıdaki pencere açılacaktır. - Önce grup ismini yazın ve gruba üye seçmek için Select Members butonuna basın, bu durumda aşağıdaki pencere açılacaktır. - Sağ tarafta bulunan kişilerden istediğinizi Select tuşu ile gruba dahil edebilirsiniz. - Eğer yeni bir kişiyi gruba dahil etmek istiyorsanız New Contact tuşunu kullanabilirsiniz.  
Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER