Üye Kayıt Üye Giriş

Excel Sınav Soruları


Excel Sınav Soruları


1. Excel de sık sık kullandığımız bir dosyayı veya tabloyu kısayol tuşuna nasıl bağlarız?

a) Görünüm/Kopyala
b) Dosya /Yeni adla kaydet
c) Araçlar/Makro
d) Araçlar/Hedef Ara

2. Kopyalanmış bir hücre yada hücre grubunun sadece istenilen özelliklerinin yapıştırılmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Görünüm /Yapıştır[özel]
b) Ekle/Yapıştır
c) Biçim /Yapıştır
d) Düzen/yapıştır[özel]

3. 2,6,18,54,…. Şeklinde ilerleyen veri serisi yaratmak için sırası ile seçilecek veri serisi türü ve adım değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Otomatik.6
b) Büyüyen, 3
c) Tarih, 3
d) Doğrusal, 5

4. Komutların kullanımında kolaylık sağlayan araç çubuklarının gösterip ,gizlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Araçlar/Araç/Çubukları
b) Biçim/Araç Çubukları
c) Görünüm/Araç Çubukları
d) Hiçbiri

5.Bir hücreye menüden para birimi eklemek için yapılan işlemler nelerdir?

a) Biçim/Hücre/Yerleştir
b) Biçim/Hücre/Sayı/para Birimi
c) Biçim/Satır/Sayı
d) Biçim/Hücre/Düzen

6.C9 hücresinde iken C3 hücresi ile C8 hücresi arasındaki alan toplanmak isteniyor.Buna göre C9 hücresine girilmesi gereken formül ne olmalıdır?

a) TOPLA(C3:C8)
b) C3+C4+C5+C6+C7+C8
c) =TOPLA(C3:C8)
d) =TOPLA(C3..C8)

7.Excel’de hücreye açıklama girilmesine rağmen, hücrenin köşesinde açıklama işareti (Kırmızı üçgen) görülmüyorsa sebebi ne olabilir?

a) Düzen/Değiştir komutu seçilmemiş olabilir
b) Araçlar/Seçenekler,Görünümdeki Açıklama göstergesi Yok işaretlenmiştir
c) Tablo/Tablo Ekle seçilmemiş olabilir
d) Açıklama işaretinin görünmemesi söz konusu olamaz

8. Personel departmanında görev yapan bir kullanıcı, personele ait bordroda kullanılan kaynak bilgileri girip kişilerin maaşlarını hesaplamak istiyor. Veriyi, hızlı girilmek ve her ayrı işçi için gerekli formülleri ayrı ayrı yazmamak için aşağıdaki uygulamalardan hangisini kullanmalıdır?

a) Excel’de bordro hazırlanamaz, Microsoft Access programını kullanmalıdır.
b) Her işçi için ayrı senaryo tanımlamalıdır
c) Özet bir tablo yaratıp verileri bunun üzerinde girmelidir
d) Veri/Form

9.Büyük bir tablodan daha kolay kullanılabilen bir tablo yaratmak ve veri analizini kolaylaştırmak için kullanılan Excel uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Senaryolar
b) Süz
c) Alt toplam
d) Özet Tablo

10.Formül oluşturma işlemlerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Formüller içinde sabit sayılar kullanılamaz. Sadece referanslar kullanılır.
b) Formül içinde matematiksel kurallar dahilinde her türlü işlem gerçekleştirilebilir
d) Hesaplamaya = işareti ile başlanır
e) Formül hazırlarken başka bir sayfadaki yada başka bir kitaptaki bir hücre referansı kullanılabilir

11. Aktif tabloya üst bilgi alt bilgi ekleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Görünüm/Rapor yöneticisi
b) Hiçbiri
c) Düzen/Sayfa Yapısı
d) Dosya/Sayfa Yapısı

12. 12/04/1997, 13/04/1997, 14/04/1997,….. Şeklinde ilerleyen bir veri serisi oluşturmak için sırasıyla seçilecek veri serisi türü, birimi ve adım değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarih, Gün ,1
b) Otomatik, Tarih, Gün
c) Büyüyen, Gün, 1
d) Doğrusal, Gün, 1

13. Form kullanırken üst bilgi satırında bulunan veri alan adlarından hangisi /hangileri ölçüt olarak kullanılır?

a) Son veri alanı
b) Sadece sayısal alanlar
c) İlk veri alanı
d) İstenilen bir veya daha fazla veri alanı

14. Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

a) Hücreler kopyalanılırken hücrelerin sadece istenilen özellikleri hedef hücreye aktarılabilir.
b) Excel programı kullanıcının yazdığı verileri yazım denetiminden geçirir
c) Gerektiğinde hücrelere hücre içeriğini anlatmak üzere hücre notu eklenebilir
d) Hepsi doğru

15. Kullanıcı uzun bir tabloda çalışırken listede aşağı doğru indiğinde üstte yer alan başlık satırının sabit kalmasını istiyorsa aktif hücreyi ilgili yeregetirdikten sonra aşağıdaki seçeneklerden hangisini kullanmalıdır?

a) Araçlar/Tablo Koru
b) Biçim/Sabitle
c) Biçim/Hücreler/Kilitle
d) Pencere/Bölmeleri Dondur

16. A1 hücresine 21/06/97 B1 hücresine ise 30/06/97 değerleri girildikten sonra C1 hücresine =B1-A1 formülü girilirse ve C1 hücresine sayı biçimi uygulanırsa C1 hücresinde ne gözlenir?

a) 09/06/97
b) #SAYI
c) #DEĞER
d) 9

17.Aşağıda EXCEL grafikleri ile ilgili verilen tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a) Grafik çizdirildikten sonra grafiğe yeni veri serileri eklenebilir
b) Grafikten bir veri serisi silindiğinde bu tablodan da otomatikman silinir
c) Tablodan bir veri serisi silindiğinde bu grafikten de otomatikman silinir
d) Grafikler çizdirildikten sonra istenirse türü değiştirilebilir

18.Excel çalışma sayfasında aktif hücre A1 iken A1:C12 arası bloklanır ve daha sonra bloğu iptal etmeden C1 hücresine gidilmek istenirse hangi tuş kullanılmalıdır?

a) Mouse ile C1 hücresine tıklanır
b) Ctrl+Yön tuşları
c) Yön tuşları
d) Tab

19. Aşağıdakilerden hangisi Excelde hazırlanan çalışma kitabına ait uzantıdır?

a) XLM
b) XLW
c) XLS
d) Hiçbiri

20.Excel’de çalışmakta bulunduğumuz pencereyi bölümlere ayırmak için ne yapmalıyız?

a) Biçim/Biçem
b) Hiçbiri
c) Pencere/Böl
d) Ekle/Hücreler

21. Ekle/ Çalışma Sayfası komut dizisinin görevi nedir?

A) Yeni bir çalışma sayfası ekler
B. Yeni bir çalışma kitabı ekler
C) Yeni bir grafik ekler
D) Yeni bir çalışma alanı ekler

22.=Soldan(“Kütüphane”;4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kütüp
B. phane
C) Kütü
D) hane

23. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
A) 23
B. 23,4
C) 23,5
D) 23,451

24. Aşağıdakilerden hangisi Görünüm menüsünde yapılabilir?
A) Hücrelere isim verilmesi
B. Hücrelere kenarlık eklenmesi
C) Hücre içeriğinin silinmesi
D) Formül çubuğunun görüntülenmesi

25. C1 hücresindeki =A1+B1 formülünün alt hücrelere (hücre adreslerine
uygun) uygulanması istenmektedir. Buna göre yapılacak en uygun işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) C1 hücresinde iken fare sol düğmesine iki defa tıklanır.
B. C1 hücresinde iken fare sağ düğmesine iki defa tıklanır.
C) C1 hücresinde iken C1 hücresinin sağ alt köşesinden tutularak aşağı doğru
sürüklenir.
D) C1 hücresinde iken C1 hücresinin sağ alt köşesinden tutularak yukarı doğru
sürüklenir.

26. Aşağıdakilerden hangisi sayıların bölümünden, kalanı bulan fonksiyondur?
A) MOD (MOD)
B. MİN ( MIN)
C) MAK ( MAX)
D) ORTALAMA (AVERAGE)

27. =UZUNLUK(“ATATÜRK”) fonksiyonunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6
B. 8
C) 7
D) 9

8. B10 hücresini sabit hücre olarak ifade eden seçenek hangisidir?
A) =$B10
B. =$B$10
C) =B10$
D) =B10

Ders Sahibi;

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER