Üye Kayıt Üye Giriş
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Seti
Masaüstü bilgisayarı cebe sığdırdılar
Masaüstü bilgisayarı cebe sığdırdılar
Avast ve Windows Güncellemeleri Çakışınca!
Avast ve Windows Güncellemeleri Çakışınca!
Toshiba'nın İddialı Bilgisayar Tableti!
Toshiba'nın İddialı Bilgisayar Tableti!
Yeni Microsoft'un Windows tanıtılıyor
Yeni Microsoft'un Windows tanıtılıyor
Skype 7, Mac ve Windows İçin Yayınlandı!
Skype 7, Mac ve Windows İçin Yayınlandı!
kpss-egitim-setleri

PHP Öğreniyorum


Rusça Görüntülü Eğitim Seti

PHP ve Veritabanı İndeksi        

    

                 

      01 – Gerekli Programların Yüklenmesi ve ayarlar        

      02 –  İhtiyaç Tespiti 

      03 – IIS(Internet Information Services) Yüklenmesi 

      04 –PHP 5.0.4 Kurulumu 

      05 – MYSQL yüklenmesi 

      06 – PHPEd isimli PHP Editörünün yüklenmesi 

      07 – PHPEd'in çalışması için önemli bir hatırlatma 

      08 – IIS ile ilgili ayarlar 

      09 – PHP ile neler yapılabilir   

      10 – PHP, ASP, HTML dilleri bir arada kullanılabilir mi?        

      11 – PHP dilinin temelleri        

      12 – PHP diline giriş ve temel yazım kuralları 

      13 – Çıktı komutları, Echo ve Print 

      14 – Veri türleri ve özellikleri   

      15 – Veri Türlerine bakış        

      16 – Boolean veri tipi özellikleri 

      17 – Tamsayılar ve özellikleri 

      18 – Ondalıklı sayılar (Float,Double) ve özellikleri 

      19 – String işlemleri ve özellikleri 

      20 – Diziler (Array) ve özellikleri 

      21 – Nesneler (Object) ve özellikleri 

      22 – Kaynak (Resource) ve özellikleri 

      23 – NULL (değer içermeyen) veri türü ve özellikleri 

      24 – Otomatik tür değiştirme(Type Juggling) 

      25 – Tür atamak (Type Casting) 

 

      Değişkenler  

 

      26 – Değişken Tanımlama ve isimlendirme kuralları 

      27 – Static değişkenler 

      28 – Superglobal değişkenler 

      29 – Local ve Global değişkenler        

      30 – Değişken Değişkenler     

      31 – PHP sayfası dışından değişken kullanımı 

 

      Sabitler          

     

      32 – Sabit tanımlama ve özellikleri       

      33 – Sihirli Sabit (Magic Constants) ve özellikleri        

      34 – Deyimler veya İfadeler (Expressions)                  

      35 – İşlemciler(Operatörler)               

      36 – Operatörlerde işlem öncelikleri    

      37 – Aritmetik işlemciler         

      38 – Atama Operatörü           

      39 – Birleşik Atama Operatörleri        

      40 – Bit-işlem operatörleri      

      41 – İkili sayı sistemi(Binary) ile ilgili kısa bilgi 

      42 – Bit İşlem (Bitwise) operatörleri 

      43 – Karşılaştırma Operatörleri           

      44 – Mantıksal Operatörler 

      45 – Hata Kontrol (Bastırma) Operatörü 

      46 – Komut Çalıştırma Operatörü 

      47 – Arttırma ve Eksiltme Operatörleri 

      48 – Metin Dizisi(String) Operatörleri 

      49 – Dizi Operatörleri 

      50 – Tip (Type) Operatörü 

 

      Kontrol Yapıları

                 

      51 – If (Eğer) Deyimi 

      52 – Else Deyimi         

      53 – ElseIf Deyimi      

      54 – Bir değişkene koşullu değer taşıma (Üçlü-Ternary Operatör)      

      55 – Bir koşula bağlı olarak Kod Blokları çalıştırmak 

 

      Döngüler       

 

      56 – While Döngüsü 

      57 – Do-While Döngüsü 

      58 – For Döngüsü 

      59 – Foreach Döngüsü 

      60 – Döngüyü sona erdirmek (Break) 

      61 – Koşullu olarak döngünün devam etmesi (Continue) 

      62 – Switch Deyimi     

      63 – Fonksiyon tanımlama ve kullanım                        

      64 – Kullanıma hazır (Built-in) PHP fonksiyonları        

      65 – Fonksiyon tanımlama ve çağırma             

      66 – Fonksiyonlara parametre vermek            

      67 – Kapsam 

      68 – Bir Koşula bağlı fonksiyon tanımlama ve çağırma            

      69 – Fonksiyon içinden fonksiyon tanımlama ve çağırma         

      70 – Kendisini çağıran (Recursive) fonksiyonlar          

      71 – Fonksiyonu Varsayılan (Default) değer ile çalıştırmak      

      72 – Referans ile fonksiyona parametre vermek(Global değişken içeriğini fonksiyonla değiştirmek)     

      73 – Fonksiyondan geri dönmek-çıkmak(return)         

      74 – Fonksiyondan değer döndürmek 

      75 – Fonksiyondan çoklu değer döndürmek 

      76 – Fonksiyondan bir başka fonksiyonun döndürdüğü değeri döndürmek 

      77 – Değişken fonksiyonlar 

      78 – Bir fonksiyon yada scriptin durdurulması (Die veya Exit) 

      79 – Nesneler             

      80 – Diziler     

      81 – Direk tanım ile dizi tanımlama 

      82 – Diziye eleman ilave etmek 

      83 – Dizi elemanlarını silmek 

      84 – Array fonksiyonu ile dizi tanımlama 

      85 – Nümerik olmayan dizi indisi kullanmak 

      86 – Dizinin eleman sayısını bulmak(count) 

      87 – Nümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı 

      88 – Alfanümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı 

      89 – Dizi, döngü ve tabloların HTML ile kullanımı(örnek) 

      90 – Döngü ile dizi değerlerini değiştirmek       

      91 – Dizi elemanı giriş sırası ve döngüler          

      92 – Çok boyutlu diziler          

      93 – Dizi Fonksiyonları           

      94 – Belli bir anahtara sahip dizi elemanı var mı? (array_key_exists) 

      95 – Belli bir değeri içeren dizi elemanı var mı? yok mu?(in_array) 

      96 – Belli bir değeri içeren dizi elemanını bulmak(array_search) 

      97 – Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(implode) 

      98  Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(örnek) 

      99 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(explode) 

     100 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(split) 

     101 – Bir dizi tüm elemanlarını, bir komutla değişkenlere taşımak(list) 

     102 – Dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak(array_merge) 

     103 – Mevcut diziye eleman eklenmesi(array_push) 

     104 – Dizinin ilk elemanını silmek(array_shift) 

     105 – Dizinin son elemanını silmek(array_pop) 

     106 – Dizi anahtarlarının başka bir diziye aktarılması(array_keys) 

     107 – Dizi değerlerinin başka bir diziye aktarılması(array_values) 

     108 – Dizinin belli bölümünden yeni dizi oluşturmak(array_slice) 

     109 – Diziyi değerlere göre sıralamak(sort,rsort,natsort,asort,arsort) 

     110 – Diziyi anahtar bilgisine göre sıralamak(ksort,krsort) 

     111 – Bir değişkenin dizi olup olmadığının kontrolü 

     112 – Bir değişkenin varlığını kontrol etmek 

     113 – Metin düzenleme ve düzenli ifadeler                   

     114 – Temel Metin Fonksiyonları         

     115 – Bir metnin uzunluğunu bulmak (strlen) 

     116 – Bir metinden kesit alma (substr) 

     117 – Metnin başında ve sonundaki boşlukları silme (trim) 

     118 – Bir karakterin ASCII karşılığını bulmak (ord) 

     119 – ASCII karşılık bulma ve kullanma (chr) 

     120 – Metin içinde aranan karakterin pozisyonunu bulmak(strpos) 

     121 – Büyük-küçük harf fonksiyonları(strtolower,strtoupper,ucfirst,ucwords) 

     122 – Metin içindeki harfleri başka harflerle değiştirmek(strtr) 

     123 – Değişkenlerin biçimlendirilerek çıktı alınması (printf,sprintf) 

     124 – Temel Tarih ve Saat fonksiyonları           

     125 – Tarih ve saat verisi 

     126 – Tarih - Saat fonksiyonları ve biçimlendirme 

     127 – İstediğiniz tarih ve zamanı oluşturun(mktime) 

     128 – Düzenli ifadeler   

     129 – Eşleştirme deyimleri ve işaretleri 

     130 – Düzenli ifadelerde kullanılan özel karakterler 

     131 – Düzenli ifadelerde Karakter Gruplamaları 

     132 – Bir karakter grubunu aratmak veya taşımak(ereg ve eregi) 

     133 – Aranan karakterleri başka karakterlerle değiştirmek(ereg_replace) 

     134 – Bir metni özel bir karaktere göre diziye bölmek(split) 

     135 – Harf ayrımı yapmayan Özel düzenli ifadeler oluşturun(sql_regcase) 

     136 – Web Formları                

     137 – Superglobal değişkenler ile ilgili bilgi       

     138 – Formlardan GET metoduyla bilgi almak 

     139 – Formlardan bilgiyi dizi olarak göndermek 

     140 – Formlardan POST metoduyla bilgi almak  

     141 – Sunucu ve ziyaretçi işlemlerini tek dosyada yaptırmak 

     142 – Dosya ve Dizin işlemleri  

     143 – Yeni bir dosya oluşturmak(touch) 

     144 – Mevcut olan bir dosyanın silinmesi(unlink) 

     145 – Mevcut dosyayı açmak(fopen) 

     146 – Açılmış dosyayı kapatmak ve file pointer kavramı(fclose) 

     147 – Dosya durumu ile ilgili bilgi fonksiyonları 

     148 – Dosyaya bilgi yazmak(file_put_contents) 

     149 – Dosyaya bilgi yazmak(fwrite,fputs)) 

     150 – Tüm dosyayı bir kerede okumak(file_get_contents) 

     151 – Dosyadan bilgi okuma(fgets,fread,fgetc) 

     152 – Dosyayı satır satır diziye taşımak(file) 

     153– İstediğiniz konumdan istediğiniz kadar okuma(fseek,ftell,rewind) 

     154 – Harici dosya kullanımı (require, include)             

     155 – Dizin fonksiyonları          

     156 – PHP ile veritabanı                      

     157– Veritabanı ve Hızlı SQL kursu     

     158 – Mysql    

     159 – MySql veri türleri 

     160 – MySql-Front ile MySQL bağlantısı ve SQL alıştırması 

     161 – Myqsql front ile SQL Script dosyası kullanımı 

     162 – PHP, MySql ile bağlantı kuramıyor? 

     163 – MySql komutlarına giriş ve SQL alıştırması 

     164 – Veri seçme komutu (select) 

     165 – Bulunan kayıtların görüntülenmesi(mysql_result) 

     166 – Kaç kayıt bulundu? (mysql_num_rows) 

     167 – Bulunan kayıtların satır satır okunması(mysql_fetch_row) 

     168 – Bulunan kayıtların diziye aktarılması(mysql_fetch_array) 

     169 – Bulunan kayıtların nesne'ye aktarılması(mysql_fetch_object) 

     170 – İşiniz bitince hafızayı boşaltın! (mysql_free_result) 

     171 – ODBC   

     172 – Mysql veritabanına ODBC bağlantısı için gerekenler 

     173 – Excel ve MySql veritabanı bağlantısı 

     174 –Microsoft Access ve MySql veritabanı bağlantısı 

     175 – Excel ve MsAccess bağlantısı 

     176 – PHP ve ODBC komutlarıyla MSAccess bağlantısı 

     177 – PHP ve ODBC ile Excel vertabanına ulaşmak 

     178 – PHP ve ODBC komutlarıyla MySql veritabanı bağlantısı 

     179 – DSN tanımlamadan MSAccess dosyasına bağlantı(realpath) 

     180 – PHP ile Microsoft SQL Server bağlantısı 

     181 – Çerez (cookie) işlemleri             

     182 – Cookie (Çerez) Nedir? 

     183 – Çerez oluşturmak (setcookie)     

     184 – Çerezlere ömür biçmek 

     185 – Çerezlerde dizi kullanmak          

     186 – Çerezleri silmek 

     187 – Oturum işlem ve fonksiyonları     

     188 – Oturum açmak ve Oturum çerezi nedir? 

     189 – Oturum değişkenleri ve Sayfa ziyaret sayısı takibi 

     190 – Oturum değişkenlerini, tanımlanan sayfa dışında kullanabilir miyim? 

     191 – Girilen Form bilgilerini Oturum değişkeninde saklayın 

     192 – Oturum değişkenini iptal etmek(unset) 

     193 – Oturum süresi ne kadardır? 

     194 – Oturumu kaldırmak(session_destroy) 

     195 – PHP ile E-mail göndermek         

     196 – Son olarak

ALES Eğitim Seti
Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

SEO En İyi SEO Firması Opencart Opencart E Ticaret İngilizce Öğren Fransızca Öğren Rusça Öğren Arapça Öğren Almanca Öğren Çince Öğren Japonca Öğren İspanyolca Öğren Hollandaca Öğren Kürtçe Öğren