Üye Kayıt Üye Giriş

Metin


Metin

59- Metin alanı

Metin yazmak ve metin alanı açmak için Araç Kutusundaki Yazı Aracı kullanılır.

 1. Eğer tek satırlık bir metin yazmak istiyorsanız:

 2. Araç Kutusundan Yazı aracını seçin.

 3. Sayfa üzerinde herhangi bir yere tıklayın.

 4. Klavyeyi kullanarak metin girişini yapın.

Bir Metin alanı açmak için:
 

 1. Araç Kutusundan Yazı aracını seçin.

 2. Sayfa üzerinde herhangi bir yere gelip, farenin tuşunu basılı tutarak dörtgen bir alan çizin.

 3. Klavyeyi kullanarak metin girişini yapın.

Metin alanlarını köşe noktalarından tutup büyütüp küçültebilirsiniz.

Alanı küçültüğünüzde, sağ alt köşesindeki kare içinde bir noktanın belirmesi, yazının alan içine sığmadığını gösterir.


60- Metin Alanlarını Birbirine Bağlamak

 

Bir metin alanındaki yazıyı başka bir metin alanına akacak şekilde bağlamak için:

 1. İlk metin alanının sağ alt köşesindeki kare üzerine Ok ile gelin.

 2. Parmağınızı fare tuşuna basılı tutarak sürüklemeye başlayın.

 3. Sizinle birlikte hareket eden bir çizgi göreceksiniz.

 4. Bu çizgiyi diğer metin alanının üzerine getirip bırakın.

 5. Sağ alt köşedeki kare bağlantı simgesine dönüşür


61- Alanlar Arasındaki Bağlantıyı Kopartmak

 1. Sağ alt köşedeki bağlantı simgesinin üzerine Ok ile gelin.

 2. Fare tuşuna basılı tutarak sürükleyin.

 3. Sizinle birlikte bir çizgi hareket edecektir.

 4. Bu çizgiyi sayfa üzerinde boş bir bölgeye gelip bırakın.


62- Metin Alanı Tanımı

Bir metin alanı seçili iken

Inspector paletinde Eleman Tanım düğmesini seçerseniz,

Metin alanı ile ilgili bazı değişkenlere ulaşırsınız.

l’ metin alanının soldan sayfa üzerindeki uzaklığını,

t’ alanın üst kenarının sayfanın altına olan uzaklığını,

w’ enini,

h’ ise boyunu belirtir.

Bu bölümlere kendi değerlerinizi yazıp, Enter tuşu ile onaylarsanız, metin alanı verdiğiniz koordinatlara sahip olur.

inset bölümü ise yazının üst, alt, sağ, ve sol kenarlardan uzaklığını belirler.

Display border seçeneği metin alanlarına vermiş olduğunuz çerçeve kalınlığının görüntülenmesini sağlar.


63- Yazıyı Seçmek

 

1- Ok aracı ile bir metin alanını seçerseniz, içindeki tüm metni de seçmiş olursunuz.

2- Eğer alan içindeki belli bir metin parçasını seçmek istiyorsanız, Araç Kutusundan Yazı aracını seçtikten sonra metin alanına girip, farenin tuşu basılı olarak sürükleyin.

3- Ok aracı ile metin alanı üzerine gelip fare tuşunu çift tıklarsanız metin alanının içine girmiş olursunuz. Metin alanı içinde yazı yazarken imleci değiştirmeden alanı taşımak isterseniz Command tuşuna basın imlecinizin ok aracı haline dönüştüğünü göreceksiniz. Taşıma işleminizi gerçekleştirdikten sonra Command tuşunu bıraktığınızda imleciniz tekrar eski haline dönecektir alan içine tıklayıp yazı yazmaya devam edebilirsiniz.


64- Tipografik Tanımlar

 

Metninizin herhangi bir satırında, kelemesinde veya tümünde Font, Stil ve Punto Değişikliği için;

Yazınızı seçtikten sonra,

Text menüsünden Font, Size ve Style komutlarını kullanın.

Veya üst taraftaki araç çubuğu üzerinden ilgili bölümlere gidip değişiklikler yapabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise Inspector paleti üzerinden değişiklikler yapmaktır.


65- Satır arasını değiştirmek

 

Yazınızı seçin. Üst taraftaki araç çubuğunda satır arası bölümüne giderek değişikliği yapın

Satır arasını üç ayrı ölçeğe göre değiştirebilirsiniz.

+ yazı puntosunu 0 (sıfır) olarak alır.

Verdiğiniz + artı değerler Punto olarak satır arasını açar, - eksi değerler ise sıkıştırır.

= yazıya verdiğiniz punto büyüklüğü üzerinden satır arasını açar veya sıkıştırır.

% normal satır arasını %100 kabul eder, üzerine çıktığınızda açar altına indiğinizde sıkıştırır.

Text menüsündeki Leading komutundan Solid yazının satır arası değerini punto büyüklüğü ile bir tutar.

Auto, satır arasını punto büyüklüğünden %20 daha fazla olarak ayarlar.

Other ise var olan satır arasına ek yapmanızı sağlar. Burada ki Extra, Fixed ve Percentage seçenekleri ise yukarıda anlattığım satır arası ölçeklendirme ile aynıdır.


Diğer bir yöntem ise

Inspector paleti üzerinden simgesini seçerek alt taraftaki bölümlerden Leading bölümünü kullanmaktır.

Satır arasını elle açıp sıkıştırmak için Ok aracı ile seçilmiş olan yazı alanının alt ve üst noktalarını kullanabilirsiniz. Aşağı ve yukarı doğru alanın boyutunu değiştirerek satır arasını değiştirebilirsiniz.


66- Harf Arasını Değiştirmek

Inspector paletinden düğmesine tıklayın.

Alt tarafta çıkan alt düğmeciklerden ilkini seçin ve palet üzerindeki Kerning bölümünü kullanın.

Normal değeri 0 ‘dır.

Harf arasını elle değiştirmek için seçili yazı alanının yan tutma noktalarıyla oynayabilirsiniz. Alanı genişletmek harf arasını açar, sıkıştırmak ise daraltır.


67- Sözcük Arasını Değiştirmek

 

Sözcük aralarını ayarlamak için Inspector paleti üzerinden düğmesini seçin.

Alttaki düğmeciklerden ilk düğmeciğine tıklayın.

Aralarını açacağınız kelimelerin arasına imleç ile konumlanın boşluk alanını seçin ve RangeKerning bölümüne değer girerek değiştirin. Bu işlemi tek tek kelimeler arasına sırasıyla uygulayın.

Eğer bu değişikliği toplu olarak uygulamak isterseniz;

Inspector paleti üzerinden düğmesini seçin.

Alttaki düğmeciklerden düğmeciği tıklayın.

Karşınıza çıkan değerlerden Word bölümündeki Opt bölümündeki değeri artırarak yapıabilirsiniz.

Bu değişikliği elle yapmak istiyorsanız, seçili yazı alanının yan tutma noktalarını Option tuşunu basılı tutarak açıp daraltabilirsiniz.


68- Satır Çizgisini Kaydırmak [Baseline Shift]

 

Satır çizgisini kaydırmak için önce yazı alanı içine Yazı aracı ile girip ilgili harf ya da kelimeyi seçin. Inspector paletinden düğmesine tıklayın ve alt düğmeciklerden seçin.

Baseline shift bölümüne yazdığınız artı değerler satırın yukarı, eksi değerler ise aşağıya kaymasına neden olur.


69- Yatay Ölçekleme

 

Yazınızın fontunu yatay olarak daraltmak ya da genişletmek için,

Inspector paletinden simgesini seçip alt taraftaki düğmeciklerden seçin ve

Horizontal scale bölümüne % olarak değer yazın.

Bu değişikliği elle yapmak için seçili yazı alanın köşe tutma noktalarını Option tuşuna basılı olarak değiştirebilirsiniz. Alanı büyütüp küçülttüğünüzde yazı da ona göre büyüyüp küçülür.


70- Paragraf Düzeni

 

Bloklama

İstediğiniz paragraf ya da paragrafları seçtikten sonra dokümanın üzerindeki araç çubuğundan istediğiniz bloklama şeklini seçin.

Bu işlemi Inspector paleti üzerinden yapmak için düğmesine tıklayıp alt düğmeciklerden seçin ve istediğiniz bloklama düğmesine tıklayın.

Diğer bir yöntem ise Text menüsündeki Align komutudur.

Tireleme biçimine etki etmek isterseniz bu bölümdeki bloklama türlerinin yanındaki üç noktalı düğmeciğine basarsanız, karşınıza çıkan tablodaki

Flush zone yüzde kaç uzunluktan itibaren satırların bloklanacağını,

Ragged width ise satır uzunluklarının yüzde kaça getirileceğini belirtir.


71- Paragraf seçenekleri

Bir paragrafın düzenlemesi için Inspector paletinden seçtikten sonra alt düğmeciklerden seçin.

Paragraph spacing bölümü paragraf aralarını satır aralarından farklı olarak açmak için kullanılır.

Indents bölümü ise sağ sol marjlar ile paragrafın ilk satırının ne kadar içeriden başlayacağını belirtir.

Hang Punctuation seçeneği tırnak ve tire gibi işaretlerin paragrafın marjları dışında kalmasını sağlar.

Hyphenation seçeneği tireleme yapılmasını sağlar.

Bu seçeneğin yanındaki üç noktalı düğmeciğine basarak tireleme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Tireleme seçenekleri arasında kelime bölünmesinde kaç karakter kullanacağını Consecutive hyphens ile, Büyük harflerinde tireleme kapsamına alınması için Skip capitalized words seçeneğinin işaretlenmesi ve işaretlendiğinde bir metin parçası içinde seçili bölgeleri tireleme dışında tutmaya yarayan Inhibit hyphens in selection seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Bu işleme rağmen doğru tireleme yapmadığını görürsünüz. Geriye elle tireleme kalmaktadır.


72- Paragraf Çizgileri

Paragraf çizgilerini kullanmak için yazı alanını seçtikten sonra Inspector paletinden düğmesini seçip alt düğmeciklerden ters olanı seçin
Rules menüsünü kullanın.
Centered paragraf aralarına atılan çizgilerin yazı alanına göre ortalı olmasını,
Paragraph
ise atılan çizginin blok cinsinin paragraf blok cinsiyle aynı olmasını sağlar.

Edit seçeneği ile çizgilerin blok genişliğinin % kaçını kaplayacağını belirtebilirsiniz.
Diğer bir değişiklik ise çizgi uzunluğunun paragrafın son satır uzunluğuna [Last line] ya da blok uzunluğuna [Column] göre atılacağını belirtmektir.

Çizgilerin ekranda gözükmesi ve baskıda çıkması için mutlaka alan seçili durumda iken Çizgi tanımı [renk ve kalınlık değeri] verilmelidir.

Eğer metin alanı sınırlarında çizgi kalınlığı istiyorsanız Inspector penceresinden Info bölümüne gelip Display Border’ı işaretleyin.
İstemiyorsanız işareti kaldırın.


73- Kolon ve Satır oluşturmak

Bir yazı alanını seçtikten sonra kolon ve satırlara ayırabilirsiniz.

Yazı alanını seçtikten sonra Inspector paleti üzerinden düğmesine tıklayın, alt düğmeciklerden olanı seçin.

Columns bölümü kolon sayısını, kolon yüksekliğini ve aralarındaki boşluğu belirleyebileceğiniz değişkenleri içerir.
Rows ise aynı değişkenleri satırlar için belirlemenizi sağlar.

Her iki seçeneği bir arada da kullanabilirsiniz. Her iki bölümün alt taraflarında yer alan
Rules
menüleri satırlar ve kolonlar arasında yer alacak çizgi seçeneklerini içerirler.
None, standart olarak çizgi yok anlamındadır.
Inset
, dikeyde ve yatayda kolonların içirdiği satır sayısı ve uzunluğu kadar çizgi atar.

Full height dikeyde
Full width
ise yatayda satır uzunluğu ve satır yüksekliği kadar çizgi atar.
Rules’i kullandığınızda mutlaka Inspector penceresinden Display border işaretli olmalıdır. Eğer çizgiye renk ve kalınlık vermek istiyorsanız Çizgi tanım düğmesini seçip renk ve kalınlık verin.

Flow bölümündeki iki düğmecik kolon ve satırlar arasındaki akış yönünü belirtir.
Balance, metninizi iki kolonda düzenlediğiniz zaman iki kolonun da aynı satır sayısına sahip olmasını istediğinizde seçeneği işaretlerseniz, her iki sütündaki satır sayısını eşitler.
Modify Leading, iki kolonda düzenlediğiniz metninizin birinci kolondakini sabit bırakarak ikinci kolondakini, dikeyde dağıtarak aynı boya getirir.
Copyfit, metninizin alan içindeki boşluklarını orantısal olarak büyüterek sığdırmasına yarar.

Farklı punto ve karakterde ki metinleri, punto ve karakter ayrımı yapmadan büyültür.
min. ve max. değerleri değiştirildiğinde [artı veya eksi] otomatik olarak program tarafından hesaplanarak önerilen Current değerine göre büyültülür veya küçültülür.
First Line Leading, bir alan içinde bulunan metninizin, alanın dört bir tarafından otomatik olarak eşit boşluklar bırakmasına yarar. Bir nevi Inset komutlarının otomatik olarak uygulanmasıdır.

Bu uygulamayı yapmak için;

Önce bir metin oluşturun, sonra Font ve punto değerleri verin.

Metin alanı seçili durumda iken Inspector penceresinden alan değerlerini büyültün.

First Line Leading değerini yükseltin.

Inspector penceresinden Display Border’i işaretleyin, sonra Çizgi ve dolgu renklerini verin.


74- Marjlar ve Tab Durakları

 

Metin alanının içine Yazı aracı ile girdiğinizde, üst tarafta yazı cetvelini görürsünüz.

Eğer böyle bir cetvel görünmüyorsa View menüsünden Text Rulers komutunu verin. Bu komutun yan tarafındaki onay işareti komutun aktif olduğunu gösterir.

Tablı yazı oluşturmak için metin aracını seçin ve sayfa üzerinde bir alan açın,

Klavyeden Tab tuşuna basın metninizi yazın tekrar Tab tuşuna basın ve metninizi yazın, metninizdeki duraklamalar için klavyeden Tab tuşunu kullanarak tüm metninizi yazın, daha sonra Tab aralıklarını düzenlemek için metin alanı içindeki metninizi Metin aracı ile seçin.

Bir Tab durağı kurmak için, önce Tab tipini yukarıdan taşıyarak cetvel üzerine yerleştirin,

Yerleştirdiğiniz Tab tipi, metninizi yazarken Tab tuşuna bastığınız bölümü hizalar.

Eğer Tab tipini yukarıdan taşıyarak yerleştirme işlemini sayfa üzerinde nereye geleceğini görerek yapmak istiyorsanız, File menüsünden Preferences komutu ile ulaştığınız pencereden, Text bölümünün Track tab movement with vertical line seçeneğini işaretleyin.

Tab durağının yerini değiştirmek isterseniz, ilgili Tab simgesinin üzerine çift tıklayın ve çıkan tabloyu kullanarak tip, konum ve dolgu karakteri değişikliğini yapın.

Eğer iki tab arasında dolgulama isterseniz, Leader bölümünden dolgu tipini seçebilirsiniz.

Tab durağınızın tipini bloklu yapmak isterseniz, metninizi oluştururken mutlaka blok başına ve blok sonuna tab basmak zorundasınız.

İlk bastığınız tab blok başlangıcını ikinci bastığınız tab ise blok bitimini belirleyecektir.

Eğer tek tab basarsanız bloklu tab biçimini yaratamazsınız.


75- Bir Tab Durağını Silmek

İlgili Tab simgesini yazı cetveli üzerinden tutup üst ya da alt tarafa sürükleyip bırakın.


76- Metin Stilleri

Seçmiş olduğunuz paragraflara önceden oluşturduğunuz metin stillerini uygulayarak, font, punto, satır arası, harf arası ve paragraf düzeni gibi komutları bir hamlede uygulayabilirsiniz.

Stilleri kullanmak için Window menüsündeki Panels bölümünden Styles komutunu verin. Karşınıza gelen Styles paletindeA’ işareti ile gösterilen stiller metin stilleridir.

Metin stillerini kullanabileceğiniz diğer bir yer ise Inspector paletindeki ..... simgesinin en altında bulunan menüdür.

Yeni Bir Metin Stili Oluşturmak

Bu işlem için değişik iki yöntem kullanabilirsiniz:

1. Yöntem

Bütün seçimleri iptal edin. [Sayfa üzerinde boş bir alana Ok ile tıklayın]

Styles paleti üzerinde Normal Text seçili olsun.

Inspector paleti üzerinden veya menü komutlarıyla metin özelliklerini ayarlayın.

Styles paleti üzerindeki Options menüsünden New komutunu verin.

Style-1 adıyla oluşan yeni stilin üzerine çift tıklayıp ismini değiştirerek onaylayın.

2. Yöntem

Bir metin parçasını seçin.

Inspector paleti üzerinden veya menü komutlarıyla metin özelliklerini ayarlayın.

Styles paleti üzerindeki Options menüsünden New komutunu verin.

Style-1 adıyla oluşan yeni stilin üzerine çift tıklayıp ismini değiştirerek onaylayın.


77- Stili Uygulamak

 

Hiç seçim yapmaksızın Styles paleti üzerindeki bir stili simgesinden tutup ilgili metin üzerine bırakarak uygulayabilirsiniz.

Normal olarak bu komuttan sadece üstüne taşıma yaptığınız paragraf etkilenir. Eğer bütün metin alanına bu şekilde stil vermek istiyorsanız, Preferences bölümünde Text kategorisinde Dragging a paragraph style changes başlığının altındaki Entire text container seçeneğini işaretleyin.

Bir metin stilini uygulamanın diğer bir yöntemi ise ilgili metni seçtikten sonra Styles paleti üzerinden bir metin stili ismini seçmektir.


78- Stil Tanımını Değiştirmek

 

Daha önceden oluşturmuş olduğunuz bir metin stilini seçtikten sonra Styles paletindeki Options menüsünden Edit komutunu vererek, stilin tanımını değiştirebilirsiniz.

Değişiklikleri yapıp OK diyerek bu pencereyi kapatırsanız, doküman üzerinde o stilin uygulandığı bütün metinler yeni tanımlara uyar.

Diğer bir yöntem ise sayfa üzerindeki bir metni seçip gerekli tipografik değişiklikleri yaptıktan sonra Styles paletindeki Options menüsünden Redefine komutunu vermektir. Karşınıza çıkan iletişim kutusu üzerinden yeniden tanımlamak istediğiniz stil adını seçip OK deyin.

Eğer bir stili başka bir stilin temeli olarak tanımlamak istiyorsanız, sayfa üstünde seçili bir şey olmadığına dikkat ederek ilgili stili seçin ve Options menüsünden Set Parent komutunu verin. Karşınıza gelen iletişim kutusu üzerinden temel stili seçin ve OK deyin. Böylece ilk seçtiğiniz stil ikinci seçtiğiniz stilin alt stili haline gelir. Temel stildeki tanımları değiştirdiğinizde, bu tanımlar alt stil tarafından da paylaşılıyorsa, alt stil otomatik olarak bu tanımları içerir.


79- Stilleri Silmek

 

Önce sayfa üzerinde seçili bir şey olmadığına emin olun. Daha sonra silmek istediğiniz stilin adını Styles paletinden seçip, Options menüsünden Remove komutunu verin.


80- Stilleri Stilleri Kaydetmek [Export]

 

Freehand 9 ile gelen yeni bir uygulama da Stilleri kaydedebilmek.

Birçok uygulamada kullandığınız metin veya çizim stillerini diskinizin üzerine kaydedip [export] daha sonra çalıştığınız sayfa üzerine çağırabiliyorsunuz [import].

Stilleri kaydetmek için;

Stil penceresinden Option>Export komutu verin.

Ekrana gelen Export Styles penceresinden kaydetmek istediğiniz stilleri seçin.

Seçiminizi yaptıktan sonra Export düğmesine onay verin.

Ekrana gelen pencerede kaydetmek istediğiniz stillere bir isim vererek Save düğmesini onaylayın.

Diskinizin üzerinde vermiş olduğunuz isimde bir Freehand belgesi yaratılacaktır.


81- Stilleri Çağırmak [Import]

 

Gerektiğinde farklı bir sayfa üzerinde daha önceden hazırladığınız sayfa üzerindeki stilleri kullanmak isterseniz, Stil penceresinden Option>Import komutu verin.

Ekrana gelen dosya aç pencerede, diskinizin üzerinde daha önce kayıt ettiğiniz dosyayı bulun, seçin ve Open komutu verin.

Çağırdığınız stillerin Stil pencerenizde yer aldığını göreceksiniz.


82- Harfleri Büyük-Küçük Hale Çevirmek

Küçük harflerle yazılı metninizi büyük harlere, büyük harflerle yazılı metninizi küçük harflere çevirebilirsiniz.

Metninizi seçip Text>ConvertCase menüsüne ulaştığınızda seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekler:

Upper, seçili tüm küçük harfleri büyük harflere çevirir.

Lover, seçili tüm büyük harfleri küçük harflere çevirir.

Small Caps, seçili küçük harfleri Setting ayarlarındaki değer kadar büyülterek, büyük haflere çevirir. Seçili metnin ilk harfi büyük başılıyorsa ilk harfi olduğu gibi bırakarak, küçük harleri büyük harflere çevirir.

Title, tümü küçük yazılmış metnin ilk harflerini büyük harlere çevirir, büyük harflerle yazılı metninizi ise ilk harlerini büyük bırakarak diğer harleri küçültür.

Sentence, küçük harflerle dizili metninizin paragraf başlangıcındaki ilk kelimenin ilk harfini büyültüp diğer harfleri aynı bırakır. Eğer seçili tüm metin büyük harflerden oluşuyorsa, paragraf başlangıcındaki ilk kelimenin ilk harfini büyük bırakarak diğer hafleri küçültür.

Settings penceresinde ise:

1- İşlem yapma yüzdesi verebileceğiniz bir alan,

2- Vermiş olduğunuz değerin hangi seçenekleri kapsayacağını içeren liste,

3- Uygulama kapsamı dışında tutacağınız kelimelerin listelendiği bölüm,

4- Kapsam dışı bırakacağınız kelimeleri alana yapıştıracağınız veya sileceğiniz düğmeleri içerir.

Programın tabanı ingilizce olduğundan türkçe harflere (ş,i,ğ gibi) bu komutu uygulayamazsınız.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER