Üye Kayıt Üye Giriş

HAZIR FONKSİYONLARI KULLANMA


HAZIR FONKSİYONLARI KULLANMA

Fonksiyonlar, bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri, sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir.

 Topla Fonksiyonu

Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak üzere formül hazırlarken yukarıdaki örnekte yapıldığı gibi formül çubuğuna içerikleri toplanacak hücrelerin adlarını tek tek yazmak yerine, Excel'in hazır TOPLA() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.

Bu amaçla formül yazmak üzere formül çubuğuna "=" karakterini yazdıktan sonra büyük harflerle TOPLA yazılır. Fonksiyonlara parametre olarak verilen bilgiler parantez içine yazılır. Formülde aynı hat üzerindeki hücreleri toplamak için bütün hücre adlarını fonksiyona parametre olarak vermek pratik değildir. Bu gibi durumlarda içerikleri aynı işleme tabi tutulacak hücreler, Hücre Erimi olarak belirtilir. Hücre erimlerinde, işleme tabi tutulacak ilk hücre ile son hücrenin adı arasına iki nokta ":" karakteri konulur.

 Eğer kullanmak istediğiniz hazır fonksiyonun özelliklerini biliyorsanız formül çubuğuna formülü doğrudan yazabilirsiniz, bilmiyorsanız "Ekle" menüsündeki "İşlev" komutundan yararlanabilirsiniz. Komutu vermeden önce kendisi için formül hazırlamak istediğiniz hücreyi aktif hücre durumuna getirmeniz gerekir.

 

 


 

 

 

 

 

 

"Ekle-İşlev" Komutu verdikten sonra ekrana "İşlev Yapıştır" diyalog kutusu gelir. Bu pencerede "İşlev Kategorisi" ve "İşlev Adı" adında iki liste kutusu bulunmaktadır. Ayrıca "En Son Kullanılan" adında bir kategori daha vardır. "Topla" işlevi bu listede de yer alabilir.

 Otomatik Toplama:

Excel, TOPLA() işlevi dışında otomatik toplama adıyla bir kolaylık daha sunmaktadır Otomatik toplama işlemi için araç çubuğunda yanda görülen düğme bulunmaktadır.

 

Otomatik toplama imkanından yararlanmak için, sonucu bulunacak değerin yazılacağı hücre önce aktif hücre durumuna getirilmelidir. Ancak bu hücrenin söz konusu sütun veya satırda içeriği toplanacak en son hücreden hemen sonraki hücre olmasına dikkat etmelisiniz. Yukarıda verilen örneği şimdi de  otomatik toplama özelliği ile yapalım.

Bu amaçla, sonucun yazılacağı B8 hücresini aktif hücre durumuna getirelim. Daha sonra araç çubuğu üzerindeki otomatik toplama düğmesini tıklarsanız, Excel, B sütununda bulunan ve sayısal değer içeren hücrelerin erim olarak kullanıldığı bir formülü otomatik olarak hazırlar. Excel, sizden hazırlanan bu formülü onaylamanızı ister (Enter'a basınız). Aşağıda verilen ekran görüntüsünü inceleyiniz.

 

 

 


 

Eğer içeriklerini toplamak istediğiniz hücrelerin Excel tarafından tespit edilmesini istemiyorsanız, söz konusu hücreleri seçili duruma getirip ondan sonra araç çubuğundaki "Otomatik Topla"
düğmesine tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülerini inceleyin.

 

 

 

 

 

 

Eğer Fonksiyonu

Değerler ve formüller üzerinde koşula bağlı testler yapmak için "Eğer" fonksiyonunu kullanırız. Belirlediğiniz koşulun sonucu "Doğru" ise bir değeri, "Yanlış" ise başka bir değeri verir. Bu fonksiyon dışarıdan parametre olarak üç bilgi almaktadır. İlk parametrede bir karşılaştırma bulunmaktadır. Karşılaştırmanın sonucu doğru değerini içeriyorsa "Eğer" fonksiyonu geriye kendisine 2. parametre olarak verilen bilgiyi, karşılaştırmanın sonucu yanlış ise "Eğer" fonksiyonu bu kez 3.parametreyi geriye döndürür.

 

EXCEL'de  mantıksal bir koşulu sınamak için aşağıdaki işlemciler kullanılır.

<             küçük

<=           küçük veya eşit

=             eşit

>=           büyük veya eşit

>             büyük

<>           eşit değil

 

EXCEL'DE işlemlerde işlem önceliği şu şekildedir:

1.        parantez içi

2.        * veya /

3.        + veya -

 


Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek amacıyla aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz.

 

 

 

Bu örnekte her satırda bir müşteriye ait toplam alım ve ödemeler tutarı yer almaktadır. Söz konusu müşterinin satın aldığı malların fatura değeri yaptığı ödemelerden fazla ise D sütununa "Borçlu", yaptığı ödemeler daha fazla ise bu kez D sütunundaki ilgili hücreye "Alacaklı" bilgisi yazılacaktır. D sütunundaki hücrelerin içeriklerini belirlemek için yazılacak IF fonksiyonu ekranda görülmektedir.

D2 hücresine yazdığınız formülü D3 hücresine kopyalayınız.

 

 

 

 


İç İçe Eğer Kullanımı

 

=EĞER(A2<20;"SOĞUK";EĞER(A2<70;"ILIK";"SICAK"))

Dikkat:

1.      Açılan ve kapatılan parantez sayıları birbirine eşit olmalıdır.

2.      Karakterler çift tırnak içinde gösterilmelidir. Sayılar çift tırnak içine alınmazlar.

3.      Doğru ya da yanlış değer verilmeyecekse noktalı virgül mutlaka konulmalıdır.

 Örnek;

 "EĞERSAY"

B9 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: =EĞERSAY(C2:C8;1) formülünün anlamı: C2 ile C8 arasındaki hücrelerden değeri 1 olanları say.

"EĞER" ile "VE" nin birlikte kullanımı

B2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: =EĞER(VE(B2=1;C2=2);1;0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit  ve C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz, değilse 0 yaz.

 

"EĞER" ile "YADA" nın birlikte kullanımı

C2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: =EĞER(YADA(B2=1;C2=2);1;0) formülünün anlamı: B2 hücresindeki değer 1'eşit  yada C2 hücresindeki değer 2'ye eşit ise sonucu 1 yaz, değilse 0 yaz.


 

 


 

 

 

 

 

 

ORTALAMA FONKSİYONU

"ORTALAMA" fonksiyonu, değerlerin toplamını değer sayısına bölerek ortalamayı hesaplar.

Bu fonksiyonun en büyük avantajı, uzun formüller yazmak zorunda olmamanızdır. Örneğin, 13 tane hücre içerisinde yer alan sayıların ortalamasını hesaplamak için uzun bir formül hazırlamanız gerekir:

 =(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13)/13

 Ancak bu uzun formülün yerine " ORTALAMA " fonksiyonunu kullanmanız yararınıza olacaktır:

 = ORTALAMA (C1:C13)

 

 

 


 

 

 

E2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: =ORTALAMA(B2:D2)

F2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: =EĞER(E2<45;"KALDI";"GEÇTİ")

G2 HÜCRESİNDEKİ FORMÜL: EĞER(E2<25;0;EĞER(E2<45;1;EĞER(E2<55;2;EĞER(E2<70;3;EĞER(E2<85;4;5)))))

B2 ile B8 arasındaki 1'lerin sayısını bulmak için   "=EĞERSAY(B2:B8;1)"; 2'lerin sayısını bulmak için =EĞERSAY(B2:B8;2) formülü kullanılır.

 

Karma Adres:

Örnek Çarpım Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$A3: A 3'deki değerler sabit kalsın.

B$2: 2. Satırdaki değerler sabit kalsın.

1. Sayfanın A1 adresindeki değer ile 2. Sayfadaki A1 adresindeki değeri topla.

3.sayfanın A1 hücresinde iken: "=Sayfa1!A1+Sayfa2!A1" 

=ENÇOK_OLAN(A1:A8)     : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde en çok yinelenen değerleri bulur.

=MAK(A1:A8)                    : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur.

=MİN(A1:A()                     : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük" sayıyı bulur.

=EĞERSAY(A1:A8;"<3")    : A1 ile A8 arasındaki hücrelerde 3'ten küçük olan sayıları sayar.

=TOPLA(A5:A10;B5:B10)  : A5 ile A10 arasındaki hücrelerin değeri ile B5 ile B10 arasındaki hücrelerin değerlerini topla.

 Yüzde Bulma

 

 

 

 

 

 

 

 

=ETOPLA(C3:C9;"<10";C3:C9) : C3 ile C9 hücreleri (mantıksal koşulun sınanacağı bölge) arasindaki sayılar eğer 10 dan küçükse C3 ile C9 (toplama işleminin yapılacağı bölge) hücrelerindeki sayıları topla. A8 hücresindeki değer, A1 ile A7 hücreleri arasındaki sayıların toplamıdır.

 

 

Mu

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER