Üye Kayıt Üye Giriş

Hesaplamak ve Grafik Eklemek


Hesaplamak ve Grafik Eklemek

 

             Satır ve Sütunları Otomatik Olarak Toplamak

          Standart araç çubuğundaki otomatik toplam düğmesine tıklayarak satır ve sütunları toplayan formül oluşturulur. Otomatik toplam 3 şekilde kullanılabilir: etkin hücreye en yakın satır ya da sütundaki verileri toplamak; seçilmiş olan herhangi bir erimdeki verileri toplamak ve diğer toplamları içeren hücrelerin toplamını (genel toplamlar) almak. En yakın hücre erimindeki verileri otomatik olarak toplamak için, Otomatik Toplam düğmesine çift tıklamak yeterlidir. 


          Aritmetik İşlemler

       
   Excel’de formül kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar : 

          Yazılan her formül ‘‘=’’ ile başlar 
          Verilerin başına ‘‘=’’ işareti konmaz. Bu durumda yazılan aynen hücre içinde görünür. 
          Formül içeren hücrelere veri girişi yapılmamalıdır. Bu alanların sonuçları Excel tarafından hesaplanarak yazılır. Bilgi girişi yapıldığı an formül silinir.


          İşlev Sihirbazı Yardımıyla Formül Yazmak

         
Hesaplama yapılacak olan hücre seçildikten sonra Standart araç çubuğunun üzerindeki İşlev Sihirbazı düğmesinden formüllere ulaşılır. İşlev kategorisini ve işlevin adını seçtikten sonra gerekli argümanların girilmesi ile formül kolaylıkla yazılabilmektedir.


          Mantıksal Fonksiyonlar

Fonksiyon Adı

Açıklama 

SUM

Toplam (=A1+A2+A3) ya da (=A1:A3)

IF 

Eğer (Şart;doğruysa_değer;yanlışsa_değer)

MAX

İstenen aralıklardaki en büyük sayı değerini bulur

MIN

A1:A3 İstenen aralıklardaki en küçük sayı değerini bulur

RANDOM

Rasgele Sayı Üret

NOW

Bulunulan hücreye günün tarih ve saatini yazar

AVERAGE

Ortalamayı bulur 

COUNT

Belirtilen aralıklarda kaç tane rakam olduğu sayısını bulur.

COUNTBLANK

Belirtilen aralıklardaki boşluk değerlerinin sayısını bulur.

        

          Grafik Oluşturma

         
Grafikte görünmesi istenen dataların bulunduğu hücreler seçilir. Satır ya da sütun başlıklarının da gösterilmesi isteniyor ise bunların bulunduğu hücreler de seçim alanının içinde yer almalıdır. Grafik sihirbazı olarak da adlandırılan kısayol düğmesi ile grafik hazırlanır.

   

Resim 5.1

Resim 5.2


1. Adım: Standart Types ve Custom Types pencerelerinde grafiğin şekli belirlenir

2. Adım: Verilerin satır yada sütun bazında işleneceği seçilir.

    

     Resim 5.3

TITLES

Chart Title : Grafiğe Başlık yazılır. 

Category (X) axis : X eksenine alt başlık yazar

Category (Y) axis : Y eksenine alt başlık yazar

GRIDLINES

Category (X) axis ve Category (Y) axis seçenekleri grafikteki yatay ve dikey çizgileri belirler.

Major Gridlines : Aralıkları tam olarak alır.

Minor Gridlines : Aralıkları bölünmüş olarak belirler.

LEGEND

Show Legend : Grafiği istenen verilerin isimlerini ya da başlıklarını gösterir.

Placement : Legend’ın yerini belirler.

DATA LABELS

None : Grafikteki değerleri, isimleri göstermez.

Show Value : Değerleri grafiğe ekler.

Show Label : Başlıkları grafikte gösterir.

DATA TABLES

Show Data Tables : Grafiğin hemen altına verilerin girildiği tabloyu yerleştirir

Show Legend Keys :Grafikte bulunan verilerin ayrılmasını sağlıyan LegendKeyleri gösterir.

    

     Resim 5.4

         
As New Sheet ile yeni bir sayfada, As Object in ile aynı sayfada oluşacak grafiğin çizimi tamamlanır.


          Grafiğe Data Eklemek 

         
Grafik Yaprağına data eklemenin en kolay yolu, çalışma yaprağındaki datayı kopyalayarak grafiğe yapıştırmaktır. Bir diğer yolu ise Chart menüsünden ADD DATA komutunu uygulamaktır. Eklenmek istenen datalar bloklanmak suretiyle seçilir


          Grafiğin Başlığını, Değerlerini Değiştirmek

         
Kategori başlıklarını değiştirmek için çalışma sayfasında başlıkların bulunduğu hücreler seçilir ve yeni bilgisi yazılır. Başlıkları grafikten değiştirmek için ise; rafik seçildikten sonra Chart menüsünden Source Data seçilir. Category axis Labels kutusunun Series sekmesinde yeni aralık tanımlanması suretiyle değiştirilir. Aynı zamanda Name kutusuna yeni başlık girilmesi sureti ile de değiştirme yapılır yalnız bu şekilde değiştirme yapıldığı taktirde çalışma sayfası ile olan bağlantısı ortadan kalkacaktır.Değerler ise çalışma sayfasına yeni değerlerin girilmesi ile değiştirilir. Grafik başlığı, Eksen Başlıkları ise text boxlardan değiştirilebilir.


          Grafiğin Çalışma Sayfasından Yeni Sayfaya Taşınması

         Yeri değiştirmek istenen grafik seçildikten sonra CHART menüsünden LOCATION komutu uygulanır. Çalışma yaprağı içindeki grafiği yeni bir grafik sayfasına taşınmak için AS New Sheet kutucuğu seçilir. Başka bir sayfada yerleşmiş olan grafiği çalışma yaprağına taşımak için ise As Object In kutucuğu seçilir.


         Grafiğin Rengini, Yazı Tiplerini Değiştirme

        
Kısayol menüsünden Format Plot Area komutu ile grafik üstünde her türlü düzenleme işlemi yapılır. Aynı menüye Format -à Selected Plot Area ile de ulaşılabilir.


          Grafik Serilerinin Yeniden Düzenlenmesi

Grafikte değişlik yapmak istenen seri seçildikten sonra kısayol menüsünden Format Data Series seçilir.

    

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER