Üye Kayıt Üye Giriş

Programlama Temelleri


Programlama Temelleri

Cümleler

Bir cümleyi yazıp Enter tuşuna bastığınızda o komut cümlesi değerlendirilir ve yazım yanlışları saptanır. Büyük küçük harf ayrımı yapılmaz. Komutun ilk harfi otomatikman büyültülür. Komut olmayan açıklama satırları için tek tırnak, Rem ya da Remark kullanılır.

Rem Yardım Düğmesi

' Bu düğme tıklanınca çalışır.

Print "Yardım yok" 'satır arasına da açıklama koyabilirsiniz

Değişkenler

Kullanıcıdan alınan bilgiler ve hesaplama sonuçları değişken denilen geçici bölgelerde tutulur. Değişken adları en fazla 255 karakter olabilir. Değişken adı bir alfabe karakteri ile başlamalıdır. Değişkenin özellikleri ise aşağıda verilen listedeki gibi belirlenir:

s -String : Karakter dizisi

n - Integer : Tamsayı (-32768 +32767)

l - Long : Uzun Tamsayı (yaklaşık +/- 2 milyar)

f - Single : Tek Duyarlı Ondalıklı Sayı (floating)(1E-45, 3E38)

d - Double : Çift Duyarlı Ondalıklı Sayı (floating)(5E-324 )1.8E308

c - Currency : Para değeri ($) (xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx)

b - Boolean : Doğru/Yanlış (true-false 0/-1)

v- Variant : Değişken

d - Date : Gün ve saat bilgisi (1/1/100 den 12/31/9999 a kadar)


Değişken Tanımları

Bir formda tanımlanan değişken o formda yaratılacak tüm prosedürlerde kullanılabilir. Bir prosedürde Dim ya da Private ile yerel olarak tanımlanan değişken ise sadece o prosedür için tanımlı kalır. Genel tanımların kısıtlanması kod hatalarının ayıklanması açısından kolaylık getirir. Bu nedenle yalnızca prosedür içinde kullanılacak değişkenler yerel olarak tanımlanmalıdır. Heryerde (formlar arası) kullanılabilecek değişken tanımlaması ise Public ile tanımlanmalıdır.

Dim değişkenadı [As değişkentipi] [, değişkenadı2 [As değişkentipi2]]

Private değişkenadı [As değişkentipi] [, değişkenadı2 [As değişkentipi2]]

Public değişkenadı [As değişkentipi] [, değişkenadı2 [As değişkentipi2]]

Buna göre dolar olarak gösterilecek para değişkeni tanımı şu olabilir:

Dim cPara As Currency

Atama ve Özellik Belirleme

Değişkenlere değer ataması için "=" ya da "Let" deyimi kullanılır. Değişkenin adı eşitliğin sağ tarafında, değeri ise sol tarafında olmalıdır.

Faiz = .6

Let Faiz = .6

Yardım.Caption = "&Yardım" 'Yardım düğmesinin başlığını belirler

Yardım.Left = Yardım.Left-200 ' Yardım düğmesini 200 piksel sola alır

Yardım.Visible = False ' Yardım düğmesini gizler

Yardım.TabStop = False ' Tab ile bu düğmeye geçilmez

' Alttaki komut yardım düğmesi gizli ise görüntüler, değilse gizler

Yardım.Visible = Not(Yardım.Visible

Sayılar ve İşlemler

Tamsayı (Integer) değişkenlere reel sayı atandığında tamsayıya yuvarlanarak atanır. Değişken tipine uymayan bir atama yapılır ise sistem uyarı verir.

Dim Sayi As Integer

Dim Yil As String

Sayi = 50000 ' Yanlış, en fazla 32768.

Sayi = 32.2 ' 32 olarak atanır

Sayi=Val("1994") ' 1994 değeri atanır

Yil = Str$(1994) ' "1994" değeri atanır

Aritmetik işlemlerde parantezlerin önceliği vardır. Parantez yok ise yukarıda belirtilen öncelik sıraları uygulanır. Aynı öncelik sırasına sahip olan işlemler soldan sağa doğru gerçekleştirilir.

Aritmetik Operatörler ve Öncelik Sırası

1
^
Üs alma

2
-
Negatif sayıları gösterme

3
*
Çarpma

3
/
Bölme

4
\
Tamsayı bölme

5
Mod
Kalanı bulma (5 Mod 2 = 1) (Tamsayı)

6
+
Toplama

6
-
Çıkartma

Farklı tipte iki sayıya işlem yapıldığında sonuç sayılardan daha duyarlı olan tipte olur. Duyarlılık sırası Integer, Long, Single, Double ve Currency'dir.

Komut İşlemleri Kodlama

Visual Basic'de nesnelere hangi durumlarda hangi işlemleri yapacağı kodlama ile belirtilir. Bunlar nesnenin üzerine farenin gelmesi, nesnenin tıklanması ya da nesnenin çift tıklanması gibi durumlar olabilir.

Bir komut düğmesini kodlamak için:

Düğmeyi çift tıklayınız.

Kod penceresine gerekli kodu giriniz. İlk olarak ekrana gelen prosedür tıklama için olacaktır. Değişik olaylar için sağdaki prosedür düşen listesini tıklayarak diğer durumları seçip değişik kodlar yazabilirsiniz.

İlk satırdaki Private Sub xxxx_Click() komutu bu prosedürün xxxx komut düğmesi tıklandığında çalışacak prosedür olduğunu belirtir. En alt satırdaki End Sub komutu ise prosedürün bittiğini göstermektedir.

Bir diğer komut düğmesine kod yazmak için kod penceresini kapattıktan sonra, o düğmeyi çift tıklayarak, ya da açık olan kod penceresinin sağdaki nesne düşen listesini tıklayarak ve istenilen nesneyi seçerek de prosedürü yazabiliriz.

Diyalog Pencereleri

Yazı kutusu dışında kullanıcıdan bilgi almak için diyalog pencereleri kullanılabilir. Bunun için kullanılan fonksiyon InputBox (kullanıcının girdiği biçimde atanır) ya da InputBox$ (karakter olarak atanır) dır.

InputBox$ (Açıklama$[,[Başlık$][,[İlkDeğer$][,x%,y%]]])

Sub Form_Load

'Form görüntülendiğinde adınızı soran diyalog penceresi ekrana gelir.

Ad = InputBox$("Lütfen adınızı giriniz:", "Ad", "Damla Buket")

End Sub

Prosedür Kodu

Bu kısımda program için gerekli hesaplamalar yazılacaktır. Programın içine yazılacak olan açıklamalar için satırın en soluna tek tırnak işareti koymak yeterlidir. Yazı kutusundan gelen değerlerin sayı değerine çevrilmesi için gerekli komut Val komutudur.

"txtSure" yazı kutusunun değerini bir değişkene atamak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

' Sure değerini değişkene atar

nSure = Val(txtSure.Text)

Programın Çalıştırılması

Bir program 3 şekilde çalıştırılabilir:

Visual Basic araç çubuğu üzerindeki "Start" düğmesine basınız.

Run/Start menü seçeneğini tıklayınız.

Klavyede F5 tuşuna basınız.

Hata olduğu takdirde bunlar bir pencerede görüntülenecektir.
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER