Üye Kayıt Üye Giriş

Select Menü ÖrnekleriSelect Menü Örnekleri


<html><head>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var shr = new Array(9);
var vli = new Array(9);
var bsk = new Array(9);
var nfs = new Array(9);
var plk = new Array(9);

shr[0] = "a" ;
vli[0] = "İlhan 123";
bsk[0] = "Başkan";
nfs[0] = "0123456789 ";
plk[0] = "email@emaili.com";

shr[1] = "b" ;
vli[1] = "Alev 123";
bsk[1] = "Başkan Yrd.";
nfs[1] = " 0123456789";
plk[1] = " email@emaili.com";

shr[2] = "c" ;
vli[2] = "Tarık 123";
bsk[2] = "Sekreter";
nfs[2] = "0123456789";
plk[2] = "email@emaili.com";

shr[3] = "d" ;
vli[3] = "Dilek 123";
bsk[3] = "Personel";
nfs[3] = " 0123456789";
plk[3] = " email@emaili.com";

shr[4] = "e" ;
vli[4] = "Cemal 123 ";
bsk[4] = "Personel";
nfs[4] = " 0123456789";
plk[4] = " email@emaili.com";

shr[5] = "f" ;
vli[5] = "İbraam 123 ";
bsk[5] = "Personel";
nfs[5] = " 0123456789";
plk[5] = " email@emaili.com";

shr[6] = "g" ;
vli[6] = "Ali 123 ";
bsk[6] = "Personel";
nfs[6] = "0123456789";
plk[6] = "email@emaili.com";

shr[7] = "h" ;
vli[7] = "Cenk 123";
bsk[7] = "Çaycı";
nfs[7] = " 0123456789";
plk[7] = " email@emaili.com";

shr[8] = "i" ;
vli[8] = "Mustafa 123";
bsk[8] = "Şöför";
nfs[8] = "0123456789";
plk[8] = "email@emaili.com";

shr[9] = "k" ;
vli[9] = "ksabitk";
bsk[9] = "webmaster";
nfs[9] = "Luzumsuz";
plk[9] = "ksabitk@hotmail.com";

function bilgi() {
var page = document.degisikform;
var choice = page.shrlist;

for (var i = 0; i <= shr.length; i++) {
if (choice.options[choice.selectedIndex].value == shr[i]) {
page.vli.value = vli[i];
page.bsk.value = bsk[i];
page.nfs.value = nfs[i];
page.plk.value = plk[i];


break;
}
else {
page.vli.value = "";
page.bsk.value = "";
page.nfs.value = "";
page.plk.value = "";
}
}
}


//-->
</script>

<script LANGUAGE="JavaScript">

<!--
var urls = new Array(" ",
"http://www.tr.cc/asp/index.html",
"http://www.tr.cc/asp/siteneekle.html",
"http://www.tr.cc/asp/oyun.html",
"http://www.tr.cc/asp/medya.html",
"http://www.tr.cc/asp/edevlet.html");

function wechsleSeite(form){
i = form.menu.selectedIndex;
if (i != 0) {
window.location.href = urls[i]; }
}
//-->
</script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>Select Menü Örnekleri</title>
</head>
<body>
<div style="position: absolute; width: 274px; height: 416px; z-index: 1; left: 31px; top: 58px" id="ornek_1">
<form name=degisikform>
<p align="left">Select menülerin ne şekilde kullanılabildiğine dair bir örnek <p align="left"><b>Bölümler: </b> <select name=shrlist size=1 onChange="bilgi()">
<option value=""> Seçiniz
<option value="a">Bölüm 1</option>
<option value="b">Bölüm 2</option>
<option value="c">Bölüm 3</option>
<option value="d">Bölüm 4</option>
<option value="e">Bölüm 5</option>
<option value="f">Bölüm 6</option>
<option value="g">Bölüm 7</option>
<option value="h">Bölüm 8</option>
<option value="i">Bölüm 9</option>
<option value="k">Hazırlayan</option>
</option>
</select>
<p align="left"><b>İsim </b><p align="left"> <input type=text size=38 name=vli>
<p align="left"><b>Görev</b><p align="left"> <input type=text size=38 name=bsk>
<p align="left"><b>Telefonu</b><p align="left"> <input type=text size=38 name=nfs>
<p align="left"><b>Mail adresi</b><p align="left"> <input type=text size=38 name=plk>
</div>
<p align="center"><a href="mailto:ksabitk@hotmail.com">ksabitk@hotmail.com</a> </p>
<div style="position: absolute; width: 126px; height: 32px; z-index: 2; left: 399px; top: 84px" id="ornek_2">
<font face="Tahoma,Verdana,Arial" size="2">
Bu da bir başka örnek</font><font face="Tahoma,Verdana,Arial" size="2" COLOR="#767676"><p>
<SELECT NAME="menu" onChange="wechsleSeite(this.form)">
<option selected>-- Lütfen Seçiniz --</option>
<OPTION>Ana Sayfa
<OPTION>Sitene Ekle
<OPTION>Oyunlar
<OPTION>Medya
<OPTION>e-Devlet
</SELECT></p>
<p> </div>

</body></html>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER