Üye Kayıt Üye Giriş

Internet Sayfası Açmak


Internet Sayfası Açmak

 
'Forma bir adet buton yerleştirin

Option Explicit
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

Private Sub Command1_Click()
ShellExecute GetActiveWindow(), "Open", "http://www.mydesign.gen.tr/", "", 0&, 1
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER