Üye Kayıt Üye Giriş

3 Boyutlu Çizim Yapmak


3 Boyutlu Çizim Yapmak

 
Option Explicit
Dim X1 As Single, Y1 As Single, X2 As Single, Y2 As Single, LineOffSet As Integer
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
LineOffSet = 20
X1 = X
Y1 = Y
End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = 1 Then
DrawMode = 6
If Option1(0) Then
Line (X1, Y1)-(X2, Y2)
Else
Line (X1, Y1)-(X2, Y2), , B
End If
If Check1 Then
If Option1(0) Then
Line (X1 - LineOffSet, Y1 - LineOffSet)-(X2 - LineOffSet, Y2 - LineOffSet)
Line (X1 - LineOffSet, Y1 - LineOffSet)-(X - LineOffSet, Y - LineOffSet)
Else
Line (X1 - LineOffSet, Y1 - LineOffSet)-(X2 - LineOffSet, Y2 - LineOffSet), , B
Line (X1 - LineOffSet, Y1 - LineOffSet)-(X - LineOffSet, Y - LineOffSet), , B
End If
End If
If Option1(0) Then
Line (X1, Y1)-(X, Y)
Else
Line (X1, Y1)-(X, Y), , B
End If
End If
X2 = X
Y2 = Y
Caption = "X - " & X & " Y - " & Y
End Sub

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
DrawMode = 13
If Option1(0) Then
Line (X1, Y1)-(X2, Y2)
If Check1 Then Line (X1 - LineOffSet, Y1 - LineOffSet)-(X - LineOffSet, Y - LineOffSet), &HC0C0C0
Else
Line (X1, Y1)-(X2, Y2), , B
If Check1 Then Line (X1 - LineOffSet, Y1 - LineOffSet)-(X - LineOffSet, Y - LineOffSet), &HC0C0C0, B
End If
End Sub

Private Sub mnuFileSub_Click(Index As Integer)
Dim FileName As String
Select Case Index
'Print
Case 0
Printer.PaintPicture Board.Image, 0, 0
Printer.EndDoc
'Save
Case 1
FileName = InputBox("Name of file to save to", "Save Graphic", App.Path)
If FileName = App.Path Then
MsgBox "Bad File Name!", 48
Exit Sub
Else
SavePicture Board.Image, FileName
End If
'Exit
Case 2
End
End Select
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER