Üye Kayıt Üye Giriş

Zaman kullanımlı flood kontrolü


Zaman kullanımlı flood kontrolü

 
<%
'||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||
'|| Code Author by Rawkmetal ||
'|| gokhandiyebiri@gmail.com ||
'||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||
Dim saatfark,dakikafark,saniyefark
saatfark= Hour(Time) - Session("Saat")
dakikafark=Minute(Time) - Session("Dakika")
saniyefark=Second(Time) - Session("Saniye")
if Session ("MesajZamani") = Time then
response.Write("Bu kadar kısa sürede aynı işlemi tekrarlayamazsınız")
elseif ( ( (saatfark=0) and (dakikafark=0) ) and (saniyefark < 60 ) ) then
response.Write("Bu kadar kısa sürede aynı işlemi tekrarlayamazsınız , çizerim...")
Set Rawkmetal = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Rawkmetal.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & Server.MapPath("BunList.Mdb")
Set Rawkm3tal = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
strSqL = "Select * from SpamBlock"
Rawkm3tal.open strSqL,Rawkmetal,1,3
Rawkm3tal.addnew
Rawkm3tal("IPadresi")=request.servervariables("remote_addr")
Rawkm3tal.update
Rawkm3tal.close
else
Set Konnek = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Konnek.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & Server.MapPath("BunList.Mdb")
Set Rawkmeta1 = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
strSqL = "Select * from tabloadı"
Rawkmeta1.open strSqL,Konnek,1,3
Rawkmeta1.AddNew
Session("MesajZamani")=Time()
Session("Saat")=Hour(Time)
Session("Dakika")=Minute(Time)
Session("Saniye")=Second(Time)
Rawkmeta1("Tablodaki 1.Veri alanımız")=Formdan gelen bilgi
Rawkmeta1("Tablodaki 2. veri alanımız")=Formdan gelen bilgi
Rawkmeta1("Tablodaki 3. veri alanımız")=Formdan gelen bilgi
'Rawkmeta1("yada kullanıcı adı deriz") = session("uyemiz")
Rawkmeta1.UpDate
Rawkmeta1.Close
end if
%>
<%
'// daha sonra bunu döngüye bağlarsınız
'// kayıt ediline verileri 5 dakkika sonra silersiniz
'// o kısmınıda yazıcaktım vakit sınırlı :)
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER