Üye Kayıt Üye Giriş

Dosya Adı Değiştirme Fonksiyonu


Dosya Adı Değiştirme Fonksiyonu

 
<%
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'| Dosya Adı Değiştirme Fonksiyonu
'| Murat a.k.a doronty37 | doronty37 @ d0gma.org
'| http://www.mydesign.gen.tr
'|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Function IsimDegistir(byVal strEskiAd, byVal strYeniAd)

'// FSO nesnesi oluşturuluyor
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

'// Dosyanın varlığı kontrol ediliyor
If FSO.FileExists(Server.MapPath(strEskiAd)) Then
Set Dosya = FSO.GetFile(Server.MapPath(strEskiAd))
Dosya.Name = strYeniAd '// İsim Değiştirildi
End If

End Function


'// Örnek Kullanım
'// islem = IsimDegistir("eski.txt","yeni.txt")
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER