Üye Kayıt Üye Giriş

ASP ile Ping Atmak


 ASP ile Ping Atmak


ping.bat dosyasının kodları
ping -a %1 > C:\Inetpub\wwwroot\%2.txt

asp sayfasının kodları
<%
Set FileSys = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FileName = FileSys.GetTempName

Set WShShell = Server.CreateObject("WScript.Shell")

IP = "127.0.0.1" ' ping atılacak IP numarası
RetCode = WShShell.Run("C:\Inetpub\wwwroot\ping.bat " & IP & " " & FileName, 1, True)
If RetCode = 0 Then

'Hata Yok

Else

Response.Redirect "PingErrors.htm"

End If


Set TextFile = FileSys.OpenTextFile("C:\Inetpub\wwwroot\" & FileName & ".txt", 1)
TextBuffer = TextFile.ReadAll

For i = 1 to Len(TextBuffer)

If Mid(TextBuffer,i,1) = chr(13) Then

Response.Write("<br>")

Else

Response.Write(Mid(TextBuffer,i,1))

End If

Next

TextFile.Close

FileSys.DeleteFile "C:\Inetpub\wwwroot\" & FileName & ".txt"
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER