Üye Kayıt Üye Giriş

ASP Date Nesnesinin Yöntemleri


ASP Date Nesnesinin Yöntemleri

getDate: Daha önce oluşturulmuş bir tarih nesnesinde ayın gün bilgisini verir. sonuç 1 ile 31 arasında bir tam sayıdır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
gun=tarihnesnesi.getDate( );
trace(gun );

//sonuç= Output penceresinde ayın kaçıncı günü olduğu gözlenir.

getDay: Haftanın kaçıncı günü olduğunu bildirir. 0 (pazar )..........6 (cumartesi ) arasında bir tam sayıyı verir.

Kod Alanı:

tarihnesnesi=new Date( );
gun=tarihnesnesi.getDay( );
trace(gun


);

//sonuç= 0 ile 6 arasında bir sayıdır. Bu sayı haftanın hangi günü olduğunu belirtir.

getFullYear: Yıl değerini 4 basamaklı bir rakam olarak verir. Herhangibir argüman kullanılmamışsa sistemdeki tarih bilgisini verir.

Kod Alanı:

tarihnesnesi=new Date( );
yil=tarihnesnesi.getFullYear( );
trace(yil );

//sonuç=Şu anki değer olan 2002 gelecektir.

getHours: Saat bilgisini verir. Değerler 0-23 arasında bir değerdir.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
saat=tarihnesnesi.getHours( );
trace(saat );

//sonuç= Sisteminizdeki o anda olan saat değerini verir.

getMilliseconds: Milisaniye değerini verir. 0-999 arasında bir tamsayıdır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
milisn=tarihnesnesi.getMilliseconds( );
trace(milisn );

//sonuç=0-999 arasında bir değer verir.

getMinutes: Tarih nesnesinin dakika değerini verir. 0 ile 59 arasında bir tamsayıdır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
dakika=tarihnesnesi.getMinutes( );
trace(dakika );

//sonuç=Sistem bilginizdeki o anki dakika değerini verir.

getMonth: Tarih nesnesinin ay değerini verir. 0 (ocak ) ile 11 (aralık ) arasında bir tamsayıdır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
ay=tarihnesnesi.getMonth( );
trace(ay );

//sonuç= O anki ay için 0-11 arasında bir değer verir.

getSeconds:
Tarih nesnesi için saniye değerini veirir. 0-59 arasında bir sayıdır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
saniye=tarihnesnesi.getSeconds( );
trace(saniye );

//sonuç= O anki sistem bilginizdeki 0-59 arasında bir sayıdır.

getTime: İki tarih arasındaki farkı milisaniye olarak verir.

Kod Alanı:

tarih1=new Date(85,4,8 );
tarih2=new Date(72,1,5 );
fark= tarih1.getTime( )-tarih2.getTime( );
trace(fark )

//sonuç=418258800000 milisaniyedir.

Eğer parantezler arasına hiçbir değer yazılmazsa değerlendirme sistem bilginizdeki değerden 1-Ocak-1970 geceyarısından hemen sonrası arasındaki farkı verir.

getTimezoneOffset: Önceden oluşturulmuş bir tarih nesnesinin uluslararası saate(Greenwich veya UTC ) göre farkını dakika cinsinden verir.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
fark=tarihnesnesi.getTimezoneOffset( );
trace(fark );

//sonuç= Türkiye için -120 yani 2 saat olacaktır.

getUTCDate: Bu yöntemde sistemimizdeki zaman bilgisi alınır.Uluslararası saate(UTC ) göre ayın gün bilgisi belirlenir. Yani saat farkı çıkartılarak gün bulunur.

Kod Alanı:

tarihnesnesi=new Date( );
gun=tarihnesnesi.getUTCDate( );
trace(gun )


//sonuç= Türkiyede saat uluslararası saate göre 2 saat ileridir. Bu nedenle mesela ayın 10`unda saat=01.00 iken bu değer 2 saat geriye gideceğinden sonuç ayın 9`u ve saat 23.00 olacaktır.

getUTCDay: UTC`ye göre haftanın gün bilgisi alınır. Sonuç 0(pazar ) ile 6(cumartesi ) arasında bir tamsayıyı verir.

Kod Alanı:

tarihnesnesi=new Date( );
gun=tarihnesnesi.getUTCDay( );
trace(gun );


//sonuç= Sistem bilgisindeki gün değerini verir.

getUTCFullYear: Tarih nesnesinin UTC şartlarına göre yıl bilgisi alınır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
yil=tarihnesnesi.getUTCFullYear( );
trace(yil );

getUTCHours: Tarih nesnesinin UTC şartlarına göre saat bilgisini alır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
saat=tarihnesnesi.getUTCHours( );
trace(saat );

getUTCMilliseconds: Tarih nesnesinin milisaniye bilgisini alır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
milisaniye=tarihnesnesi.getUTCMilliseconds( );
trace(milisaniye );

getUTCMinutes: UTC`ye göre dakika bilgisini verir. 0 ile 59 arasında bir değer verir.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
dakika=tarihnesnesi.getUTCMinutes( );
trace(dakika );
//sonuç= Sistem bilginizdeki dakika değerini verir.

getUTCMonth: UTC`ye göre ay bilgisini verir. 0 (ocak )ile 11 (aralık ) arasında bir değer verir.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
ay=tarihnesnesi.getUTCMonth( );
trace(ay );

//sonuç= Sistem bilginizdeki dakika değerini verir. UTC `ye göre Türkiye`de zamanın 2 saat ileri olduğunu unutmayınız.

getUTCSeconds: UTC`ye göre saniye bilgisini verir. 0 ile 59 arasında bir değer verir.

Kod Alanı:

tarihnesnesi=new Date( );
saniye=tarihnesnesi.getUTCSeconds( );
trace(saniye );

//sonuç= 0-59 arasında bir değer olacaktır.

getYear: Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesinin yıl bilgisini alır. Herhangibir değer girilmezse sistem bilgisinden alınan yıldan 1900 yılını çıkartarak değeri bulur.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
yil=tarihnesnesi.getYear( );
trace(yil );


//sonuç= 2002-1900=102 olacaktır.

Buraya kadar sadece alınabilecek yöntemleri öğrendik.Bir de belirli bir tarih bilgisini programa tanıtma yöntemleri vardır. Bu yöntemler set ifadesi ile başlar.

setDate: Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesindeki ayın gün bilgisini değiştirir. 0-31 arasında bir değer verilir.

Kod Alanı:

tarihnesnesi=new Date(1985,2,23 );
tarihnesnesi.setDate(15 );
trace(tarihnesnesi );

//sonuç=Sistem bilgisinden alınan günü 15 olarak değiştirir. Zaman 15-Mart-1985 olarak ayarlanır. Bu değişim sadece flash programında gözlenir. Bilgisayardaki gerçek günü değiştirmez.

setFullYear: Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesindeki gün,ay ve yıl bilgisini ayarlar.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
tarihnesnesi.setFullYear(1990,6,19 );
trace(tarihnesnesi );

//sonuç=19-Temmuz-1990 olacaktır.

setHours: Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesindeki saat bilgisi ayarlanır. 0-23 arasında bir tam sayı argüman olarak girilir.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
tarihnesnesi.setHours(14 );
trace(tarihnesnesi );

//sonuç=Öğleden sonra 2 olarak ayarlanacaktır.

setMilliseconds: Önceden belirlenmiş bir tarih nesnesinin milisaniye bilgisi ayarlanır. Argüman olarak 0 ile 999 arasında bir tam sayı girilir.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date;
tarihnesnesi.setMilliseconds(500 );
trace(tarihnesnesi );

//sonuç=Tarih nesnesinin milisaniye değeri 500 olarak ayarlanır.

setMinutes:Tarih nesnesinin dakika bilgisi ayarlanır. Argüman olarak 0 ile 59 arasında bir tamsayı girilir.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
tarihnesnesi.setMinutes(30 );
trace(tarihnesnesi );

//sonuç= Tarih nesnesinin tuttuğu dakika değeri 30 olacaktır.

setMonth: Tarih nesnesinin ay ve gün bilgisi ayarlanır. Gün olarak 1-31 ay olarak 0-11 arasında bir değer yazılır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
tarihnesnesi.setMonth(1,19 );
trace(tarihnesnesi );

//sonuç= Tarih bilgisi 19 şubata ayarlanır.

setSeconds:Tarih nesnesinin saniye bilgisi ayarlanır.

tarihnesnesi=new Date( );
tarihnesnesi.setSeconds(32 );
trace(tarihnesnesi );


//sonuç=Tarih bilgisinin tuttuğu saniye değeri 32`ye ayarlanır.

setTime:Tarih nesnesinin milisaniye bilgisi ayarlanır. Argüman olarak verilen değerler 0-999 arasında bir tamsayıdır.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
tarihnesnesi.setTime(345 );
trace(tarihnesnesi );

//sonuç= Tarih bilgisinin tuttuğu milisaniye değeri 345 olarak ayarlanır.

setUTCDate:Tarih nesnesinin gün bilgisini UTC şartlarına göre ayarlar.Argüman olarak 1-31 arasında bir değer verilir.

Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
tarihnesnesi.setUTCDate(20 );
trace(tarihnesnesi );

//sonuç= Şayet Türkiye şartlarında saat 01.00 ise gün bilgisi bir sonraki günü verir.

setUTCFullYear: Önceden ayarlanmış bir tarih nesnesinin yıl, ay, gün bilgisi UTC şartlarına göre ayarlanır.

setUTCHours: UTC şartlarına göre saat, dakika, saniye ve milisaniye bilgisi ayarlanır.

setUTCMilliseconds: UTC şartlarına göre milisaniye bilgisi ayarlanır.

setUTCMinutes: UTC şartlarına göre dakika, saniye ve milisaniye bilgisi ayarlanır.

setUTCMonth: UTC şartlarına göre ay ve gün bilgisi ayarlanır.

setUTCSeconds: UTC şartlarına göre saniye ve milsaniye bilgileri ayarlanır.

setyear: Önceden ayarlanmış tarih nesnesinin yıl bilgisi ayarlanır.

toString: Tarih nesnesi olarak belirlenen nesneyi string olarak yorumlar.


Kod Alanı:


tarihnesnesi=new Date( );
trace(tarihnesnesi.toString( ) );

//sonuç= Output penceresinde Fri Jan 11 22:37:58 GMT+0200 2002 şeklinde bir çıktı alınır.

Date.UTC: Tek başına bir tarih nesnesidir. Argüman olarak verilen tarih ile 1 Ocak 1970 tarihinin geceyarısına kadar olan farkı milisaniye cinsinden verir. Yeni oluşturulan tarih nesnesi de argüman olarak aynı komut içine yazılırsa UTC şartlarına göre tarih tanımlanmış olur.

Özellikle get ile başlayan yöntemler en sık kullanılan yöntemlerdir.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER