Üye Kayıt Üye Giriş

Bilgisayarlı Muhasebe DVD Seti Ürün Fiyatı : 81 TL


Bilgisayarlı Muhasebe DVD Seti
Adan Zye Bilgisayarlı Muhasebe Seti

 

Firmalar

Firma Tanımları
Firma Detay Bilgileri
Müşavir Bilgileri
Firma Çalışma Bilgileri
Kurumsal Web Sayfası Tanımları
Dönemler
Mali Dönemsiz Çalışma
Kullanıcı Bilgileri
Firma Listesi
Faaliyet Raporu

Kuruluş Bilgileri

Kuruluş Bilgileri
WEB Hizmeti Bağlantıları
Web Hesabı Ayarları
Adres Bilgileri
Banka Kodları
Vergi Daireleri
Ticari İşlem Grupları

Çalışma Bilgileri

Çalışma Bilgileri
Kasa Çalışma Bilgileri
Stok Çalışma Bilgileri
Fatura Çalışma Bilgileri
Cari Hesap Çalışma Bilgileri
Çek Senet Çalışma Bilgileri
Banka Çalışma Bilgileri
Müstahsil Parametreleri
Özel Kodlar
Yetki Kodları

WEB Sayfası Yayınlama

Web Sayfası Tasarımları
Web Sayfa Tasarımı
Kurumsal Web Sayfası Tanımları
Web Tasarım İşlemlerinde Yapılması Gerek
Ürün Kataloğu

Ürün Kategorileri
Ürün Kategori Bilgileri
Toplu Malzeme Aktarımı

Veri Aktarımları

Excelden Veri Aktarımı
Toplu Rapor/Form Aktarımı

Form ve Rapor Tasarımları
Raporlama Sistemi

Raporlama Sistemi
Rapor Tasarımları
Rapor Filtreleri
Rapor Üniteleri
Tablo Raporları
Pratik Tablo Raporları

Form Tasarımları

Form Tanımlayıcı
Form Tasarımı
Form ve Tasarım Parametreleri
Mektup ve Etiket Tanımları

Kayıt Numaralama

Kayıt Numaralama
Kayıt Numaralama Şablonları
Fiş Numaralama
Fiş Numaralama
Onaylama
Onaylama

Stok

Stok
Stok Tanımları
Malzemeler
Malzeme Kayıt Türleri
Malzeme Bilgileri
Malzeme Genel Bilgileri
Malzeme Birim Bilgileri
Alternatifler
Ambar Parametreleri
Ambar Toplamları
Malzeme Durumu
Alım Toplamları
Satış Toplamları
Malzeme Hareketleri
Malzeme Sipariş Hareketleri
Malzeme Ekstresi
Malzeme Filtrele
Malzeme Bilgilerinin Yazdırılması

Alım İrsaliyeleri

Alım İrsaliyeleri
Alım Fiş Fatura Türleri
Alım İrsaliye Bilgileri
Alım İrsaliye Detayları
Alım İrsaliyeleri Bilgi Giriş Seçenekler
Alım İrsaliyeleri İzleme Seçenekleri
Alım İrsaliyeleri Aktarım Seçenekleri
Sipariş Fişi Aktar
Sipariş Hareketi Aktar
Alım İrsaliyeleri Uygulama Seçenekleri
Alım İade İşlemleri
Müstahsil İrsaliyeleri
İrsaliye Filtrele
Alım İrsaliyelerinin Yazdırılması

Satış İrsaliyeleri

Satış İrsaliyeleri
Satış Fiş Fatura Türleri
Satış İrsaliye Bilgileri
Satış İrsaliye Detayları
Satış İrsaliyeleri İzleme Seçenekleri
Satış İrsaliyeleri Aktarım Seçenekleri
Satış İrsaliyeleri Uygulama Seçenekleri
Birim Fiyat Güncelleme
İrsaliye Filtrele
Gönderimler

Diğer Stok Fişleri

Stok Fişleri
Stok Fiş Türleri
Malzeme Fişi Bilgileri
Malzeme Fişi Başlık Bilgileri
Malzeme Fişi Satır Bilgileri
Malzeme Fişi Detayları
Malzeme Fişi Bilgi Giriş Seçenekleri
Malzeme Fişleri İzleme Seçenekleri
Malzeme Fişi Filtrele

Maliyet Dağıtım Fişleri

Maliyet Dağıtım Fişleri
Maliyet Dağıtım Fişi Bilgileri
Maliyet Dağıtım Fişi Filtrele

Kullanıcı Tanımlı Fişler

Tanımlı Stok Fişleri ve Tanımlı İrsaliye
Alım Satım Tanımları
Alım-Satım Tanımları
Alınan Hizmetler
Alınan Hizmetler
Alınan Hizmet Bilgileri
Alınan Hizmetler
Alınan Hizmet Hareketleri
Alınan Hizmet Sipariş Hareketleri
Alınan Hizmet Ektresi

Alım İndirimleri

Alım İndirimleri
Alım İndirim Bilgileri
İndirim Formül ve Parametreleri

Alım Masrafları

Alım Masrafları
Alım Masrafı Bilgileri
Masraf Formül ve Parametreleri

Verilen Hizmetler

Verilen Hizmetler
Verilen Hizmet Bilgileri
Verilen Hizmetler
Verilen Hizmet Durumu
Verilen Hizmet Hareketleri
Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri
Verilen Hizmet Ekstresi

Satış İndirimleri

Satış İndirimleri
Satış İndirim Bilgileri
İndirim Formül ve Parametreleri

Satış Masrafları

Satış Masrafları
Satış Masraf Bilgileri
Masraf Formül ve Parametreleri

Malzeme Alış/Satış Fiyatları

Malzeme Alış Fiyatları
Malzeme Alış Fiyatı Bilgileri
Fiyat Koşul Parametreleri
Malzeme Satış Fiyatları
Malzeme Satış Fiyatı Bilgileri

Hizmet Alış/Satış Fiyatları

Hizmet Alış Fiyatları
Hizmet Alış Fiyatı Bilgileri
Fiyat Koşul Parametreleri
Hizmet Satış Fiyatları
Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri

Alış Koşulları

Alış Koşulları
Alış/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri
Alış Koşullarının Uygulanması

Satış Koşulları

Satış Koşulları
Alış/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri
Satış Koşullarının Uygulanması

Malzeme/Hizmet Fiyat Güncelleme

Stok Alış Fiyatı Güncelleme
Stok Satış Fiyatı Güncelleme
Hizmet Alış Fiyatı Güncelleme
Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme

Malzeme/Hizmet KDV Ayarlamaları
Malzeme KDV Ayarlama
Hizmet KDV Ayarlamaları

Birim Setleri

Birim Setleri
Birim Bilgileri
Çevrim Bilgileri
Kullanıldığı Kartlar

Marka Tanımları

Marka Tanımları
Marka Bilgileri

Analizler

Alınan Hizmet Fiyat Analizi
Verilen Hizmet Fiyat Analizi

Listeler

Alınan Hizmetler Listesi
Alım İndirimleri Listesi
Alım Masrafları Listesi
Verilen Hizmetler Listesi
Satış İndirimleri Listesi
Satış Masrafları Listesi
Alınan Hizmet Ekstresi
Verilen Hizmet Ekstresi
Alış Koşulları Listesi
Satış Koşulları Listesi
Birim Setleri Listesi

İşlemler

Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)
Maliyetlendirme Servisi
Dönem Kapatma
Dönem Geri Alma
Ambar Sayımı
Stok Marka Güncelleme
Toplu Alış/Satış Fiyat Girişi
Stok Hareket Aktarımı

Analizler

Stok Değer Raporu
Özet Maliyet Analizi
Ayrıntılı Maliyet Analizi
Maliyet Dağıtım Analizi
Mal Fazlası Raporu

Durum Bilgileri

Stok Ambar Durum Raporu
Çok Birimli Stok Ambar Durum Raporu
Toplam Alım Rakamları
Toplam Satış Rakamları
Devir Rakamları
Giriş/Çıkış Toplamları
Ayrıntılı Alım Raporu
Ayrıntılı Satış Raporu
Envanter Raporu

Listeler

Stok Listesi
Stok Alış Fiyat Analizi
Stok Satış Fiyat Analizi
Stok Ambar Seviye Kontrol Raporu
Konsinye Mallar
Stok Fişleri Listesi
Stok Hareketleri Listesi
Stok Ekstresi
Özet Günlük Ekstre

Tablolar

Aylara Göre Alım Dağılımı
Aylara Göre Satış Dağılımı

Sipariş

Verilen Siparişler

Verilen Siparişler
Verilen Sipariş Fiş Bilgileri
Verilen Sipariş Fişi Detayları
Sipariş/İrsaliye/Fatura Başlık Bilgileri
Sipariş/İrsaliye/Fatura Satır Bilgileri
Sipariş/İrsaliye/Fatura Satır Türleri
Verilen Hizmet Siparişleri
Verilen Sipariş Onay Bilgisi
Sipariş Sevk Bilgileri
Verilen Sipariş Fişi İzleme Seçenekleri
Verilen Sipariş Fişi Bilgi Giriş Seçenek
Birim Fiyat Seçimi
Tarihsel Birim Fiyatlar
Satır Analizi
Üretici Kodu Girişi
Birim Çevrimi
İndirim ve Masrafların Uygulanması
Sipariş Fişinin Yazdırılması
Sipariş Fişlerinin Toplu Basımı

Alınan Siparişler

Alınan Siparişler
Alınan Sipariş Bilgileri
Alınan Sipariş Fiş Detayları
Alınan Sipariş Onayı
Alınan Hizmet Siparişleri
Alınan Sipariş Bilgi Giriş Seçenekleri
Alınan Sipariş İzleme Seçenekleri
Alınan Sipariş Uygulama Seçenekleri
Karşı Sipariş Oluşturma
Sipariş Fişi - Filtrele
Sipariş Fişlerinin Gönderilmesi
Sipariş Fiş Listesinden Sevk İşlemleri
Sipariş Fiş Listesinden Faturalama

İşlemler

Otomatik Alınan Sipariş Fişi Oluşturma
Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma

Analizler

Stok Sipariş Karşılama Raporu (Alım)
Stok Sipariş Karşılama Raporu (Satış)
Stok/Sipariş Karşılama Analizi (Alım)
Stok/Sipariş Karşılama Analizi (Satış)
Alınan Siparişler Finansal Uygunluk Anal
Verilen Siparişler Finansal Uygunluk Ana

Listeler

Verilen Sipariş Fiş Listesi
Alınan Sipariş Fiş Lİstesi
Verilen Sipariş Hareketleri Listesi
Alınan Sipariş Hareketleri Listesi
Ayrıntılı Verilen Sipariş Listesi
Ayrıntılı Alınan Sipariş Listesi

Tablolar

Verilen Sipariş/Stok Dağılımı
Alınan Sipariş/Stok Dağılımı

Fatura

Faturalar
Alım Faturaları
Alım Faturaları
Alım Fatura Türleri
Alım Fatura Bilgileri
Alım Fatura Detayları
Sipariş/İrsaliye/Fatura Satır Türleri
Depozitolu İşlemler
Hizmet Satırları
İndirim, Masraf Satırları
Promosyon Satırları
Satırdaki İşleme Promosyon Uygulama
Fiş/Fatura Geneline Promosyon Uygulama
Alım Faturaları Bilgi Seçenekleri
Alım Faturaları İzleme Seçenekleri
Alım Faturaları Aktarım Seçenekleri
İrsaliyelerin Faturalanması
Siparişlerin Faturalanması
Fatura Parametreleri
Fatura Ödeme Hareketleri
İndirimli Ödemeler
Alış ve Satış Faturalarında Otomatik Öde
KDV Düzenleme
Net İndirim
Hizmet Faturaları
Fason Faturalar
Alınan Fiyat Farkı Faturaları
Fatura Aktarımı
FF Uygula
Alım İade Faturaları
Müstahsil Makbuzları
Fatura ve İrsaliye Üzerinden İade İşlemi
Alım Faturası Üzerinden Satış Faturası G

Satış Faturaları

Satış Faturaları
Satış Fatura Türleri
Satış Fatura Bilgileri
Satış Fatura Detayları
Satış Faturaları Bilgi Seçenekleri
Fatura İstihbarat Bilgileri
Satış Faturaları İzleme Seçenekleri
Satış Faturaları Aktarım Seçenekleri
Maliyetler
Verilen Fiyat Farkı Faturaları
Satış İade Faturaları
Fatura İptal ve Geri Alma İşlemleri
Fatura ve İrsaliye Üzerinden İade İşlemi
Faturaların Filtrelenmesi - Filtrele
Faturaların Yazdırılması
Fatura Gönderimleri

Listeler

Alım Faturaları Listesi
Satış Faturaları Listesi
Faturalanmamış Alım İrsaliyeleri
Faturalanmamış Satış İrsaliyeleri
Müstahsil Makbuzları
KDV Raporu
Alışlar Finansal Uygunluk Analizi
Satışlar Finansal Uygunluk Analizi

Tablolar

Alımlar Tablosu
Satışlar Tablosu
Alım KDV Raporu
Satış KDV Raporu
Faturalanmamış Alım İrsaliyeleri Dağılım
Faturalanmamış Satış İrsaliyeleri Dağılı
Cari Hesap/Stok Dağılımı (Alım)
Cari Hesap/Stok Dağılımı (Satış)
Müstahsil Durumu
Tevkifat Bildirimi

Cari Hesap

Cari Hesaplar
Cari Hesap Kayıt Türleri
Cari Hesap Bilgileri
Cari Hesap İletişim Bilgileri
Cari Hesap Ticari Bilgileri
Cari Hesap Risk Bilgileri
Cari Hesap Parametreleri
Cari Hesap Diğer Bilgileri
Cari Hesap Form Tasarımları
İstihbarat Bilgileri
Hesap Toplamları
Hesap Özeti
Cari Hesap Hareketleri
Cari Hesap Sipariş Hareketleri
Cari Hesap Ekstresi
Borç Takip
Borç Takip Filtreleri
Borç Takip Toplamları
Cari Hesap Filtrele
Cari Hesap Bilgilerinin Yazdırılması

Cari Hesap Fişleri

Cari Hesap Fişleri
Cari Hesap Fiş Türleri
Cari Hesap Fişi Bilgileri
Cari Hesap Fişi Başlık Bilgileri
Cari Hesap Fişi Satır Bilgileri
Cari Hesap Fişleri Bilgi Seçenekleri
Cari Hesap Fişleri İzleme Seçenekleri
Cari Hesap Fişleri Ödeme İşlemleri
Kredi Kartı Fişleri
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı
Cari Hesap Fişlerinin Yazdırılması
Cari Hesap Fişi Filtrele

Ödeme Tahsilat Planları

Ödeme/Tahsilat Planları
Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri
Ödeme Tahsilat Planlarında Formüller
Planlarda Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Taksit Hareketleri

Taksitli İşlemler
Taksit Hareketleri
Taksit Kartları
Taksit Ödemeleri

İşlemler

Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri

Analizler

Cari Hesap Risk Durumu
Borç Takip Raporu
Özet Adat Raporu
Borç Yaşlandırma Raporu
Borç Dağılım Raporu
Detaylı Ortalama Vade Raporu

Durum Bilgileri

Borç Alacak Durum Raporu
Borçlu Cari Hesaplar
Alacaklı Cari Hesaplar
Cari Hesap Özeti
Borç/Alacak Toplamları

Listeler

Cari Hesap Listesi
Adres/Telefon Bilgileri
İstihbarat Bilgileri
Cari Hesap Hareket Lİstesi
Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Fiş Listesi
Kara Liste
Kapanmamış Faturalar Listesi

Ödeme Tahsilat Listeleri

Tahsilat Listesi
Ödeme Listesi
Ayrıntılı Tahsilat Listesi
Ayrıntılı Ödeme Listesi

Kasalar

Kasalar
Kasa Bilgileri
Kasa Hesap Özeti
Hesap Özeti Grafiği
Kasa Ekstresi

Kasa İşlemleri

Kasa İşlemleri
Kasa İşlem Türleri
Kasa Cari Hesap İşlemleri
Kasa Banka İşlemleri
Kasa Fatura İşlemleri
Kasa Çek/Senet İşlemleri
Kasa - Kasa İşlemleri
Kasa C/H İşlemleri Toplu Girişi
Kasa Banka İşlemleri Toplu Girişi
Kasa İşlemlerinin Yazdırılması
Kasa İşlemi Filtrele

Kasa Hesap Özeti
Kasa Ekstresi

Banka
Bankalar ve Banka Hesapları
Bankalar ve Banka Hesapları
Banka Kartları
Banka Bilgileri
Banka Hareketleri
Banka Ekstresi
Banka Hesapları
Banka Hesabı Kayıt Türleri
Banka Hesap Bilgileri
Faiz Bilgileri
Kredi Bilgileri
Banka Hesap Durumu
Banka Hesabı Hesap Özeti
Banka Hesap Hareketleri
Geri Ödeme Planları
Geri Ödeme Planı Bilgileri
Geri Ödeme Planı Uygulama
Banka Hesap Ekstresi
Banka Hesap Kartı Mektup ve Etiket Basım

Banka Fişleri

Banka Fişleri
Banka Fiş Türleri
Banka Fişi Bilgileri
Banka Fişi Satır Bilgileri
Banka Alınan / Verilen Hizmet Faturası
Banka Fişi İzleme Seçenekleri
Banka Fişlerinin Yazdırılması

Banka Hareketleri

Durum Bilgileri

Banka Durum Raporu
Banka Hesap Durum Raporu

Listeler

Banka Listesi
Banka Hesap Ekstresi
Banka Fiş Listesi
Banka Hareketleri Listesi
Banka Geri Ödeme Hareketleri Dökümü

Çek ve Senet

Çek ve Senetler
Çek Kartları
Senet Kartları
Devir Çek ve Senetler
Çeklerin Yazdırılması
Senetlerin Yazdırılması

Bordrolar

Bordrolar
Çek/Senet Bordro Türleri
Çek/Senet Bordro Bilgileri
Bordro Başlık Bilgileri
Bordro Satırları
Giriş Bordroları
Çıkış Bordroları
Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları
Bankaya Tahsil/Teminata Çıkış Bordroları
Çek/Senet Toplu Seçimi
Firma Çek ve Senetleri
Sıra Çek/Senet Oluşturma
Çek/Senet Bordrolarında Ödeme Hareketler
İşlem Bordroları
Müşteri Çek/Senet İşlem Bordroları
Firma Çek/Senet İşlem Bordroları
Çek/Senet Bordrolarının Basımı

Analizler

Reeskont Raporu (Müşteri Çek/Senetleri
Reeskont Raporu (Kendi Çek/Senedimiz)
Çek/Senet Borç Yaşlandırma Raporu

Durum Bilgileri

Müşteri Çek ve Senetleri
Kendi Çek ve Senetlerimiz

Listeler

Özet Bordro Listesi
Ayrıntılı Bordro Listesi

Kullanım Bilgileri

Otomatik Kayıt Ekleme
Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım -
Hesap Makinesi
Sihirbaz

Bilgisayarlı Muhasebe DVD Seti