Üye Kayıt Üye Giriş

SmartArt grafiklerinin klavye kısayolları


SmartArt grafiklerinin klavye kısayolları

 

Bir Office belgesine SmartArt grafiği ekleme

  1. Grafiği eklemek istediğiniz Microsoft Office programında sırasıyla ALT ve N tuşlarının ardından SmartArt Grafiği iletişim kutusunu açmak üzere M tuşuna basın.
  2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşuna basın.
  3. Düzen görev bölmesini taşımak için SEKME tuşuna basın.
  4. İstediğiniz düzeni seçmek için ok tuşlarına basın.
  5. Seçili düzeni eklemek için ENTER tuşuna basın.

 

Bir SmartArt grafiğinde şekillerle çalışma

YAPILACAK IŞLEM BASILACAK TUŞ
Bir SmartArt grafiğinde bir sonraki öğeyi seçme. SEKME
Bir SmartArt grafiğinde bir önceki öğeyi seçme. SHIFT+SEKME
Tüm şekilleri seçme. CTRL+A
Seçili şekildeki odağı kaldırma. ESC
Seçili şekli yukarıya iteleme. YUKARI OK
Seçili şekli aşağıya iteleme. AŞAĞI OK
Seçili şekli sola iteleme. SOL OK
Seçili şekli sağa iteleme. SAĞ OK
Seçili şekil içindeki metni düzenleme. ENTER veya F2
Seçilen şekli silme. DELETE veya GERİ TUŞU
Seçili şekli kesme. CTRL+X veya SHIFT+DELETE
Seçili şekli kopyalama. CTRL+C
Pano içindekileri yapıştırma. CTRL+V
Son eylemi geri alma. CTRL+Z

Bir SmartArt grafiği içindeki şekilleri taşıma ve yeniden boyutlandırma

YAPILACAK IŞLEM BASILACAK TUŞ
Seçili şekli yatay olarak büyütme. SHIFT+SAĞ OK
Seçili şekli yatay olarak küçültme. SHIFT+SOL OK
Seçili şekli dikey olarak büyütme. SHIFT+YUKARI OK
Seçili şekli dikey olarak küçültme. SHIFT+AŞAĞI OK tuşları
Seçili şekli sağ tarafa döndürme. ALT+SAĞ OK
Seçili şekli sol tarafa döndürme. ALT+SOL OK

 NOTLAR 

  • Seçili şekiller üzerinde daha hassas ayarlamalar yapmak için yukarıdaki klavye kısayollarından herhangi birine ek olarak CTRL tuşuna basın.
  • Bu klavye kısayolları, her öğeyi ayrı ayrı seçmişsiniz gibi çoklu seçimlere uygulanır.

Bir SmartArt grafiğinde metinlerle çalışma

YAPILACAK IŞLEMBASILACAK TUŞ
Bir karakter sola ilerleme. SOL OK
Bir karakter sağa ilerleme. SAĞ OK
Bir üst satıra ilerleme. YUKARI OK
Bir alt satıra ilerleme. AŞAĞI OK
Bir sözcük sola ilerleme. CTRL+SOL OK
Bir sözcük sağa ilerleme. CTRL+SAĞ OK
Yukarı doğru bir paragraf ilerleme. CTRL+YUKARI OK
Aşağı doğru bir paragraf ilerleme. CTRL+AŞAĞI OK
Satır sonuna ilerleme. END
Satır başına ilerleme. HOME
Metin kutusunun sonuna ilerleme. CTRL+END
Metin kutusunun başına ilerleme. CTRL+HOME
Seçili metni kesme. CTRL+X
Seçili metni kopyalama. CTRL+C
Seçili metni yapıştırma. CTRL+V
Seçili metni yukarı taşıma. ALT+SHIFT+YUKARI OK
Seçili metni aşağı taşıma. ALT+SHIFT+AŞAĞI OK
Son eylemi geri alma. CTRL+Z
Soldan bir karakter silme. GERİ AL
Soldan bir sözcük silme. CTRL+GERİ AL
Sağdan bir karakter silme. DELETE
Sağdan bir sözcük silme. CTRL+DELETE
Seçili metni yükseltme. ALT+SHIFT+SOL OK
Seçili metni indirgeme. ALT+SHIFT+SAĞ OK
Yazım denetimi yapma (Word uygulamasında bulunmamaktadır). F7

Karakter biçimlendirmesi uygulama

YAPILACAK IŞLEM

TUŞ

Yazı Tipi iletişim kutusunu açma. CTRL+SHIFT+F veya CTRL+SHIFT+P
Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme. CTRL+SHIFT+>
Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme. CTRL+SHIFT+<
Seçili metnin büyük/küçük harf durumunu değiştirme (küçük harf, Yalnızca İlk Harf Büyük, BÜYÜK HARF). SHIFT+F3
Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama. CTRL+B
Seçili metne bir alt çizgi uygulama (Word uygulamasında bulunmamaktadır). CTRL+U
Seçili metne italik biçimlendirme uygulama. CTRL+I
Seçili metne alt indis biçimlendirmesi uygulama. CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ
Seçili metne üst indis biçimlendirmesi uygulama. CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ
Üst indis/alt indis uzaklığını yukarı ayarlama. CTRL+ALT+SHIFT+>
Üst indis/alt indis uzaklığını aşağı ayarlama. CTRL+ALT+SHIFT+<
Seçili metindeki tüm karakter biçimlendirmelerini kaldırma. CTRL+ARA ÇUBUĞU

Metin biçimlendirmesini kopyalama

 

YAPILACAK IŞLEMBASILACAK TUŞ
Seçili metindeki biçimlendirmeyi kopyalama. CTRL+SHIFT+C
Seçili metne biçimlendirmeyi yapıştırma. CTRL+SHIFT+V

 

Paragraf uygulama

YAPILACAK IŞLEM

TUŞ

Paragrafı ortalama. CTRL+E
Paragrafı iki yana yaslama. CTRL+J
Paragrafı sola yaslama. CTRL+L
Paragrafı sağa yaslama. CTRL+R
Madde işaretini azaltma. SEKME veya ALT+SHIFT+SAĞ OK
Madde işaretini artırma. SHIFT+SEKME veya ALT+SHIFT+SOL OK

Metin bölmesini kullanma

YAPILACAK IŞLEMBASILACAK TUŞ
İki metin satırını birleştirme. Metnin ilk satırının sonunda DELETE
Kısayol menüsünü görüntüleme. SHIFT+F10
Metin bölmesi ve çizim tuvali arasında geçiş yapma. CTRL+SHIFT+F2
Metin bölmesini kapatma. ALT+F4
Odağı Metin bölmesinden SmartArt grafiğinin kenarlığına geçirme. ESC
SmartArt grafikleri Yardım konusunu açma. (İşaretçiniz Metin bölmesinde olmalıdır.)
Ders Sahibi;

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x