Üye Kayıt Üye Giriş

body etiketi


body etiketi


HTML dosyamız içindeki en geniş içerikli etiket budur. Ziyaretçiye görünen herşey bu etiketin yorum alanında tanımlanır. Ayrıca bu etiket içinde kullanılan bileşenlerle de sayfamızın bazı temel özelliklerini belirtebiliriz.

 

Body Etiketinin Bileşenleri

Girilecek Kod Görevi
text = “renk” Sayfanızdaki yazıların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
link = “renk” Sayfanızdaki bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
vlink = “renk” Sayfanızdaki ziyaret edilmiş bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
alink = “renk” Sayfanızdaki aktif bağların rengine renk ile belirtilen değeri verir.
bgcolor = “renk” Sayfanızın arka plan rengine renk ile tanımlı değeri verir.
background = “resim_dosyası” Eğer arka planda sade bir renk değil de bir resim kullanmak istiyorsanız, resim_dosyası kullanacağınız resmin adını temsil eder.
topmargin = “değer” Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin üst kenarına olan uzaklığını belirler.
leftmargin = “değer” Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin sol kenarına olan uzaklığını belirler.
rightmargin = “değer” Sayfamızda kullanacağımız bileşenlerin istemci penceresinin sağ kenarına olan uzaklığını belirler.
onload = “betik” Sayfa yüklenirken çalıştırılacak javascript betiğini belirler.
onunload = “betik” Başka bir sayfaya geçerken çalıştırılacak javascript betiğini belirler.

Yukarıdaki tabloda kullandığım renk değeri HTML içinde kullanılan renk kodlarını temsil etmektedir. Altı basamaktan oluşan bu renk kodları ana renkler olan mavi, sarı ve kırmızının kullanılan renkteki tonuna göre onaltılık tabanda sayılarla istediğimiz rengi elde edebiliriz.

Renk Kodlarının Yapısı

Kırmızı Yeşil Mavi
00…FF 00…FF 00…FF

2. Satırda ifade ettiğim aralıklara değişik değerler (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) vererek rengi oluşturmamız mümkündür. Kod kullanmanın yanı sıra renkleri doğrudan İngilizce adlarını yazarak da kullanabiliriz. Örneğin beyazın kodu olan #FFFFFF yerine white yazmamızda sonucu değiştirmeyecektir.

Bazı Renkler ve Kodları

Renk Adı Kodu
black (siyah) #000000
maroon (k.kırmızı) #800000
green (k.yeşil) #008000
navy (lâcivert) #000080
purple (k.mor) #800080
teal (k.türkuaz) #008080
oliver (hâki) #808000
gray (gri) #808080

Dikkat ederseniz her renk kodu bir diyez (#) işareti ile başlıyor ve daha sonra altı basamaktan oluşan bir bölüm geliyor. Bu altı basamak içinde F yada f bulunduğu basamaktaki rengin tam olarak kullanılmasını ve sıfır (0) ise o basamaktaki rengin hiç kullanılmamasını sağlamak için kullanılır. Yine html kodlarında olduğu gibi renk kodlarında da büyük-küçük harf ayrımı yoktur. Yani #FFFFFFve #ffffff aynı rengi yani beyazı temsil eder.

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#808080" vlink="#eaeaea" alink="#000000"> <body text="#000000" background="../resimler/arkafon.gif"> <body bgcolor="#334455" text=”#ffffff" topmargin="0">

Yukarıdaki birinci kod satırı sayfamızın arka plan rengini beyaz, yazıları siyah, bağları ve ziyaret edilmiş bağları gri ve etkin bağları da siyah yapmak için kullanılır.

 

Ders Sahibi;

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER