Üye Kayıt Üye Giriş

center etiketi


center etiketi


Kendi yorum aralığında bulunan tüm etiketlerin ekran çıktılarını browser penceresine ekranı ortalayacak şekilde basar.

<center>
....
Burası etiketin yorum aralığı
.....
</center>
...
Burası center etiketinin yorum aralığının dışında
Normal şartlarda HTML sola dayalı olarak çıktı verecektir.

Ders Sahibi;

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER