Üye Kayıt Üye Giriş

İki Bilgisayarı Ethernet kartı ile HUB’ sız RJ-45 ile birbirine bağlamak


İki Bilgisayarı Ethernet kartı ile HUB’ sız RJ-45 ile birbirine bağlamak


Aşağıdaki şema, RJ-45 kullanılarak iki bilgisayarın nasıl ethernetle bağlanacağını gösterir.

Bu bağlantı, iki bilgisayarı HUB olmaksızın birbirine bağlamaya yaradığı gibi, iki HUB’ ı, uplink port olmadan birbirine bağlamak için de kullanılır. Eğer iki HUB’ ı birbirine bağlarken, HUB’ lardan birinde uplink port varsa, bu çapraz bağlantıyı kullanmayın. Bu durumda düz bağlantı dediğimiz bağlantı şekli kullanılır.bilgisayarlardakiBilgisayarlardaki network kartlarının çoğunda bulunan ve RJ-45′ in girdiği yere MDI Port denir. Benzer portun HUB’ larda olanına MDI-X Port denir.MDI-X Portlarda 1 ve 2 numaralı pinler data alır, 3 ve 6 ise data gönderir. Bu yüzden iki MDI Port birbirine bağlanırken, 1 ile 3 ve 2 ile 6 çapraz bağlanır. Oysa MDI ile MDI-X birbirine bağlanırken, 1, 1′ e, 2, 2′ ye, 3, 3′ e ve 6, 6′ ya bağlanır.

İki Bilgisayarı Ethernet kartı ve HUB ile RJ-45 ile birbirine bağlamak

Bu bağlantı, iki veya daha çok bilgisayarı bir HUB ile birbirine bağlamaya yaradığı gibi, biri uplink portlu olan iki HUB’ ı, birbirine bağlamak için de kullanılır. Eğer iki HUB’ ı birbirine bağlarken, HUB’ lardan her ikisinde deuplink port yoksa, düz bağlantıyı kullanmayın. Bu durumda çapraz bağlantı dediğimiz bağlantı şekli kullanılır.

Bu bağlantıda en çok dikkat edilecek husus 1 ve 2 ile 3 ve 6 nın aynı renk kategorisinde olmasıdır. Yani, 1 ve 2 için turuncu ve turuncu-beyaz kullanılırken, 3 ve 6 için yeşil ve yeşil-beyaz kullanılmalıdır. Eğer 3 veya 6 için, meselâ yeşil-beyaz ve mavi kullanılırsa performans düşer. İncelendiğinde kablo içindeki sarımlarında farklı yönlerde olduğu görülecektir. Bu da performans arttırımı içindir.

RS-232 seri port kullanılarak DB-25 veya DB-9 ile iki bilgisayarı birbirine bağlamak

Null-modem kablosu iki RS-232 “DTE” aletini birbiri ile modemsiz veya başka bir araç (“DCE”ler) olmaksızın haberleştirmek için kullanılır. Bu amaçla, en basit anlatımla, birinin TD sinyalini, diğerinin RD girişine bağlarız. Birçok DTE aletinde (Mesela PC) RS-232 pinleri farklı kullanılır. RTS sinyali, aracın data alımına hazır olup,olmadığını anlamak için kullanılır. Oysa DCE araçlarında (Mesela Modem) CTS data kabulünü sağlar. Bu sebeple birinin RTS pini, diğerinin CTS pinine bağlanarak, bu muhaberat sağlanmış olur. (Handsahake)

Bunun gibi birçok DTE aracında DTR veya DSR sinyali, aletin açık olduğunu, CD sinyali ise bağlantı kurulduğunu belirtir. Birinin DTR sinyalini, diğerinin hem CD hem de DSR girişine bağlarsak, aleti kandırmış oluruz. Böylece alet, karşı tarafın açık ve bağlı olduğunu zanneder.Genel kaide olarak, RI sinyali bir yere bağlanmaz. Çünkü bu sadece telefon çaldığı zaman aktif olur.

Bu bağlantıda kullanılacak Dişi DB-25 ve/veya DB-9 konektörlerinin pin şeması yukarıda görülmektedir. Bu görünüş önden görünüştür. Lehim yapılan taraf arkada kalmaktadır. Resimdeki siyah noktalar pinlerin girdiği boşluklardır. Genellikle bu konektörlerde hangisi dişi, hangisi erkek olduğu karıştırıldığı için bu bilgi verilmiştir.

pin-siralamasi


MS-DOS dan bağlantı yapmak için intersvr.exe programı kullanılır. Bu amaçla; Anaç bilgisayarda bu emir çalıştırılmadan önce, kullanacağımız bilgisayarın config.sys dosyasına

Device=interlnk.exe /NOPRINTER /COM/Drives=2

satırını eklemek gerekir. Daha sonra bilgisayar yeniden açılmalıdır.

Windows’ da ise Direct Cable Connection – Başlat – Programlar – Donatılar – İletişim – Doğrudan Kablo Bağlantısı çalıştırılır. Bir bilgisayar konuk seçilir. Diğeri ise ana seçilmelidir.

DB-25 ile Paralel porttan iki bilgisayarı LAPLINK ile birbirine bağlamak

İğnelerin olduğu taraftan (Lehim tarafı değil) bakıldığında pin sıralaması yukarıda görülmektedir.

Aşağıda tarif edilen kablo ile iki bilgisayarı, paralel porttan LapLink™programı kullanarak bağlayabilirsiniz.Bu amaçla setuptan EPP veya EPP/ECP modu seçilmelidir. Bu kabloyu yapmak için en az 15 hattı olan koaksiyel kablo ile, iki DB-25 erkek konektöre ihtiyaç vardır..

kablo-ile


DB-25 konektörleri, kablonun koruma sarımları ile birbirine bağlanması tavsiye olunur.

Not : LapLink paralel kabloları web’ de çok çeşitli olarak izah edilmiştir. Yukarıdaki bağlantı şekli tarafımdan denenmiştir. 1996 LapLink for Windows için uygundur. Windows 95′in Direct Cable Connection programında (DCC)çalışmadığı söylenmektedir, fakat aşağıdaki bağlantı çalışmaktadır.

Bu kabloyu yapmak için en az 17 hattı olan koaksiyel kablo ile, iki DB-25 erkek konektöre ihtiyaç vardır.

kabloyu-yapmak


DB-25 konektörleri, kablonun koruma sarımları ile birbirine bağlanması tavsiye olunur.
 

Ders Sahibi;

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x