Üye Kayıt Üye Giriş

AutoCAD Eğitimi


AutoCAD 2002 Görsel Eğitim Seti İndeksi

 

 01 – BÖLÜM 1 GİRİŞ

      01 –   EKRAN VE MENU TANITIMI EKRAN FORMATI  DOSYA İŞLEMLERİ MENU FONKSİYONLARI

 01 – KOMUT ,NOKTA GİRME VE OBJE SEÇİMİ

 01 –  KOMUT GİRME YÖNTEMLERİ

 01 –  NOKTA GİRME YÖNTEMLERİ

 01 –  KLAVYE

 01 –  KARTEZYEN

 01 –   KUTUPSAL

 01 –   MOUSE

 01 –   İŞARETLEME

 01 –   OBJE YAKALAMA

 01 –  OBJE SEÇME YÖNTEMLERİ

 

Uygulama 1. koordinatlarla çizim

 

  01 – YARDIMCI FONKSİYONLAR(bitince uyg 2 yapılacak)

  01 –  DURUM ÇUBUĞU

  01 –  COORD-SNAP-GRID

  01 –  POLAR

  01 –  OBJE YAKALAMA

  01 –  OSNAP-LWT-MODEL

  01 –  GÖRÜNTÜ İŞLEMLERİ

  01 – BÖLÜM 2 TEMEL ÇİZİM VE DÜZENLEME KOMUTLAR

  01 – ÇİZİM KOMUTLARI

  01 –   LİNE-ÇİZGİ

  01 –  CİRCLE-DAİRE

  01 –  REGTANGLE-DİKDÖRTGEN

  01 – Uygulama 2. yardımcı fonksiyonlarla çizim

  01 – BÖLÜM 2 (devam)

  01 – DÜZENLEME KOMUTLARI

  01 –    ERASE-SİLME

  01 –    MOVE-TAŞIMA

  01 –   COPY -KOPYALAMA

  01 –   OFFSET -PARALEL ÖTELEME

  01 –   TRİM -BUDAMA

  01 –   EXTEND -UZATMA

  01 –   FİLLET-YUVARLATMA

  01 – BÖLÜM 3 ÇİZGİ ÖZELLİKLERİ VE KATMANLAR

  01 –  LAYER KONTROL TABLOSU

  01 –  LAYER VE ÇİZGİ ÖZELLİKLERİ TANIMLAMA

  01 –  OBJECT PROP. TOOLBARDA KONTROL

  01 –  KATMAN DEĞİŞİMİ VE LTYPE SCALE

  01 –  OBJECT PROP. TOOLBARDA KONTROL

  01 – KATMAN DEĞİŞİMİ VE LTYPE SCALE

  01 – Uygulama 3. temel çizim komutlarıyla pratik çizim

  01 – Uygulama 4. çizgi özellikleri ve katmanlarla çalışarak çizim

  01 – BÖLÜM 4 DETAYLI ÇİZİM KOMUTLARI

  01 – LİNE KOMUTLARI

  01 –   LİNE

  01 –  RAY

  01 –  CONTRUCTION LINE

  01 –    MULTI LINE

  01 –    POLYLINE

  01 –    ÇOKGEN KOMUTLARI

  01 –    REGTANGLE

  01 –    PLOYGON

  01 –    DAİRESEL OBJE KOMUTLARI

  01 –    ARC

  01 –    CİRCLE

  01 –    DONUT

  01 –    ELLİPSE

  01 –    EĞRİ VE NOKTA KOMUTU

  01 –    SPLINE

  01 –    POİNT

  01 –    Uygulama 5-6. ileri çizim komutlarıyla uygulama

 

01 – BÖLÜM 5 DETAYLI DÜZENLEME KOMUTLARI

 

01 –    OBJE SEÇİMİ

01 –    NORMAL SEÇİM

01 –    HIZLI SEÇİM

01 –    ÇİZİM DÜZENLEME

01 –    ERASE-SİLME

01 –    MOVE-TAŞIMA

01 –    COPY -KOPYALAMA

01 –    OFFSET -PARALEL ÖTELEME

01 –    TRİM -BUDAMA

01 –    EXTEND -UZATMA

01 –    FİLLET-YUVARLATMA

01 –    MIRROR

01 –    ROTATE

01 –    ARRAY

01 –    SCALE

01 –    LENGTHEN

01 –    BREAK

01 –    CHAMFER

01 –    STRECTH

01 –    EXPLODE

01 –    OBJE DÜZENLEME

01 –    PROPERTİES

01 –   HATCH EDİT

01 –    MULTİLİNE EDİT

01 –    POLYLİNE EDİT

01 –    SPLİNE EDİT

01 –    TEXT EDİT

01 –    Uygulama 7-8. ileri düzenleme komutlarıyla uygulama

01 –    Uygulama 9. çizim ve düzenleme uygulaması

01 –     BÖLÜM 6 TARAMA KOMUTLARI

01 –     BASİT TARAMA İŞLEMİ

01 –    TARAMA TABLOSU

01 –   ADVANCES SEKMESİ

01 –   REGİON KOMUTU

01 –    HATCH EDİT

(UYGULAMA11a) (anted çizimi)

 

BÖLÜM 7 YAZI KOMUTLARI

 01 –   TEXT STYLE KOMUTU

 01 –  TEXT KOMUTU

 01 –  DTEXT KOMUTU

 01 –    MTEXT KOMUTU

 01 –   PARAMETRELER

 01 –   TEXT EDİT İŞLEMLER

 01 – Uygulama 10 tarama uygulaması

 01 – Uygulama 11. yazı yazma, anted (başlık) hazırlama uygulaması

 

BÖLÜM 8 BLOKLAMA VE ETIKET İŞLEMLERİ

 

  01 –    BLOK TANIMLAMA

  01 –   BLOK ÇAĞIRMA

  01 –  WBLOCK -DOSYA BLOKLAMA-BASE

  01 –  ETİKET TANIMLAMA

  01 –     ETİKET BLOKLAMA VE KULLANIMI

 

BÖLÜM 9 ÖLÇÜLENDİRME

 

 01 –    TEMEL ÖLÇÜLENDİRME KAVRAMLARI

 01 –   ÖLÇÜ STİLİ TANIMLAMA VE KONTROL

 01 – DIMENSION STYLE 1

 01 –   DIMENSION STYLE 2

 

ÖLÇÜLENDİRME KOMUTLARI

 

01 –    LINEAR -ALIGNED-ORDINATE

01 –    RADIUS -DIAMETER - ANGULAR

01 –    QUİCK DİMENSION

01 –   BASELİNE- CONTINUE

01 –   LEADER- CENTER MARK

01 –   TOLERANCE

01 –    DİM EDİT

 

   UPDATE -STİL KONTROL

 

 

01 –   Uygulama 11.c yazı yazma, anted (başlık) hazırlama uygulaması

01 –    Uygulama 12. ölçülendirme uygulaması

 

BÖLÜM 10 VERİ AKTARIMI -İMAJ İŞLEMLERİ - DIŞ REFERANSLAR  VERİ TRANSFERİ

 

01 –    DOSYA FORMATLARI

01 –    ACIS (KATIMODEL) VERİ TRANSFERİ

01 –    DXF (2D CIZIM) VERİ TRANSFERİ

01 –    ETRASMİT-PUBLISH TO WEB (WEB DE VERİ İŞLEMLERİ)

01 –    İMAJ İŞLEMLERİ

01 –    BMP-WMF-EPS (BİTEŞLEM) İMAJ TRANSFERİ

01 –    İMAJ EKLEME

01 –    İMAJ DÜZENLEME

01 –    DIŞ REFERANSLAR

01 –    DIŞ REFERANS EKLEME

01 –    DIŞ REFERANS DÜZENLEME

 

BÖLÜM 11 ÇIKTI ALMA

 

01 –    PRATİK ÇIKTI ALMA

01 –    DOSYAYA YAZDIRMA

01 –    PLOT TABLOSU

01 –    BÖLÜM 12 SİSTEM AYARLARI

01 –    DOSYA KURTARMA

01 –   OPTIONS TABLOSU

01 –   INQUIRY

01 –   LIMITS-UNITS

01 –   TOOLS MENUSU

01 –   MENU DUZENLEME

 

 

BÖLÜM 13 3 BOYUTA GİRİŞ

01 –    TEMEL KAVRAMLAR

01 –    BASIT MODELLEME ISLEMI

01 –    VIEWS (BAKIŞLAR)

01 –    UCS KOORDİNAT SİSTEMİ TANIMLAMA

01 –    UCS DÜZLEMLERLE ÇALIŞMA

01 –    ORBİT VE SHADE (DÖDÜRME- KAPLAMA)

 

BÖLÜM 14 KATI MODEL OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

 

01 –    PRIMITIVES (ILKEL KATILAR)

01 –    BOX-WEDGE

01 –    CYLINDER-CONE

01 –    SPHERE-TORUS

 

01 –    KESITTEN KATILAR

01 –    KESIT HAZIRLAMA

01 –    EXTRUDE

01 –    REVOLVE

 

   Uygulama 13-14-15. 3boyutlu uygulamalar

 

  BÖLÜM 15 KATI MODEL YAPISAL DÜZENLEME

 

01 –    UNION-SUBTRACT-INTERSECT-(EKLEME ÇIKARMA)

01 –    FACE OPERATION (KATI YUZEYI ISLEMLERI)

01 –    EDGES OPERATION (KATI SINIR İŞLEMLERİ)

01 –    SHELL KABUK OLUŞTURMA -SOLID CHECK (KATI KONTROL)

01 –    KESİT ALMA-KESME - KESİŞİMDEN KATI

 

   BÖLÜM 16 KATI MODEL KONUMSAL DÜZENLEME

 

01 –    3D ARRAY (DİZİ KOPAYLAMA)

01 –    3D MIRROR (DUZLEMSEL AYNALAMA)

01 –    3D ROTATE (3D DÖNDÜRME)

01 –    ALIGN (3D TAŞIMA )

 

01 –     BÖLÜM 17 RENDERING (KAPLAMA)

 

01 –    RENDER İŞLEMİ

01 –    SAHNE-IŞIKLAR-MALZEME TANIM

01 –    ARKA PLAN -SİS DERİNLİKTANIM

01 –    RENDER TABLOSU

01-Giriþ (3 boyutlu cisimlere genel bakýþ)

        3D Genel bakýþ

        Perspektif türleri

        3D cisimlerin yanal yüzeyleri

        Görünüþlerin cizilmesi

        Yanal yüzeylerin acýlýmý

        Yanal yüzeylerin acýlýmý2

 

        02-Giris koordinat ve görünüþ

        3D koordinat sistemi ve derinlik

        Perspektife giriþ

 

        03-Giris koordinat perspektif 1

        Görünüþlerden perspektif cýkarma

        Perspektif 2

        Oturma odasý cizimi

        Mutfak cizimi

 

        04-Menüler

        3D Tasarýmda kullanýlan Toolbarlara Genel Bakýþ

 

        06-Modeling

        Polysolid

        Box

        Wedge

        Cone

        Sphere

        Cylinder

        Torus

        Pyramid

        Helix

        Planar Surface

 

        07- Modeling modify

        Extrude

        Presspul

        Sweep

        Revolve

        Loft

        Union

        Subtrack

        Intersect

 

        08-Dashboard model modify kesit alma

        Slice

        Imprint

        Flatshot

        Interference

        Convert

 

        09-Fillet

        Fillet

 

        10-Solid editing

        Extrude faces

        Move faces

        Offset faces

        Delete faces

        Rotate faces

        Taper faces

        Copy faces

        Color faces

        Copy edges

        Color edges

        Imprint

        Seperate

        Shell

 

        011-Mesh

        2D solid

        3D face

        Edge

        3D mesh

        Revolved mesh

        Tabulated mesh

        Ruled mesh

        Edge mesh

 

        12-Light

        Point light

        Spot light

        Distant light

        Lightlist

        Georaphic location

        Sun properties

 

        13-Ucs koordinat

        Ucs

        World

        Ucs previous

        Face Ucs

        Object

        View

        Origin

        Z axis

        3 Point

        X rotate

        Y rotate

        Z rotate

 

        14-Materyal

        New material

        Diffuse map

        Bump map

        Material Properties

 

        15 Render

        Background map

        Render settigns

 

        16 Kamera

        Create camera

        Camera views

 

        17 Fly walk animation

        Fly

        Walk

        Animation

 

        18 Autocad 3 boyutlu genel bilgi

        Pencere ve koordinat sistemi ayarlarý

 

        19-Teknik resim

        Diþli cark

        Rulman

        Cývata

        Mil

        Kesit alma

 

        20-Banyo

        Küvet

        Rezervuar

        Lavabo

        Musluk

        Perde

 

        21 Koltuk bölüm

        Koltuk

        Avize

        Vazo

        Sehpa

        Aksesuar

 

        22-Mutfak

        Profil kapaklar

        Mutfak tezgahý

        Aydýnlatma

        Profil cizim ve tasarýmlarý

        Metal sandalye

 

        23-Yatak

        Yatak örtüsü

        Yastýk

        Yatak

        Komidin

        Pencere

 

        24-Villa

        Villa tasarýmý

        Layer yönetimi

        Odalarýn yerleþimi

        Merdiven yapýmý

 

        25-Robot

        Robot tasarýmý

 

        26-Sandalye

        3DS objenin yeniden modellenmesi

 

        27-Araba

        Araba modellenmesi

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x