Üye Kayıt Üye Giriş

KPSSDERSANESİ AÇILDI KPSS HAKKINDA HERŞEY BURADA


KPSSDERSANESİ AÇILDI KPSS HAKKINDA HERŞEY BURADA

 

En Son Eklenen Blok Haberleri
 

Türkiye'de Ulaşım
Türkiye'de Ticaret
Turizm'i Etkileyen Faktörler
Türkiye' de Turizm
Karadeniz Bölgesinin Akarsu ve Göller
Karadeniz İklim ve Bitki Örtüsü
Karadeniz Bölgesinin Özellikleri
Karadeniz Coğrafi Bölge
Karadeniz Bölgesi Konu Anlatımı
Marmara Bölgesi Konu Anlatımı
Doğu Anadolu Bölgesi Özet
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özet
Ülkemizdeki Turizm Dalları
Yağış Türleri
Coğrafi Bölgelerle İlgili Bazı Özellikler
Anlamları Açısından Sözcükler
Yansıma Sözcükler
Eşsesli (SESTEŞ) Sözcükler
Karşıt (ZIT) Anlamlı Sözcükler
Yakın Anlamlı Sözcükler
Eş Anlamlı Sözcükler
Genel ve Özel Anlam
Nikel-Nicel Anlatım
Somut-Soyut Anlam
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Benzetme (Teşbih)
Aktarmalar
Güzel Adlandırma
Dolaylama
Sözcüklerle İlgili Anlam Olayları
İkilemeler
Atasözleri
Deyimler
Kalıplaşmış Sözcük Grupları
Anlam İlişkilerine Göre Cümleler ve Açıklamaları
Örneklerle Anlatım Bozuklukları - 1
Kavramların Açıklaması
Kavramlar
Örneklerle Anlatım Bozuklukları - 2
Örneklerle Anlatım Bozuklukları - 3
Anlatım Nitelikleri
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Anlatım Biçimleri
Paragrafın Ana Düşüncesi
Paragrafta Başlık
Paragrafın Konusu
Paragrafı Anlama ve Yorumlama
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi İsyanları
Osmanlı Devleti'nde Duraklamanın Nedenleri
Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi Olayları
Osmanlı Devleti'nde Sanat
Osmanlı Devleti'nde Bilim ve Teknik
Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Öğretim
Osmanlı Devleti'nde Sosyal ve Dini Yaşam
Osmanlı Devletinde Hukuk
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Önemli Noktalar
Osmanlı Devleti'nde Ekonomi
Osmanlı Devleti'nde Ordu
Osmanlı Devletinde Toprak Yönetimi
Osmanlı İmparatorluğu Devlet Yönetimi
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
Beylikler ve Anadolu Selçuklu Döneminde Önemli Hususlar
Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi Kültür ve Medeniyet
Anadolu'ya İlk Türk Akınları ve Beylikler Dönemi
Türk İslam Bilginleri
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
İlk Türk İslam Devletleri
İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde Önemli Noktalar
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kronolojisi
İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
İlk Türk Devletleri
Tanzimat Dönemi
Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Önemli Hususlar
Genelgeler ve Kongreler
Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelişi ve Misak-ı Milli
TBMM'ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar
Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi
Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi
Lozan Barış Antlaşması
Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
Ekonomi Sanayi ve Ticaret Alanında Yapılan İnkılaplar
Mustafa Kemal'in Hayatından Önemli Noktalar
Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar
Atatürk İlkeleri (Temel İlkeler)
Atatürk İnkılapları
Atatürk'ün İlkelerle İlgili Sözleri
Atatürk İlkeleri (Bütünleyici İlkeler)
İlkeler ve Bu Doğrultuda Yapılan İnkılaplar
Türk Tarihi Eserleri
Atatürk Dönemi Kronolojisi
İslam Tarihi Önemli Noktalar
İlk Türk Devletleri Önemli Noktalar
Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme Dönemi Önemli Noktalar
Kongreler Dönemi Önemli Noktalar
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Anahtar Bilgiler
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Önemli Noktalar
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Islahatları
Osmanlı Devleti Duraklama Döneminde Çıkan İsyanlar
Osmanlı Padişahları
Osmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri
Islahat Fermanı ve Maddeleri
Uygurlar ve Genel Özellikleri
Osmanlı Devleti Mimari Eserleri
Osmanlı Devleti Kısa Hatırlatmalar - 1
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Önemli Noktalar
II. Mahmut Dönemi
Osmanlı Devleti Kısa Hatırlatmalar - 2
II. Dünya Savaşı
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi
İlk Türk İslam Devletlerinde Ordu
Tarih Notları
Hatay Meselesi
Montrö Sözleşmesi
Sadabat Paktı
Balkanlar Antantı
Irak Sınırı ve Musul Meselesi
Türkiye'nin Milletlerle Cemiyetlere Girişi
Yabancı Okullar Meselesi
Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri
Temel İlkeler Cumhuriyetçilik İlkesi
Atatürkçülük ve Türk İnkilabının Dayandığı Temel İlkeler
Sanayi ve Madencilik Alanında Yapılanlar
Ekonomik Alanda Yapılan Yenilikler
Toplumlar Alanda Yapılan İnkilaplar
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkilaplar
Kadın Hakları ve Atatürk
Hukuk Alanındaki İnkilaplar
Menemen Olayı
Mustafa Kemal Paşa Ya Suikast Girişimi
Şeyh Sait Ayaklanması
Çok Partili Rejim Denemeleri Halk Fırkası
Halifeliğin Kaldırılması
Cumhuriyetin İlanı
Lozan Antlaşması
Saltanatın Kaldırılması
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Büyük Taaruz ve Sonuçları
Sakarya Savaşı ve Sonuçları
İstiklal Marşının Kabulu
Tekalifi Milliye Emirleri
Başkomutanlık Yasası
Kütahya-Eskişehir Muhaberesi
II.İnönü Muharebesi
Moskova Antlaşması
Londra Konferansı
Batı Cephesi Muhaberebeleri ve Sonuçları
Güney Cephesi Çarpışmaları
Kurtuş Savaşında Ermenilerle Savaş ve Gümrü Antlaşması
Sevr Antlaşması
TBMM'nin Aldığı Tedbirler
TBMM Hükümetleri İstanbul Hükümetlerinin Mücadelesi Sebepleri
I. Tbmm'nin Yaptığı İsler
20 Ocak Anayasası
TBMM'nin Açılması
İstanbul Resmen İşgali
Misaki Milli
Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması
Temsil Kurulunun Ankara'ya Gelişi
Amasya Görüşmesi
Sivas Kongresi
Alaşehir Kongresi
Balıkesir Kongresi
Erzurum Kongresi
Mustafa Kemal'in Görevden Alınması
Amasya Genelgesi
Havza Bildirisi
Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı
Kuvai Milliye
Milli Cemiyetlerin İzmir'in İşgaline Tepkisi
Cemiyetler
İşgaller Karşısında Mustafa Kemal'in Duruma Bakışı
İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu
Amiral Bristol Raporu
İzmir'in İşgali
Paris Barış Konferansı
Wilson İlkeleri
Osmanlı İmparatorluğunu Paylaşma Tasarıları
İşgaller
Mondros Ataşkes Antlaşması
I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
Batı Cephesi
Güney Cephesi-2
Çanakkale Cephesi
Osmanlı İmparatorluğunun Savaşa Girmesi
Birinci Dünya Savaşı
II.Balkanlar Savaşı
Balkanlar Savaşı
Uşi Antlaşması
Trablusgarp
31.Mart Olayı
II. Meşrutiyet
Meşrutiyet
Maliye Alanında Yapılan İnkilaplar
Aşarın Kaldırılması
Diğer Alanlarda Yapılan İnkılaplar
Adana Savunması
Antep Savunması
Urfa Savunması
Sütçü İmam Olayı (31 Ekim 1919)
Maraş Savunması
Güney Cephesi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Sosyal Hayat
KPSS Ders Çalışma Ve Test Çözme Teknikleri
Kpss Tercih/Başvuru Klavuzu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2013 Yılı Sınav Takvimi
2013 KPSS Başvuruları ve Sınav Tarihi Ne Zaman ?
Mazeretler Üretmek
Hesaplanmış Riskler
Sonuçlara Değer Biçme
Yaşantıların birikmesi
Kendine Güven 5 Temel Özellik
Eğitimin Etkisi
Mitler ve Gerçek
Kendine Güven
Kolayca hayır deyin ve dediğinizi yapın
Mutluluğunuzu ve huzurunuzu koruyun ve sürdürün
Doğrularınızı koruyun
Sizden daha iyi olanlarla iletişim ağı oluşturun
Kendi sınırlarınızı tanıyın ve ona göre davranın
Kendi gücünüzü tanıyın ve ona göre davranın
Köpekler bile hiç kendi yataklarına işemezler
Sözlerinizi tutun
Başkalarıyla çalışın ve kolayca paylaşın
Kolaylıkla evet deyin ve yapın
Konuşun ve yazın - bunu çokça yapın
Sadece sonucu değil, süreci de önemseyin
Başarı İçin 13 Kural
Hobi hedeflere gelince…
Kararsızlık Mücadeleden Kaçmak Demektir
Adet Yerini Bulsun Diye
Sosyal Hayatın Önemi
Amaç Belirleyin!
Tesadüflere Kanmayın
Ayakları Yere Basan Hedefler Seçin
Şansa Güvenmeyin
KPSS Başarıya Giden Yol
Başarıya giden yol azimdir
Kpss'ye Nasıl Çalışılır
Zamanınızı İyi Kullanın
Egzersiz işe yarar
Uykusu gelen tv seyretsin
Heyecanınızı Nefesle Yenin
Bir genç, çalıştığı konuları sınav sırasında unutabilir mi?
Çalışma isteğini yitirenler, nasıl motive olabilir?
Çok çalışmak, iyi çalışmak anlamına mı gelir?
Beyninizi Dinlendirin
Başarılı olmak için nasıl çalışmak gerekir?
Lise ve Önlisans Mezunları için KPSS Bir Daha Yapılacak mı
Tek Yıllardaki KPSS Neden B Grubu Atamalarda Kullanılamıyor
18 Yaşını Doldurmayanlar Memur Olabilir mi?
KPSS Tercihlerde Dikkat Edilmesi Gereken 15 Altın Kural
Lise Mezunları KPSS’de Kaç Puan Alırsa Atanır
Lisans Mezunu Olmak KPSS Ortaöğretim-Önlisans Puanını Etkiler mi?
KPSS Önlisans Mezunları Nerelere Atanır ?
Lise mezunları Hangi Kadrolara Kpss'de Kaç Puanla Atanır?
Lise Mezunlarının Kpss ile Atanma Şansı Ne Kadar ?
KPSS Önlisans P93 Puanı ve 3001 Kadroları Neler ?
Kpss P3 Puanıyla başvurulan kurumlar hangileri
MYO´dan AÖF´ye Sınavsız Doğrudan Geçişle Hangi Bölümlere Geçebilirim?
399 mu 657 Sayılı Kanuna Göre mi Atanmak Avantajlı
İtfaiyeci Arff Memuru Olma Şartları Nelerdir?
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir ?
399'a Tabi Kit Çalışanı Kpss ile Kadrolu Memur Olabilir mi?
Merkezi yerleştirme nedir?
4B Sözleşmeli Çalışanlar, farklı kurumlara ya da memuriyete nasıl geçebilir?
Lisans Mezunu olanların Lise/Önlisans KPSS Puanları Yanar mı?
Ziraat Bankası’na atanan biri tekrar başka bir kuruma başvurabilir mi
Gelir Uzman Yardımcılığı ile İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenler
Vergi Müfettişliğine Atanmada Sıkıntı Mı Var?
KPSS Olmadan da Bir Kariyer: Bankalarda Çalışmak
Kpss Puanı Olmadan Memur Olunabilir Mi?
2013 KPSS, YDS, ÖABT Puan Türleri ve Derslerin Oranları
ATANAN MEMURUN İŞE BAŞLAMASI
KPSS Konu Dağılımları
KPSS A’da Başarı için Hangi Kaynaklardan Nasıl Hazırlanmalı
KPSS'ye Nasıl Çalışmalı
KPSS ile İlgili En Çok Sorulanlar ve Cevapları
Hukuk Mezunları Kpss A için Hangi Oturumlara Katılmalı
Yüksek Lisans Mülakat Taktikleri
Hangi Üst Kurullar Personel Alımı Yapacak?
Yüksek lisans şartları nelerdir
Kamu Denetçiliği Kurumu nasıl personel alacak?
Bir mühendis hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?
KPDS Başvuru Koşulları - Şartları nelerdir ?
Kpss A Adayları Yabancı Dil Puanı için YDS’ye Girmek Zorunda
2012 ve 2013 ÖSYM Yerleştirme Takvimi
ÖYP Puanı Nasıl Hesaplanır?
Tercihlerde Püf Noktaları
KPSS Başvurularıyla İlgili Sorulara Cevaplar
Kpss Tercihi Yaparken En Çok Neye Dikkat Edilmeli
KPSS'ye Nasıl Motive Olunur
Kpss’de Atanmak için Baraj Puanı Var Mı
Memur Olmada Yaş Sınırı Var Mı ?
2013 ÖSYM Sınav Takvimi
Memur Atamalarında Kpss Puanı Değil, Sıralama Önemli
KPSS - Tercihlerde Farklı Öğrenim Düzeyinden Tercih yapılabilir mi
2013'te KPSS'ye Hangi Adaylar Girmeli ?
Tercih Yapacak Adaylar Nelere Dikkat Etmeli?

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x