Üye Kayıt Üye Giriş

TÜBİSAD Atılım İçin Bilişim Raporu Açıklandı


TÜBİSAD Atılım İçin Bilişim Raporu Açıklandı
 

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin TÜBİSAD, "Atılım İçin Bilişim" Raporu’nu açıkladı. Raporda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne önem verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD), Prof.Dr. Erol Taymaz, Yrd.Doç.Dr. Ümit İzmen, Yard.Doç.Dr.Yeşim Üçdoğruk, Doç.Dr.Yılmaz Kılıçaslan ve Devrim Sönmez'in katkılarıyla hazırladığı “Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” raporu bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye ekonomisindeki yerini, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkılarını ortaya koyuyor.

Raporda; Türkiye'nin geçmiş 50 yılda %4,5, 2001-2007 yılları arasında %6,5 büyüdüğü, 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için de yıllık %8,5 büyüme gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanarak, bu büyümeyi sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Atılım senaryosunda tanımlanan büyüme politikasının gerçekleşmesi için sektöre dönük bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenmesi gerektiğinin altı çizilerek; Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ülke arasında yer alması için gereken politika adımları şöyle sıralanıyor:

BİTS stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir
Sektöre yönelik güçlü yasal alt yapı oluşturulmalıdır
BİTS’e dayalı istihdam yaratılmasına dönük eğitim politikası geliştirilmelidir
Küresel rekabetçi BİTS için hizmet ve yazılım ihracatı desteklenmelidir
Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri sağlanmalıdır
BİTS’in iş dünyasına nüfuzu artırılmalıdır
Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmelidir
Girişimci kültürün güçlendirilebilmesi için girişim sermayesinin oluşumu hızlandırılmalıdır
BİTS’ten alınan vergiler büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli ve vergi yükü azaltılmalıdır.

Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilmeli ve yeni teknolojilere dayalı BİTS altyapılarının kurulması için uygun ortam yaratılmalıdır.

 

AÖF Kredili Sistem - AÖF Kredili Sistem Görüntülü Eğitim Seti- AÖF Matematik-1 Eğitim Seti - AÖF Genel Muhasebe-1 Eğitim Seti - AÖF İşletme Eğitim Seti - AÖF Hukukun Temel Kavramları Eğitim Seti - AÖF İktisat-1 Eğitim Seti

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x