Üye Kayıt Üye Giriş

Yazıcı ve Disket Çeşitleri


Yazıcı ve Disket Çeşitleri

 

 

YAZICI ÇEŞİTLERİ :

 

a)  Letter Quality Printer(LQP):    Yazıcı karakteri daktilo harflerine benzer ve hızı   yavaştır.

b)  Dot Matriks Printer (DMP):     Yazıcı kafada bulunan ve PIN denilen iğneler   yardımı ile yazım yapılır.9 ile 24 arası PİN vardır.

c)Laser Printer:     Sayfa yazıcı.Çok hızlı ve netlik açısından   yüksek yazıcılardır.  

DİSKET VE ÇEŞİTLERİ

Disket:Yapılan işlemlerin sonuç olarak saklandığı ve tekrar bilgisayara gönderildiği giriş ve çıkış birimidir.Taşınabilirler.Kullanmak için önce formatlamak gerekir.Disketlerin içi dairesel bir yapıda olup track denilen izler ve sektör denilen  alanlardan oluşur.Disketler boyutlarına göre ikiye ayrılır:

1-5.25lik

2-3.5 luk.

Yoğunluklarına göre de 2ye ayrılır:

1-High Density(HD)Yüksek yoğunluk

2-Double Density(DD)Çift Yoğunluk

             Disket üzerinde bulunan koruma(Write Protect) kapatıldığında disketteki bilgiler yalnızca okunabilir.Yazma ve silme işlemleri yapılamaz.Ancak koruma açıldığında yapılabilir.

Tuşlardan oluşur. Q’ ya göre ayarlanmıştır. F’ ye çevrilebilir. Her bir harf için bir Ascıı  kod , bu  kodların birleştiği bir  Ascii  tablo  vardır. Biz herhangi bir tuşa  bastığımız zaman  ascii tablodan harf yada işareti  tanır ve basar.  102 tuş bulunur.  XT ve  AT olmak üzere iki çeşittir. Klavye bir giriş ünitesidir.Klavyede bulunan tuşların görevleri şunlardır;

          Klavye  üzerindeki  tuşları  4 kısımda inceleyebiliriz;

            1. Fonksiyon tuşları

            2. Daktilo tuşları

            3. Nümerik tuşlar

            4. Özel tuşlar

 

          FONKSİYON  TUŞLARI : 

Bu tuşlar  her programlama dilinde   ve işletim sisteminde farklı görevler almıştır. F1 den F12 ye kadardır.

          DAKTİLO TUŞLARI : 

Bu bölümde A ile Z  arası harfler 0 ile 9 arası rakamlar !,^,” , ?  vb.  gibi işaret tuşları ile bazı  özel tuşlar bulunur.

NUMERİK TUŞLAR:        

          Bu bölümde 0 ile  9 arası  rakamların yanında bazı özel  fonksiyonlar  bulunur. "NUM LOCK" bir kez  basıldığında ışık söner ve  rakamlar yerine özel fonksiyonlar çalışır.

        

          ÖZEL TUŞLAR:

 

Backspace (İşaretli tuş): İmlecin bulunduğu yerden sola doğru tek tek tamamını siler.

 

Delete (Del):  İmlecin bulunduğu yerden sağa doğru tek tek siler.

 

Print Screen :  Yazılan yazıyı yazıcıya yollar.

 

Caps Lock:  (Bu tuş açıksa klavyenin sağ üst köşesinde ışık yanar.)Büyük harf ya da küçük harf  tuşu.

Num Lock:  (Bu tuş açıksa klavyenin sağ üst köşesinde ışık yanar.)Bu tuş açıkken klavyenin sağ tarafında bulunan rakamları kullanabiliriz.

 

Scroll Lock:   Bu tuşa basıldığında imleç kilitlenir ve ekran kayar.

 

Pause :   Bu tuşa basıldığında ekran durur.

 

Insert  :   Araya yazı yazacağı zaman kullanılan bir tuştur.

 

Control+Alt+Del:  Aynı anda basıldığında bilgisayarın açma –kapama düğmesine basmadan hafızayı tamamen silmemizi ve bilgisayarı yeniden başlatmamızı sağlar.Ayrıca tuş kilitlenmesini de açar.

 

Ctrl+C:  İşletim sistemi komutlarını çalışma anında durdurur.

 

Ctrl+Break:  Programlarda çalışmayı durdurur.

 

Bilgisayarınızda çalışırken herhangi bir şekilde yazdığımız harf tuşu işlemiyorsa ALT+ASCII (ASC 11,000 ile 25,000 arası rakamdır) yazılırsa o ekrana ait karakter ekrana gelir.Örnek ATL tuşu+115=M harfidir. Bilgisayar açıldığında yanıp sönen göstergeye “İMLEÇ ” denir. İmleç her tuşa basıldığında sağa doğru kayar.  

 

Home  :  İmleci satırın başına getirir.

End     :  İmleci satırın sonuna götürür.

Page up:  İmleci bir ekran yukarı çıkarır.

Page Down:   İmleci bir ekran aşağıya indirir. 

Tab Tuşu: Bu tuşa basıldığında imleci 8 karakter birden sağa     hareket  ettirir. Shift    tuşu ile  kullanıldığında 8 karakter sola getirir.

AltGr  :    (Klavye üzerinde bazı tuşlar ikiz,bazı tuşlar üçüz görevlidir. İkiz görevliler Shift tuşu ile basılırsa ikinci karakteri yazar.

Örnek: Shift+2 tuş bileşimi = ’ işarettir.)

Bazı tuşlarda 3 adet simge vardır.bunlardan sağ alttaki simgeyi yazmak için Altgr tuşu ile birlikte  ilgili tuş basılarak

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x