Üye Kayıt Üye Giriş

Excel Soru Bankası


Excel Soru Bankası

 

1-) Excel için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      A)Elektronik tablolama programıdır

      B)Bir kelime işlemci programıdır(editörüdür)

      C)Bir bellek hizmet programıdır

      D)Hiçbiri

 2-) Excel’de aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

      A)Hesaplama işlemleri

      B)Grafik oluşturma

      C)Hazırlanan tabloları yazıcıya gönderme

      D)Hepsi

 3-) Excel’de satır ve sütunların kesiştiği yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A)İmleç                         B)Hücre

      C)Tablo                         D)Kitap

 4-) Excel’de çalışma kitabının bölümlerinin isimleri nelerdir?

       A)Satır(Row)                B)Sütun(Column)

      C)Hücre(Cell)               D)sayfa(sheet)

5-) Aşağıdakilerden hangisi Excel dosyası uzantısı değildir?

       A)XLS                      B)XLT

      C)XLW                     D)DOC

 6-) Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabı(woksheet) dosyası uzantısıdır?

      A)XLS                        B)XLT

     C)XLW                       D)DOC

7-)Aşağıdakilerden hangisi Excel şablon dosyası uzantısıdır?

      A)XLS                        B)XLT

     C)XLW                       D)DOC

 8-) Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma alanı dosyası  uzantısıdır?

       A)XLS                      B)XLT

      C)XLW                     D)DOC

 9-) Excel’de bir grafik dosyasının uzantısı aşağıdakilerden  hangisidir?

       A)BAK                               B)XLC

      C)XLS                               D)BAT

10-) Excel çalışma tablosu kaç sütundan oluşur?

        A)256 sütun                  B)8192 sütun

       C)16384 sütun              D)16 sütun

 11-) Excel çalışma tablosu kaç satırdan oluşur?

         A)65536 satır               B)8192 satır

        C)256 satır                  D)16 satır

 12-)

 

 

 

 


 

                                   

 

                                      Yandaki tabloda göstergecin

                                       bulunulan hücrenin adı

                                       aşağıdakilerden hangisidir? 

 

                                      A)A2        B)B3        C)A1         D)B2

 

13-) Excel’de ekranın alt kısmında bulunan ve göstergecin  bulunduğu yere göre bilgi veren çubuğun adı        aşağıdakilerden hangisidir?             

      

       A)Formül çubuğu(Formula bar)

       B)Durum çubuğu(Status bar)

       C)Araç çubuğu(Tool bars)

       D)Standart araç çubuğu(Standard tool bars)

 

14-) Excel’de ekranın üst kısmında bulunan ve hücrenin içeriğinin aynısını gösteren çubuğun adı  aşağıdakilerden hangisidir? 

       A)Formül çubuğu (Formula bar)

       B)Durum çubuğu (Status bar)

       C)Araç çubuğu (Tool bars)

       D)Standart araç çubuğu(Standard tool bars)

 15-) Excel’de görünüm(View) menüsünde yer alan formül çubuğu (Formula bar) seçeneğinin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Formül çubuğunu yeniden düzenler

        B)Araç çubuğunu gösterir

        C)Durum çubuğunu gösterir

        D)Formül çubuğunu gösterir veya gizler

 

16-) Excel’de formüllerin başına hangi sembol kullanılır?

 

        A)  -           B)  /            C)  =          D)  %

 

17-) Excel2de görünüm(View) menüsünde yer alan Araç  çubuğu (Tool bars) seçeneğinin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A)Formül çubuğunu (Formula bar) yeniden düzenler

        B)Araç çubuğunu (Tools bar) gösterir

        C)Durum çubuğunu (Status bar) gösterir

        D)Formül çubuğunu (Formula bar)

 

18-) Excel çalışma tablosunda işlem yapılacak alan nasıl seçilir?

 

        A)Alanın ilk hücresinde fare sol tuşuna basılı tutup sonuna

           kadar sürükleyerek

        B)Klavyede Shift(üst karakter) tuşu basılıyken ok tuşları ile

        C)Shift tuşu basılıyken alanın son hücresine fare sol tuşu ile

            tıklayarak

        D)Hepsi

 

19-) Excel çalışma kitabındaki farklı yerlerdeki alanlar klavyedeki hangi tuş yardımıyla seçilebilir?

 

       A)Shift                                 B)Alt

       C)CTRL                                D)Insert

 

20-) Fare(Mouse) dışında klavye kullanarak bloklama yapabilmeyi sağlayan tuş bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

     A)CTRL+ALT                     B)CTRL+DEL

     C)SHIFT+C                       D)SHIFT+YÖN TUŞLARI

 

21-) Excel’de bir çalışma sayfasında bir hücre nasıl seçilir?

 

       A)Dosya/Hücreler (File/Cells)

       B)İlgili hücre üzerine fare ile tıklanarak

       C)Biçim/Hücreler (File/Cells)

       D)Düzen/Hücre (Edit/Cells)

 

22-) Sadece A2 ve C8 hücreleri nasıl seçilir?

 

       A)A2 hücresine fare(Mouse) sol tuşu ile/C8 üzerinde

           Shift+Fare(Mouse) sol tuşu ile

       B)A2 hücresine fare(Mouse) sol tuşu ile/C8 üzerinde

            Ctrl+Fare(Mouse) sol tuşu ile

       C)A2 üzerinde fare(Mouse) sol tuşu basılı tutularak C8’e

           kadar sürüklenir

       D)Aynı anda iki hücre seçilemez

 

23-) Excel’de bir satırın tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?

 

        A)Düzen/Satır (Edit/Row)

        B)Biçim/Satır (Format/Row)

        C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır

        D)Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır

 

24-) Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?

 

        A)Düzen/Sütun (Edit/sütun)

        B)Biçim/Sütun (Format/sütun)

        C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır

        D)Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır

 

25-) Excel çalışma sayfasında bir hücrede yer alan bilgiyi   düzeltebilmemizi sağlayan klavye tuşu        aşağıdakilerden hangisidir?

       A)F2 tuşu            B)F3 tuşu         C)F4 tuşu         D)F5 tuşu

 26-) Excel’de alfasyısal(alfa nümerik) bilgiler genel olarak hücre  içerisinde ...........dayalı olarak girilir?

        A)Sağa                        B)Sola

       C)Ortalı                       D)İki yana yasla

 

27-) Excel’de sayısal (nümerik) bilgiler genel olarak hücre   içerisinde ..........dayalı olarak girilir?

 

       A)Sağa          B)Sola          C)Ortalı           D)İki yana yaslı

 

28-) Seçilmiş alandaki bilgilerin aynısını başka bir alana taşımak için hangi komutlar kullanılır?

       A)Kes/Yapıştır (Cut/Paste)

       B)Kopyala/Yapıştır (Copy/Paste)

       C)Düzen/Yapıştır (Edit/Paste)

       D)Kopyala/Özel yapıştır (Copy/Paste)

 29-) Kopyala komutu ile hafızaya alınmış alandaki sayısal  bilgileri başka bir alandaki sayısal bilginin üzerine, toplama, çıkarma, bölme ve çarpma gibi işlemler yaparak birleştirmeyi sağlar?

         A)Özel yapıştır (Paste special)

        B)Yapıştır (Paste)

        C)Kes (Cut)

        D)Kopyala (Copy)

 

30-) Kopyala komutu ile hafızaya alınmış alandaki bilgileri  başka bir alana satır ve sütunları yer değiştirerek        aktarmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

 

        A)Yapıştır/Devrik (paste/Transpose)

        B)Özel yapıştır/Devrik (Paste special/Transpose)

        C)Özel yapıştır/Boşları atla (Paste special/Skip balans)

        D)Yapıştır/Boşları atla (Paste/Skip balans)

 31-) Excel’de seçilmiş (bloklanmış) alandaki bilgileri silerek hafızaya alan komut aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Düzen/kopyala                     B)Düzen/Yapıştır              

        C)Düzen/Doldur                       D)Düzen/Kes

 32-) Kes (Cut) ya da Kopyala (Copy) komutu uygulandığında oluşan kayan çizgileri iptal etmek için hangi tuş kullanılır?

    A)Insert             B)Home            C)Esc              D)End

 33-) Excel’de yeni bir çalışma tablosu oluşturmak için hangi  komut kullanılır?

        A)Dosya/Yeni (Fıle/New)

        B)Dosya/Aç (Fıle/Open)

        C)Dosya/Kaydet (Fıle/Save)

        D)Dosya/Kapat (Fıle/Close)

34-) Yeni bir çalışma kitabı açabilmeyi sağlayan tuş  aşağıdakilerden hangisidir?

    A)Ctrl+O             B)Ctrl+S             C)Ctrl+P           D)Ctrl+N

35-) Excel’de daha önceden kaydedilmiş bir dosya nasıl çağırılır?

        A)Dosya/Yeni (Fıle/New)

        B)Dosya/Aç (Fıle/Open)

        C)Dosya/Kaydet (Fıle/Save)

        D)Dosya/Kapat (Fıle/Close)

 36-) Excel’de yapılan çalışma tablosu hangi komut ile kaydedilir?

        A)Dosya/Yeni (Fıle/New)

        B)Dosya/Aç (Fıle/Open)

        C)Dosya/Kaydet (Fıle/Save)

        D)Dosya/Kapat (Fıle/Close)

 37-) Yapılan çalışma tablosunu diske kayıt edebilmeyi sağlayan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Ctrl+S         B)Ctrl+P        C)Ctrl+K         D)Ctrl+U

 38-) Excel’de yapılan çalışma tablosu başka bir isimde hangi  komut ile kaydedilir? 

       A)Dosya/Farklı kaydet (File/Save as)

       B)Dosya/Aç (Fıle/Open)

       C)Dosya/Kaydet (Fıle/Save)

       D)Dosya/Kapat (Fıle/Close) 

39-) Excel’de bir şablon dosyası nasıl kaydedilir? 

       A)Kayıt sırasında “Kayıt türü” (save as type) kısmında  “şablon” (Template) seçilerek

       B)Dosya/şablon (Fıle/Template) komutu seçilerek

       C)Dosya/yeni (Fıle/New) komutu seçilerek

       D)Dosya/Aç (File/Open) komutu seçilerek

 40-) Excel’de açık olan birden fazla çalışma kitabını bir isimde kaydedebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Dosya/Kaydet (File/Save)

       B)Dosya/Farklı kaydet (File/save as)

       C)Dosya/Çalışma alnını kaydet (File/save workspace)

       D)Dosya/Aç (File/Open)

 41-) Excel’de aşağıdakilerden hangisi Dosya mönüsünde yer alır?

        A)Çalışma alanını kaydet            B)Kopyala

        C)Doldur                                  D)Yapıştır 

42-) Excel’de birden fazla dosya ardı ardına açılmış ise bu  dosyaları Excel’den çıkmadan kapatabilmeyi sağlayan  komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Dosya/Aç (File/Open)

       B)Dosya/Yeni (File/Open)

       C)Dosya/Kapat (File/Close)

       D)Dosya/Çıkış (File/Exit)

 43-) Excel’de birden fazla sayfaya sığan bir tabloyu bir sayfaya sığdırmayı sağlayan işlem hangi komutun içerisinde yapılır? 

       A)Dosya/Sayfa yapısı(File/Page setup)

       B)Düzen/Sayfa yapısı(File/Page setup)

       C)Biçim/Sayfa yapısı(Format/Page setup)

       D)Araçlar/Sayfa yapısı(Tools/Page setup)

 44-) Excel’de sayfa sınır (marj) ayarlarının yapıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Dosya/Yazdır

      B)Dosya/Baskı ön izleme

      C)Dosya/Dosya bul

      D)Dosya/Sayfa yapısı

 45-) Excel’de yapılan tablo yazıcıya hangi komutla aktarılır?

      A)Dosya/Kaydet

      B)Dosya/Yazdır

      C)Dosya/Sayfa yapısı

      D)Dosya/Yazdırma alanı

 46-) Excel’de hazırlanmış bir tablo klavyeden hangi tuşlarla yazıcıya aktarılır? 

  A)CTRL+P       B)CTRL+C       C)CTRL+N     D)CTRL+O

 47-) Excel’de baskı ön izleme komutu hangi mönü içerisinde yer alır?

      A)Dosya                       B)Düzen

      C)Ekle                         D)Sayfa

 48-) Excel’de yapılmış bir tabloyu yazıcıya aktarmadan önce en son haliyle görüntüleyen komut aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Sayfa yapısı               B)Tam ekran

      C)Baskı ön izleme          D)Kaydet

 49-) Aşağıdakilerden hangisi Dosya mönüsünde yapılmaz?

      A)Hücre içindeki değerlerin silinmesi

      B)Yeni dosya açma

      C)Dosya kaydetme

      D)Çıkış

 50-) Aç, Yeni ve Kaydet komutları hangi mönü içinde yer alır?

      A)Düzen         B)Görünüm         C)Veri           D)Dosya

 51-) Kapat, Baskı ön izleme ve Çıkış komutları hangi mönü içinde yer alır?

      A)Görünüm                 B)Ekle

      C)Dosya                     D)Araçlar

 52-) Yinele ve Geri Al komutları hangi mönü içinde yer alır?

      A)Ekle           B)Düzen             C)Veri           D)Araçlar

 53-) Düzen/Yapıştır komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

     A)Hafızaya alınmış bilgileri istenilen yere kopyalar

     B)Hafızadaki bilgiyi yazıcıya aktarır

     C)Hafızadaki bilgiyi siler

     D)Hafızadaki bilgiyi diske kayıt eder

 54-) Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi aşağı doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

     A)Doldur/Sağ               B)Doldur/Sol

     C)Doldur/Aşağı             D)Doldur/Yukarı

 55-) Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi sağa doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

   A)Doldur/Sağ                B)Doldur/Sol

   C)Doldur/Aşağı             D)Doldur/Yukarı

 56-) Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi sola doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

    A)Doldur/Sağ                B)Doldur/Sol

   C)Doldur/Aşağı             D)Doldur/Yukarı

 57-) Seçilmiş bir alandaki ilk hücrede yer alan bilgiyi yukarı doğru otomatik olarak çoğaltmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

    A)Doldur/Sağ                B)Doldur/Sol

    C)Doldur/Aşağı             D)Doldur/Yukarı

 58-) Excel’de seçilen alandaki bilgileri biçime(format), İçindekilere (contents) gibi özelliklerine göre silen komut aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Düzen/Kes                 B)Düzen/Temizle

      C)Düzen/Sil                   D)Düzen/Sayfayı sil

 59-) Excel’de seçilmiş hücrelerdeki sadece biçim özellikleri temizlenmek istenirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

      A)Düzen/Temizle/Tümü

      B)Düzen/Temizle/İçindekiler

      C)Düzen/Temizle/Biçimler

      D)Düzen/Temizle/Açıklamalar

 60-) Excel’de Düzen/Sil komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      A)Hücreleri sola ya da yukarı öteleyerek silebilmeyi sağlar

      B)Satırın tamamını silebilmeyi sağlar

      C)Sütunun tamamını silebilmeyi sağlar

      D)Hepsi

 61-) Excel’de sadece bir satırı kapatarak silmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilir?

      A)Satırın üzerinde Delete tuşuna basılır

      B)Satırın tamamı seçiliyken Düzen/Sil komutu seçilir

      C)Sütunun tamamı seçiliyken Düzen/Sil komutu seçilir

      D)Tablo/Satır sil komutu seçilir

  62-) Excel’de Düzen/Bul komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

      A)İstenilen bir ifadeyi arar ve değiştirir

      B)İstenilen ifadeyi sadece bulur

      C)istenilen alanı siler

      D)Dosyayı kaydetmeyi sağlar 

63-) Excel’de Düzen/Değiştir komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

      A)İstenilen ifadeyi arar ve istenirse değiştirir

      B)İstenilen bir ifadeyi sadece bulur

      C)İstenilen alanı siler

      D)Dosyayı kaydetmeyi sağlar

 64-) Excel’de çalışma kitabının bir sayfası hangi komut ile silinebilir?

      A)Dosya/Sil                      B)Düzen/Sil

      C)Düzen/Sayfayı sil           D)Düzen/Kes

 65-) Bul, Değiştir ve Git komutları hangi mönü içinde yer alır?

       A)Veri            B)Düzen         C)Görünüm       D)Dosya

 66-) Bir sayfayı başka bir sayfanın sonrasına ya da başka bir çalışma kitabına taşımayı ya da kopyalamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Düzen/Sayfayı taşı veya kopyala

        B)Düzen/Sayfayı sil

        C)Ekle/Çalışma sayfası

        D)Dosya/Farklı kaydet

 67-) Ekle/Hücreler komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

        A)Hücreleri aşağı veya sağa öteleyerek eklemeyi sağlar

        B)Tüm satır eklemeyi sağlar

        C)Tüm sütun eklemeyi sağlar

        D)Hepsi

 68-) İmlecin bulunduğu yere yeni bir satır eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Ekle/Satır                        B)Ekle/Sütun

        C)Ekle/Çalışma sayfası         D)Ekle/Ad

 69-) İmlecin bulunduğu yere yeni bir sütun eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Ekle/Satır                       B)Ekle/Sütun

       C)Ekle/Çalışma sayfası        D)Ekle/Ad

 70-) Bir çalışma sayfası ekleyebilmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

      A)Dosya/Yeni                      B)Ekle/Satır

      C)Ekle/Çalışma sayfası         D)Düzen/Sayfayı sil

 71-) Belirtilen hücreye girebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Düzen/Git                      B)Düzen/Bul

       C)Düzen/Kes                     D)Düzen/Yapıştır

 72-) Hücrelerin sağ üst köşesinde kırmızı bir noktanın oluşmasını sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Dipnotlar                       B)Açıklama

       C)Artalan                          D)Üst bilgi

 73-) Excel’de herhangi bir hücreye not eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

       A)Biçim/Ekle/Açıklama

       B)Araçlar/Açıklama

       C)Ekle/Açıklama

       D)Düzen/Ekle/Açıklama

 74-) Sütun, satır ya da hücre silerken arayı kapatarak silen komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Temizle            B)Sil            C)Ekle           D)Geri Al

 75-) Excel çalışma sayfasını büyüten seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Ekle/Tam ekran

       B)Görünüm/Tam ekran

       C)Sayfa/Tam ekran

       D)Düzen/Tam ekran

 76-) Excel’de çalışma sayfası üzerinde değişikliğe neden olan işlemi iptal etmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

       A)Düzen/Yinele                  B)Düzen/Geri al

       C)Düzen/Kes                     D)Düzen/Yapıştır

 77-) Excel’de iptal edilen bir işlemin tekrar yapılmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?  

       A)Geri al            B)Aç            C)Fill           D)Yinele

 78-) Excel’de bir grafik çizmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Dosya/Grafik               B)Düzen/Grafik

        C)Ekle/Grafik                  D)Ekle/Grafik

79-) Excel’de grafik sihirbazı neden kullanılır? 

       A)Grafiğin nasıl oluşacağına karar veremiyorsa

       B)Grafiği yazıcıya göndermek için

       C)Grafik hesaplamaları için

       D)Grafikten çıkmak için 

80-) İmlecin bulunduğu yere sayfa sonu işareti konulmak istenirse kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Ekle/Sayfa sonu                     B)Düzen/Sayfa sonu

       C)Görünüm/Sayfa sonu              D)Tablo/Sayfa sonu

 81-) Çeşitli hesaplamalar için kullanılan işlemcilerin isimleri hangi komut ile görülebilir?

        A)Biçim/Hücreler              B)Ekle/Hücreler

        C)Ekle/İşlev                     D)Biçim/İşlev

 82-) Bir çalışma sayfasının içerisine resim ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Biçim/Resim                  B)Düzen/Resim

        C)Görünüm/Resim            D)Ekle/Resim

 

83-) Yazılan sayıları değişik düzende görüntülemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Biçim/Hücreler/Sayı

       B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi

       C)Biçim/Hücreler/Hizalama

       D)Biçim/Hücreler/Kenarlık

 84-) Yazılan bir metni değişik düzenlere getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Biçim/Hücreler/Sayı

       B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi

       C)Biçim/Hücreler/Hizalama

       D)Biçim/Hücreler/Kenarlık

  85-) Biçim/Hücreler/Hizalama seçeneğinin yaptığı görev aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Verileri yazıcıya aktarır

        B)Seçilmiş alandaki verileri siler

        C)Seçilmiş alandaki verilerin nasıl görüntüleneceğini belirtir

        D)Seçilmiş alandaki verilerin kopyalanmasını sağlar

86-) Hizalama komutu ile aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilebilir?

         A)Seçili alandaki bilgiyi sağa hizalar

         B)Seçili alandaki bilgiyi sola hizalar

         C)Seçili alandaki bilgiyi dikey hizalar

         D)Hepsi 

87-) Yapılan tablonun içerisini veya etrafını çizdirebilmemizi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Biçim/Hücreler/Sayı

        B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi

        C)Biçim/Hücreler/Hizalama

        D)Biçim/Hücreler/Kenarlık

 88-) Yapılan tablonun zemin rengi ayarını yapabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Biçim/Hücreler/Desenler

       B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi

       C)Biçim/Hücreler/Koruma

       D)Biçim/Hücreler/Kenarlık

 89-) Seçilmiş bir alandaki yazıların biçemini ve rengini değiştirmek için kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Biçim/Hücreler/Desenler

      B)Biçim/Hücreler/Yazı tipi

      C)Biçim/Hücreler/Koruma

      D)Biçim/Hücreler/Kenarlık

 90-) Tablo içerisindeki sütunların genişliğini içindeki yazının uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Biçim/Sütun/Genişlik

      B)Biçim/Sütun/En uygun genişlik

      C)Biçim/Sütun/Standart genişlik

      D)Biçim/Sütun/Göster

 91-) Seçili sütunları gizleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Biçim/Satırlar/Gizle

      B)Biçim/Sütun/Göster

      C)Biçim/Satır/Göster

      D)Biçim/Sütun/Gizle 

92-) Biçim/Satır komutu ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

      A)Satır yüksekliği ayarlanabilir

      B)Satır gizlenebilir

      C)Gizlenen satır gösterilebilir

      D)Hepsi

 93-) Bir sütunun genişliğini öngörülen genişliğe getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Biçim/Sütun/Genişlik

      B)Biçim/Sütun/En uygun genişlik

      C)Biçim/Sütun/Standart genişlik

      D)Biçim/Sütun/Göster

 94-) Biçim/Sayfa komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

      A)Çalışma sayfasının adını değiştirmeyi sağlar

      B)Çalışma sayfasını gizler

      C)Gizlenmiş çalışma sayfasını gösterir

      D)Hepsi 

95-) Yapılan tabloya mevcut biçimlerden birini otomatik bir şekilde uygulamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

        A)Biçim/Biçem

       B)Biçim/Otomatik biçim

       C)Biçim/Otomatik düzelt

       D)Biçim/Hücreler 

96-) Seçilen alandaki bilgileri sıralamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

       A)Veri/Sırala                     B)Biçim/Sırala

       C)Düzen/Sırala                  D)Ekle/Sırala

 

97-) Belli bir düzende yazılmış bir tablonun herhangi bir özelliğine göre incelenebilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

       A)Veri/Sırala               B)Düzen/Süz

       C)Veri/Süz                  D)Veri/Tablo 

98-) Belli bir düzende yazılmış bir tablonun her bir kaydının tek tek görülebilmesini ve üzerinde işlemler yapılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

     A)Veri/Sırala                 B)Veri/Form

     C)Veri/Süz                    D)Veri/Tablo 

99-) Bir sütuna yazılmış uzun bir cümleyi birden fazla sütuna paylaştırabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? 

      A)Veri/Tablo

      B)Veri/Süz

      C)Veri/Form

      D)Veri/Metni sütunlara dönüştür 

100-) Araçlar mönüsündeki Yazın Kılavuzu seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

      A)Tablonun bir özetini çıkartır

      B)Etkileyenleri izler

      C)Etkilenenleri izler

       D)Tablo içindeki hatalı kelimeleri gösterir ve düzeltir 

101-) Excel’de çalışma tablosundaki kılavuz çizgilerinin görüntülenip görüntülenmeyeceği hangi seçenekle gerçekleştirilir? 

         A)Görünüm/Kılavuz çizgileri

         B)Biçim/Seçenekler/Kılavuz çizgileri

         C)Ekle/Kılavuz çizgileri

         D)Araçlar/Seçenekler/Görünüm/Kılavuz çizgileri 

102-) Excel’de çalışma tablosunu istenilen yerden bölmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? 

       A)Pencere/Böl                  B)Tablo/Böl

       C)Düzen/Böl                    D)Pencere/Yeni pencere 

103-) Bir tablo içerisinde belirtilen alandaki sayıların toplamını bulmayı sağlayan işlev komutu aşağıdakilerden hangisidir? 

        A)Ortalama                         B)Eğer

        C)Çarpım                            D)Topla 

104-) Bir tablo içindeki ifadelerin karşılaştırılarak sonucuna göre işlem yapılabilmesini sağlayan işlev komutu aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Eğer                               B)Ortalama

        C)Değil                              D)Veya

 105-) Excel’de bir hücreye;=EĞER(10>8; “büyük”; “küçük”)  (IF(10>8; “büyük”; “küçük”)) formülü yazılırsa o hücredeki görüntü aşağıdakilerden hangisi olur?

        A)küçük          B)büyük            C)10           D)8

 

 

 

 

 

107-) Standart araç çubuğunda yer alan otomatik toplam aracın simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

          A) +          B) /         C) S           D) %

 108-) B8 ve C9 hücrelerindeki değerlerin ortalamasını bulan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?

       A) =B8+C9/2                  B) B8+(C9)/2

       C) =B8/C9/2                   D) =(B8+C9)/2

 109-) A9 ve A4 hücrelerindeki değerleri toplamını A5’e bölen formül aşağıdakilerden hangisidir? 

       A) =A9*A4/A5                 B) =A9*A4\A5

       C) =(A9+A4)/A5              D)A9*A4/A5 

110-) A1 hücresinden D15 hücresine kadar olan alandaki tüm sayıların toplamını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A)=Ortalama(A1:D15)    

B)=A1+D15

     C)=Topla(A1:D15) (=Sum(A1:D15))

     D)=Mak(A1:D15) (=Mak(A1:D15))

 

 

 

 


 

 

113-) D2 hücresinde bir öğrencinin ortalama notu yazılıdır. Eğer bu not 50’den küçükse KALDI; 50’den büyük ya da eşitse GEÇTİ bilgisini yazan formül aşağıdakilerden hangisidir?

      A)=EĞER(D2<49; “GEÇTİ”; “KALDI”)

      B)=EĞER(D2<50; “KALDI”; “GEÇTİ”)

      C)=EĞER(D2>49; “KALDI”; “GEÇTİ”)

      D)=EĞER(D2>55; “GEÇTİ”; “KALDI”)

 114-) ESC tuşunun görevi nedir? 

     A)Komutu iptal eder

     B)Komutu onaylar

     C)Komutu tekrar ettirir

     D)Hücre kopyalar 

115-) CTRL+Home tuşunun görevi nedir? 

       A)En son hücreye konumlanır

       B)A10 hücresine konumlanır

       C)Tüm hücreleri bloklar

       D)A1 hücresine konumlanır

116-)       

         Yukarıdaki şekilde görülen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A)Seçili sütunlar arasındaki metni ortalar

         B)Seçili sütunları siler

         C)Seçili alanı kopyalar

         D)Seçili alanı sağa dayalı yapar

 117-)   Yandaki şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A)Para birimi ekler

         B)Sayının yüzde formatında görüntülenmesini sağlar

         C)Sayıya sağdan sıfır eklenmesini sağlar

         D)Ondalık ayıraç kullanılmasını sağlar

118-)   Yandaki şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

          A)Aç                      B)Kaydet

         C)Kes                    D)Kopyala

 119-)  Yandaki şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A)Sayıların ortalamasını alır

         B)Sayıların standart sapmasını alır

         C)Sayıların otomatik toplamını alır

         D)Sayıların karekökünü alır

 120-)  Şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A)Kopyala                     B)Yapıştır

         C)Biçim boyacısı            D)Kes 

121-)  Şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

          A)Aç                            B)Kaydet

         C)Yazdır                       D)Yeni

 122-)  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

          A)Bilgileri büyükten küçüğe doğru sıralar

         B)Bilgileri küçükten büyüğe doğru sıralar

         C)Bilgileri büyük harfe çevirir

         D)Bilgileri küçük harfe çevirir

 123-)  Şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A)Fonksiyonların kullanımını sağlayan işlev sihirbazıdır

         B)Otomatik toplam almak için kullanılır

         C)Otomatik çarpma işlemleri için kullanılır

         D)Otomatik bölme işlemi için kullanılır

 124-)  Şekilde görünen simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

          A)Yeni                        B)Aç

         C)Kaydet                    D)Yazdır

 125-)  şekilde görünen simgelerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         A)Yinele                    B)Geri Al

         C)Ekle                      D)Kes

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER