Üye Kayıt Üye Giriş

Microsoft Windows XP Soruları


 

Microsoft Windows XP Soruları

 

1)      Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir?

 

a)     Görsel bir işletim sistemi olması.

b)     Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması

c)      Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi.

d)     Hepsi

 

2)      Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?

 

a)     Başlat menusu Düğmesi.

b)     Açık olan programların ismi.

c)      Denetim masası simgeleri.

d)     Tarih/saat göstergesi

 

3)      Windows’ta BilgisayarımBelgelerim   gibi simgeler nereden gizlenip gösterilebilir?

 

a)     Başlat–Programlar–Donatılar

b)     Görüntü Özellikleri – Masaüstü - Masaüstünü Özelleştir.

c)      Bilgisayarım -  Denetim Masası – Masaüstü

d)     Bilgisayarım – Denetim Masası – Kullanıcı Hesapları .

 

4)      Masaüstünde bulunmayan ve sonradan oluşturulan simgelerden değildir?

a)     Klasör   

b)     Kısayol

c)      Dosya  

d)     Sürücü

 

5)      Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur?

 

a)     Başlat - Programlar-Donatılar – Sistem Araçları

b)     Başlat – Programlar – Donatılar

c)      Başlat-Belgeler

d)     Başlat - Belgeler-Donatılar

6)      Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?

 

a)     Sağ tuş-Gönder-Masaüstü Kısayolu

b)     Düzen Menüsü -Kısayol oluştur

c)      Dosya Menüsü-Masa üstü Kısayolu

d)     Sağ tuş – Kısayol oluştur

7)      Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a)     Windows’ta klasörler sarı renktedir

b)     Klasörler ; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir.

c)      Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler.

d)     Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz.

 

8)      Herhangi bir dosya veya klasörü diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

 

a)     Dosya Menüsü-Kopyala-Disket A:

b)     Düzen Menüsü-Gönder-Disket A:

c)      Sağ tuş-Gönder-Disket A:

d)     Düzen Menüsü -Kopyala-Disket A:

 

9)      Aşağıdakilerden hangisi dosya veya klasörlerin kopyalanması için geçerli bir yöntem değildir?

 

a)     Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır

b)     Düzen menüsü- Kopyala-Yapıştır

c)      Araç çubuğu- Kopyala-Yapıştır

d)     Dosya menusu- Kopyala-Yapıştır

 

10)  Klasik başlat menüsü stiline göre en son kullanılan belge ve dosyalara hangi menüden ulaşılabilir?

 

a)     Başlat-Bul-Belgeler

b)     Başlat-Sık kullanılanlar- Belgeler

c)      Başlat-Programlar- Belgeler

d)     Başlat- Belgeler

11)  Windows gezgini penceresini açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

 

a)     Başlat-sağ tuş-Windows gezgini

b)     Başlat-Belgeler- Windows gezgini

c)      Başlat-Programlar- Donatılar – Windows Gezgini

d)     Bilgisayarım-Sağ tuş- Windows Gezgini

 

12)  Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır ?

 

a)     Sağ tuş-Özellikler

b)     Dosya Menüsü-Yeni - özellikler

c)      Sağ tuş-araştırılıyor

d)     Sağ tuş-Aç

 

13)  Bir dosya veya klasörü başka bir klasöre kopyalamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

 

a)     Dosya Menüsü – Kopyala – Yapıştır

b)     Görünüm Menüsü-Kopyala-Yapıştır

c)      Araçlar Menüsü-Kopyala-Yapıştır

d)     Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır

 

14)  Bir pencerede  bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?

 

a)     Alt

b)     Ctrl

c)      Shift

d)     Caps Lock

 

15)  Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı silmek için hangi yöntem kullanılamaz?

 

a)     Dosya Seçilir-Sağ tuş-Sil

b)     Dosya Seçilir –Düzen Menüsü -Sil

c)      Dosya Seçilir –Dosya Menüsü-Sil

d)     Dosya Seçilir -Delete

 

16)  Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir dosyayı silindiği yere geri almak için

      hangisi kullanılır?

 

a)     Dosya Seçilir-Sağ tuş - Geri yükle

b)     Dosya Seçilir –Görünüm - Geri Yükle

c)      Dosya Menüsü – Gönder

d)     Dosya Seçilir - Sağ tuş - Gönder

 

17)  Geri dönüşüm kutusunda bulunan bütün dosyaları silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

a)     Görünüm Menüsü-Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

b)     Dosya Menüsü - Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

c)      Düzen Menüsü - Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt

d)     Hiçbiri

 

18)  Klavye  ayarlarını değiştirmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Başlat-Programlar-Ayarlar-Klavye

b)     Belgelerim  - Denetim Masası – Klavye

c)      Başlat-Ayarlar- Denetim Masası - Klavye

d)     Bilgisayarım-Ayarlar-Klavye

 

19)  Farenin çift tıklama hızı gibi, fare ayarlarında değişiklik yapılabilmesi için hangi yolu izleriz?

 

a)     Başlat – Programlar – Donatılar - Fare

b)     Başlat - Ayarlar - Fare

c)      Başlat - Yazıcılar - Denetim Masası - Fare

d)     Başlat – Ayarlar - Denetim Masası -Fare

 

20)  Arka Planı  değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

 

a)     Masaüstü-Sağ tuş-Özellikler-Masaüstü

b)     Başlat-Ayarlar-Denetim Masası-Artalan

c)      Bilgisayarım-Ayarlar-Görüntü-Artalan

d)     Başlat-Ayarlar-Görüntü-Artalan


 

25)  Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki  menülerden  hangisi  kullanılmalıdır?

 

a)     Başlat-Ayarlar-Ara

b)     Başlat-Programlar-Ara

c)      Başlat-Ara-Tüm Dosya ve Klasörleri

d)     Başlat -Programlar- Dosya ve Klasörler

 

26)  Paint programındaki bir resmi masa üstüne arka plan olarak ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

 

a)     Dosya – Gönder - Masa üstü

b)     Düzen - Yapıştır - Masa üstü

c)      Düzen - Arka Plan Olarak Ayarla

d)     Dosya - Arka Plan Olarak Ayarla

 

27)  En son kullanılan belge ve dosyaların temizlenebilmesi için hangi menüyü kullanırız?

 

a)     Başlat –Belgelerim – Temizle

b)     Başlat – Ayarlar - Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü – Başlat menüsü – Özelleştir

c)      Başlat – Bilgisayarım – Belgeleri Temizle

d)     Başlat – Belgeler

 

28)  Bir pencerede sıralı  birden çok dosyayı seçebilmek için hangi  yardımcı tuş  kullanılır?

a)     Alt Gr

b)     Tab

c)      Shift

d)     Caps Lock

 

29)  Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a)     Dosya-Tümünü Seç

b)     Düzen- Tümünü Seç

c)      Görünüm- Tümünü Seç

d)     Sağ Tuş- Tümünü Seç

 

30)  Windows masaüstünde yer alan ve çift tıklandığında ilişkili olduğu uygulamayı başlatan simgelere ne denir?

 

a)     Kısayol

b)     Masaüstü

c)      Görev çubuğu     

d)     Kanal çubuğu

 

31)   Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm  aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Windows Gezgini

b)     Bilgisayarım simgesi

c)      Geri Dönüşüm Kutusu

d)     Denetim Masası

 

 

32)  Bir Kısayolun adını değiştirmek için, aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?

 

a)     F1

b)     F2

c)      F3

d)     F4

 

33)  Windows Gezgini ile ilgili verilerden hangisi yanlıştır?

 

a)     Bu uygulama ile dosya ve klasör kesme -kopyalama ve yapıştırma işlemleri yapılır.

b)     Dosya ve klasörlerin adları değiştirilebilir.

c)      Dosya ve klasörler silinebilir.

d)     Dosya ve klasörlerin özellikleri görüntülenemez.

 

34)  Windows Gezgini düğmelerinin işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

 

a)     Geri: Bulunulan bir önceki klasöre geri döner

b)     İleri: Geri gelinen klasöre tekrar döner

c)      Yukarı: Bir üst klasöre çıkar

d)     Klasörler: Dosya ve klasörlerle ilgili taşıma ve kopyalama işlemleri yapılır.

 

I.      Dosya ve klasörleri yapıştıracağımız yere tıklayıp, Yapıştır tuşuna basarız

II.   Kopyala veya Kes tuşuna basarız

III.                        İstediğimiz Dosya ve klasörleri seçeriz.

35)  Yukarıdaki işlemlerin yapılışının doğru sırası hangisidir?

 

a)     III-I-II           

b)     III-II-I  

c)      I-III-II 

d)     I-II-III

 

 

36)  Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol

      tuşu hangisidir?

 

a)     Shift+Delete

b)     Ctrl+Delete

c)      Delete

d)     Alt+Delete                

 

37)  Windows Xp temasında çalışmakta olan bir bilgisayarın temasının Windows Klasik  yapılması nereden gerçekleşebilir?

 

a) Masaüstü - Sağ tuş - Yenile.
b) Masaüstü - Sağ tuş – Temalar
c) Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler - Temalar
d) Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler- Görünüm

 

38)  Windows’un klasik Menü stilinde kullanılması

      nereden sağlanabilir?

 

a)     Bilgisayarım – Denetim Masası

b)     Masaüstü – Sağ tuş – Özellikler

c)      Görev Çubuğu – Sağ tuş – Görev Çubuğu

d)     Görev Çubuğu – Sağ tuş – Özellikler - Başlat Menüsü

 

 

 

39)   Yandaki simgenin  anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Yeni belge aç

b)     Bilgisayarı kapat

c)      Denetim masası

d)     Oturumu kapat

 

 

 

40)   Simgenin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Sil

b)     Yinele

c)      Özellikler

d)     Geri al

 

 

 

41)   Simgenin anlamı  aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Sil

b)     Yinele

c)      Özellikler

d)     Geri al

 

 

42)   Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?

 

a)     Bilgisayarım

b)     Belgelerim

c)      geri dönüşüm kutusu

d)     Internet Explorer

 

 

 

43)   Yandaki tarih penceresinin (araç ipucu) ekrana gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

 

a)     Görev çubuğundaki saat çift tıklanır

b)     Görev çubuğundaki saat üzerinde sağ tuş, tarih saat özellikleri

c)      Görev çubuğunda saatin üzerinde sağ tuş tarihi göster

d)     Görev çubuğundaki saat üzerinde birkaç saniye beklenir

 

 

 

44)   Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Özellikler

b)     Yenile

c)      Tam ekran

d)     Görünümler

 

 

45) 

           I       II     III    IV  Yandaki simgelerin hangisi ağ paylaşımına açılmıştır

 

a)     I-II

b)     II-III

c)      I-IV

d)     II-IV

 

 

46)   Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Klasör Seçenekleri

b)     Görünümler

c)      Özellikler

d)     Tam ekran

 

 

 

47)   yandaki düğmelerin anlamları  sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Sil-Özellikler-Klasör Seçenekleri-Yenile

b)     Özellikler-Sil-Klasör Seçenekleri-Yenile

c)      Yenile-Klasör Seçenekleri-Sil-Özellikler

d)     Sil-Klasör Seçenekleri-Özellikler-Yenile

 

 

48)  yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Görüntü Ayarları

b)     Ses Kaydedici

c)      CD Çalar

d)     Ses Denetimi

 

 

49)      Yandaki simgelerden hangisinin tanımı  aşağıda verilmemiştir?

 

a)     Bilgisayarı Kapat

b)     İçerilikli Yardım

c)      Ekranı Kapla

d)     Önceki Boyut

 

 

 

50)   yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Geri

b)     İleri

c)      Yinele

d)     Tam ekran

 

 

 

 

      I                                     II

51)  Yukarıdaki yazıcı simgeleri  için   aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

a)     I. yazıcı  paylaşıma açılmış , II. Yazıcı paylaşıma açılmamış

b)     I. Yazıcı paylaşıma açılmamış, II. Yazıcı paylaşıma açılmış

c)      I. Yazıcı varsayılan olarak atanmış, II. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış

d)     I. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış, II. Yazıcı varsayılan olarak  atanmış

 

 

 

 

 

52)                          Yandaki düğmelerin anlamları aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Simge Durumunda Küçült-Aşağı Geri Getir - Kapat

b)     Kapat-Simge Durumunda Küçült- Aşağı Geri Getir

c)      Simge Durumunda Küçült-Kapat- Aşağı Geri Getir

d)     Kapat- Aşağı Geri Getir - Simge Durumunda Küçült

 

 

 

53)    yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Kapat

b)     Yardım

c)      Çalıştır

d)     Ara

 

 

 

 

54)    yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden   hangisidir?

a)     Aşağı Geri Getir

b)     Kapat

c)      Simge Durumunda Küçült

d)     Önceki Boyut

 

 

 

55)    Yandaki düğmenin anlamı aşağıdakilerden   hangisidir?

 

a)     Aşağı Geri Getir

b)     Kapat

c)      Simge Durumunda Küçült

d)     Önceki Boyut

 

 

 

56)   Windows da Kes yada Kopyala yapılan bir yazının, resmin yada nesnenin görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

a)     Pano Defteri Görüntüleyici

b)     Bilgisayarım

c)      Geri Dönüşüm Kutusu

d)     Komut İstemi

 

 

 

57)   simgesi neyi temsil eder?

 

a)     Kısayol Dosyası

b)     Program Dosyası

c)      Word Belgesi

d)     Klasör

 

 

58)  Paint Programında  düğmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

a)     Tıklanılan yerin rengini seçer.

b)     Resme metin (yazı) ekler.

c)      Resmi temizler.

d)     Etrafı kapalı bir alanı renkle doldurur.

 

 

 

59)   Aşağıdakilerden hangi seçenekte Not defteri ve Paint Programlarında hazırlanan belgelerin (dosya) uzantıları doğru olarak belirtilmiştir?

 

a)     TXT (Not Defteri), BMP (Paint)

b)     DOC (Not Defteri), TXT (Paint)

c)      DOC (Not Defteri), XLS (Paint)

d)     EXE (Not Defteri), BMP (Paint)

 

 

60)    Simgesi neyi ifade eder?

 

a)     Kısayol                       

b)     Dosya

c)      Klasör                         

d)     Düğme

 

 

 

61)  Bir pencereyi kapatmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

 

a)     Denetim düğmesini çift tıklamak

b)     Denetim düğmesinden kapat seçeneği

c)      Dosya – Kapat seçeneği

d)     Başlık Çubuğu  çift tıklanır.

 

 

 

62)  Windows’tan Komut İstemi’ne aşağıdakilerden hangisi ile geçilir?

 

a)     Başlat – Programlar – Windows Gezgini

b)     Başlat – Programlar – Donatılar- Komut İstemi

c)      Başlat – Programlar – Komut İstemi

d)     Bilgisayarım – Denetim Masası – Komut İstemi

 

 

63)  Ekran Koruyucu hangi seçenek ile ayarlanır?

 

a)     Denetim Masası – Görüntü

b)     Başlat – Bul – Görüntü

c)      Denetim Masası – Ayarlar

d)     Başlat – Çalıştır

 

64)  Seçili nesnelerin dışındakiler hangi yöntemle seçilir?

 

a)     Düzen – Diğerlerini Seç

b)     Düzen – Tümünü Seç

c)      CTRL + B tuşları

d)     Görünüm – Simgeleri Düzenle

 

 

65)  Aşağıdaki Seçeneklerin hangisinde Tarih/saat özellikleri penceresi ekrana gelir?

 

a)     Görev Çubuğunun üzerine çift tıklamak

b)     Görev çubuğunun üzerinde bulunan saatin üzerine sol çift tıklamak

c)      Görev çubuğunun üzerindeki TR ifadesinin üzerine sol çift tıklamak

d)     Görev çubuğundaki Başlat düğmesine çift tıklamak

 

 

 

66)  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Windows’un renk ayarlarını değiştirmek için kullanılır?

 

a)     Denetim Masası – Görüntü – Artalan – Ekran Koruyucu

b)     Denetim Masası – Görüntü – Ekran Koruyucu

c)      Denetim Masası – Görüntü -  Artalan

d)     Denetim Masası – Görüntü – Görünüm -Gelişmiş

 

 

67)  Bir dosya üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

 

a)     Dosya kopyalanabilir.

b)     Dosya Bilgisayarım simgesine kopyalanabilir.

c)      Dosya silinebilir.

d)     Dosya başka bir klasörün içerisine taşınabilir

 

 

 

68)  Bilgisayarın RAM’i , İşlemcisi ve kurulu cihazların neler olduğu nereden görülebilir?

 

a)     Denetim Masası – Görüntü

b)     Denetim Masası – Program Ekle/Kaldır

c)      Denetim Masası – Sistem

d)     Denetim Masası – Yeni Donanım Ekle

 

 

 

 

 

 

69)  Yukarıdaki görünüme göre simgelerin isimleri hangisinde doğru verilmiştir?

 

a)     Internet Explorer - Masaüstünü Göster – Winamp - Media Player

b)     Masaüstünü Göster - Internet Explorer - Media Player  - Winamp

c)      Winamp - Media Player  - Internet Explorer - Masaüstünü Göster

d)     Media Player  - Internet Explorer - Masaüstünü Göster – Winamp

 

 

 

 

70)  Yukarıdaki (Hızlı Başlat) simgeleri eklemek veya kaldırmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi  kullanılmalıdır?

 

a)     Masaüstünde sağ tuş – Özellikler

b)     Dosya menüsü – Özellikler

c)      Görev Çubuğu sol tuş – Özellikler

d)     Görev Çubuğu sağ tuş – Araç Çubukları

 

 

 

71)  Bir pencerenin araç/durum çubuğu nereden iptal edilir?

a) Dosya

b) Düzen

c) Görünüm

d) Araçlar

 

 

 

72)  Windows da yeni bir yazıcı ekleme işlemi nereden yapılır?

 

a)     Başlat – Ayarlar – Yazıcılar ve Fakslar  – Yazıcı ekle

b)     Denetim masası – Yazıcı ekle

c)      Başlat – Programlar –Yazıcılar – Yazıcı ekle

d)     Başlat – Programlar – Donatılar – Yazıcı ekle

 

 

73)  Yukarıdaki simgeleri çalıştıran program dosyaları aşağıdakilerden hangileridir?

 

a)     Notepad.exe – Calc.exe

b)     Not Defteri.exe – Hesap Makinesi.exe

c)      Yazı.exe – hesaplama.exe

d)     Wordpad.exe – Calc.exe

 

 

 

74)  Windows ’da ALT+TAB tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)     Denetim Menüsünü açar.

b)     Başlat Menüsünü açar.

c)      Çalışan programlar arası geçişi sağlar.

d)     Açık olan tüm programları kapatır.

 

 

75)  Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?

 

a)     Ctrl +Tab      

b)    

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x