Üye Kayıt Üye Giriş

Veri Tabanında Arama Yapma Örneği


Veri Tabanında Arama Yapma Örneği

Bir kayıt bilgisinin veri tabanında olup olmadığını belirlemek için arama işlemi yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için öncelikle aranacak bilginin bir yazı kutusu ile kullanıcıdan alınması daha sonra da veri tabanında arama yapılması gerekmektedir. Bilginin bulunup bulunmadığı bilgisi yine yazı kutusu ile kullanıcıya verilebilir.

Arama için yapacağınız işlemler aşağıdaki gibidir:

"ornek.mdb" veritabanına "deneme" ve "veri aktarim" olmak üzere iki adet kayıt daha giriniz.

"ornek.frm" üzerine bir yazı kutusu ekleyiniz, "Text" özelliği boş olsun.

"ornek.frm" üzerine bir komut düğmesi ekleyiniz, "Caption" özelliği ara olsun. Bu komuta aşağıdak prosedürü ekleyiniz.

Private Sub Command3_Click()

Set Db = OpenDatabase("c:\bg\telif\vb\ornek.mdb")

Set Rs = Db.OpenRecordset("tblornek", dbOpenSnapshot)

Do While Not Rs.EOF

If Text1.Text = Rs!Yazi Then

Text1.Text = "Bulundu"

Else:

Rs.MoveNext

End If

Loop

If Text1.Text <> "Bulundu" Then Text1.Text = "Bulunamadi"

End Sub
Programı çalıştırdıktan sonra yazı kutusuna "Deneme" girip "Ara" düğmesini tıklarsanız yazı kutusu üzerine "Bulundu" yazısı görüntülenecektir. Eğer "Ornek" girip yine "Ara" düğmesini tıklarsanız bu kez de "Bulunamadı" yazısı görüntülenecektir.

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x